Endometrióza - chronické onemocnění, které postihuje každou desátou ženu!

Endometrióza - chronické onemocnění, které postihuje každou desátou ženu!
Foto: Lucie Sedláčková  /  MUDr. Martina Píšťková
Uherské Hradiště Zajímavosti 08 / 04 / 2023

Měsíc březen je celosvětově vyhlášen měsícem osvěty o endometrióze. Tento mezinárodní happening nese označení EndoMarch (z angl. March - pochod i březen). První pochod, který měl upozornit na toto často podceňované onemocnění, odstartoval v roce 2014 ve Washingtonu D. C. Od té doby každoročně probíhají EndoMarche ve více než 60 zemích světa.

Od roku 2021 se pod patronátem pacientské neziskové organizace EndoTalks (www.endotalks.cz) koná pochod i v České republice. Endotalks rovněž provozuje Centrum podpory pro nemocné ženy, garantované předními českými odborníky na endometriózu.

Endometriózou trpí miliony žen po celém světě, v České republice je diagnostikována každé desáté pacientce. Přesto se o tomto záludném onemocnění postihujícím především ženy v plodném věku příliš nemluví. Porodnicko gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice chce podporou pacientské organizace EndoTalks přispět k šíření osvěty a k vyšší informovanosti veřejnosti o endometrióze. V průběhu roku také plánuje uspořádat několik vzdělávacích akcí věnovaných problematice této nemoci.

Základní otázky týkající se endometriózy zodpověděla v následujícím rozhovoru MUDr. Martina Píšťková, zástupkyně primářky porodnicko gynekologického oddělení.

 Paní doktorko, můžete nám přiblížit, o jaké onemocnění se přesně jedná?

Onemocnět endometriózou znamená, že se buňky sliznice dutiny děložní, tzv. endometrium, objeví i mimo tuto dutinu, nejčastěji v pánvi a dutině břišní, např. ve vejcovodech, na vaječnících, střevě nebo pánevních vazech. Známé jsou ale i vzácné případy endometriózy plic nebo mozkových obalů.

 Jsou známy příčiny vzniku endometriózy?

Proč endometrióza vzniká, není ještě zcela objasněno. Jistou roli bude hrát porucha v imunitním systému postižené ženy, který nesprávně toleruje buňky sliznice děložní tam, kde se za normálních okolností nevyskytují.

Jakým způsobem se dostávají tyto buňky z dělohy ven, bylo dříve vysvětlováno tzv. implantační teorií, kdy se předpokládá, že během menstruace dochází nejen ke krvácení z pochvy, ale i ke zpětnému krvácení vejcovody do dutiny břišní, kde se buňky obsažené v menstruační krvi uchytí - implantují.

Tato teorie však nevysvětluje vznik všech typů endometriózy. Pravděpodobnější je proto teorie tzv. metaplazie - přeměny zdravých buněk na buňky endometriální.

Riziko této přeměny podporuje řada faktorů, které již známe. Patří mezi ně například opakované záněty nebo vysoké hladiny estrogenů projevující se krátkým a silným menstruačním cyklem.

Jistou roli bude hrát i genetika, neboť endometrióza se vyskytuje až u 80 % dvojčat.

V jaké formě je endometrióza nejčastěji diagnostikována?

Rozlišujeme čtyři základní typy onemocnění, které se mohou vyskytovat samostatně, nebo společně.

Typ, jehož diagnostika bývá často náhodná během laparoskopie, je endometrióza pobřišnice. U tohoto typu jsou na vnitřním povrchu dutiny břišní přítomna drobná ložiska velikosti do několika milimetrů, která nemusí předchozí ultrazvukové vyšetření odhalit.

Co však ultrazvuk odhalí obvykle snadno, je endometrióza nacházející se ve svalovině dělohy, tzv. adenomyóza, jež bývá často doprovázena děložními myomy (nezhoubné útvary vznikající z buněk svalové tkáně). Ultrazvukem je snadno rozpoznatelný i další typ onemocnění, kdy se endometrióza nachází na vaječníku nebo vejcovodu a v důsledku skrytého krvácení vzniká postupně dutina - cysta, která se nazývá endometriom. Pro obsah typického vzhledu (vyplnění tmavohnědou tekutinou) je označována také jako čokoládová cysta.

Nejobtížněji se ultrazvukem rozpoznává poslední typ endometriózy, který má současně největší dopad na kvalitu života ženy. Je pro něj typický výskyt tuhých uzlů v pánevních vazech a přepážce mezi pochvou a konečníkem a označujeme jej za tzv. hlubokou endometriózu.

Je možné vysledovat typické příznaky onemocnění?

Základní podmínkou pro vznik a šíření tohoto onemocnění je přítomnost menstruace. Z toho vyplývá i hlavní projev endometriózy, kterým je bolest těsně před a během menstruace. Hlavním mottem zmíněného EndoMarche je, že bolestivá menstruace není normální.

Bolest vzniká v důsledku krvácení přímo v ložisku endometriózy, neboť buňky v něm reagují na hormony řídící menstruační cyklus stejně jako buňky v děložní dutině a žena vlastně „menstruuje“ uvnitř svého těla.

Pokud není endometrióza léčena, dochází následně nejen k zánětlivé reakci v okolí, ale také k tvorbě jizev a srůstů. Ty mohou opět způsobit bolest, která již nemusí být vázána na menstruační cyklus.

Příznaky se zároveň liší v závislosti na velikosti a umístění ložisek endometriózy. Například postižení vejcovodů a vaječníků může způsobit neplodnost, postižení močovodu může vyústit v poškození funkce ledvin. Následně mohou ženu trápit bolesti při pohlavním styku, bolestivé močení, křeče ve střevech, zácpa nebo průjem. Pokud nejsou zmíněné obtíže adekvátně řešeny, nasedají potíže psychického rázu, jako je únava, deprese nebo pokles libida.

Záludnost endometriózy je bohužel také v tom, že existují ženy, které nepociťují žádné potíže, stejně jako neplatí, že přítomnost bolesti rovná se endometrióza.

Statistiky uvádí, že onemocnění se dotýká velkého počtu pacientek. Kolik žen v populaci nemoc ohrožuje?

Množství postižených žen v České republice je odhadováno na 250 tisíc a předpokládá se, že endometriózou trpí 1 z 10 žen. Jiné zdroje uvádí až 15% výskyt v populaci. Nejčastěji je endometrióza diagnostikována u žen mezi 25. až 40. rokem věku, a i přes tak častý výskyt je endometrióza stále onemocněním, na jehož diagnózu se čeká v průměru 7 let.

Osvěta je tedy jednoznačně na místě, obzvláště když neexistuje možnost screeningového vyšetření, jako je tomu u některých například nádorových onemocnění, ke kterým je endometrióza, kvůli svému neomezenému šíření v těle, často přirovnávána.

Jaká vyšetření tedy musí pacientka podstoupit k určení diagnózy?

Podezření na endometriózu může mít lékař již na základě pohovoru s pacientkou, ale dominantním diagnostickým prostředkem je ultrazvuk, jenž dokáže onemocnění odhalit na základě jistých přímých nebo i nepřímých známek v ultrazvukovém obraze. Alternativním vyšetřením je magnetická rezonance. Často je také endometrióza odhalena při laparoskopickém operačním výkonu, který je prováděn z jiných příčin, například při vyšetřování neplodnosti.

Je možné endometriózu vyléčit?

Zbavit se endometriózy zcela je velmi obtížné, i když ne zcela nemožné. Pro vyléčení musí žena obvykle podstoupit hormonální nebo chirurgickou terapii, případně jejich kombinaci. V ideálním případě léčba zmírní příznaky, zabrání poškození orgánů a zachová nebo obnoví plodnost.

Recidivě onemocnění účinně brání i další léčebné postupy, v nichž má nezastupitelné místo změna životosprávy a životního stylu, fyzioterapie i prověřená alternativní medicína a přírodní léčba.

Co může ženám s podezřením na endometriózu nabídnout Uherskohradišťská nemocnice?

Gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice běžně spolupracuje na diagnostice endometriózy s registrujícími obvodními gynekology.

Poskytujeme ženám možnost konziliárního vyšetření s podrobným ultrazvukovým vyšetřením, popř. vyšetřením magnetickou rezonancí. Provádíme laparoskopické diagnostické i operační výkony, kdy jsme schopni ošetřit endometriózu vyskytující se na vaječnících, vejcovodech, pobřišnici nebo v děložní stěně.

V případech tzv. hluboké endometriózy spolupracujeme s Centry pro léčbu endometriózy v Brně a Olomouci. Pokud si stav ženy vyžádá některou z metod asistované reprodukce, je volba konkrétního centra na ženě a jejím partnerovi. Případná hormonální léčba spadá pod dohled registrujícího gynekologa.

Můžete nám přiblížit, co čeká pacientku, která podstoupí laparoskopický zákrok?

Laparoskopie je diagnostická a operační metoda, která umožňuje provést potřebný zákrok při tzv. zavřeném břiše.

Pro dostatečnou přehlednost během výkonu je nutné nejprve dutinu břišní naplnit plynem, následně je několika malými otvory vsunuta jak videokamera, která umožňuje prohlížení jednotlivých orgánů a dohled nad činností operatéra, tak i jednotlivé nástroje, kterými je operace prováděna.

Výhodou laparoskopického výkonu je nejen estetická stránka menších jizev, ale především menší krevní ztráta, rychlejší hojení a kratší doba hospitalizace i rekonvalescence.

Dá se na základě dostupných dat vysledovat, jaká je úspěšnost léčby endometriózy?

Úspěšnost léčby je závislá na mnoha faktorech, tím nejzásadnějším je však správná diagnostika stadia endometriózy, od které se odvíjí volba vhodné léčebné metody s přihlédnutím k životní situaci, ve které se konkrétní žena nachází.

Úspěšnost hormonální léčby je vysoká, především pokud navazuje na operační výkon. Bez operačního výkonu je více účinná pouze na ložiska endometriózy vyskytující se na pobřišnici. V jiných případech nemusí přinášet požadovaný efekt a po vysazení léčby se může nemoc opakovat.

Chirurgická léčba je nepopiratelně úspěšnější, obzvláště pokud vede k co největší redukci ložisek nemoci, avšak jejím významným nežádoucím účinkem může být snížení kapacity vaječníků, a tedy zhoršení plodnosti.

To jsou důvody, proč je důležitý individuální přístup v léčbě jednotlivých žen a proč v některých případech může být chirurgický výkon odložen a je upřednostněna léčba hormonální anebo přímo metodami asistované reprodukce.

Neexistuje jedna cesta pro všechny ženy, ale existuje mnoho cest pro každou z nich a úspěch léčby „stojí a padá“ nejen na schopnosti lékaře rozpoznat a léčit nemoc, ale i na jeho schopnosti komunikovat s nemocnou ženou tak, aby svoji nemoc pochopila a byla schopna v rámci své léčby se zdravotníky spolupracovat.

Úskalím diagnostiky a následně léčby endometriózy jsou zdravotníci vystavováni s narůstající četností nemoci v populaci. Stále více a často se tak děje napříč obory. Endometrióza již dávno není jen gynekologické onemocnění, které léčí pouze gynekolog.

Plánuje se Uherskohradišťská nemocnice aktivně zapojit do šíření osvěty o tomto onemocnění?

Uvědomujeme si nutnost vzdělávat nejen sebe, ale i své kolegy a rovněž samotné ženy, jejich partnery a rodinné příslušníky, kterých se toto onemocnění samozřejmě bezprostředně také dotýká.

To jsou důvody, proč vedení gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice v letošním roce plánuje několik vzdělávacích akcí věnovaných problematice endometriózy, a proč jsme se rozhodli navázat spolupráci s organizací EndoTalks a propagovat EndoMarch 2023.

Informace o jednotlivých akcích budou uveřejňovány v průběhu roku na webových stránkách nemocnice a sociálních sítích porodnicko gynekologického oddělení.

autor: Lucie Sedláčková

Tagy článku

TOPlist