Festival hudebních nástrojů lidových muzik

Festival hudebních nástrojů lidových muzik
Uherské Hradiště Zajímavosti 01 / 09 / 2009

Ozvěny Slováckých slavností vína a otevřených památek

Každoročně se v programech představuje široká škála lidového instrumentáře z různých etnografických oblastí České republiky a jiných národů. Jednotlivé ročníky měly svá tematická zaměření.
V předchozích letech tak měli posluchači možnost lépe poznat dudy, píšťaly, cimbály, smyčcové strunné nástroje, lidský hlas či různé další instrumenty vymezené oblastmi a námětovými okruhy -  v roce 96 to byly Ovíněné inštrumenty přibližující hudební nástroje z vinorodých krajů,  v roce 97 Hudba z hor o nástrojích horalů, o rok později Hosti hudci o tradici hudeckých rodů, Brnkačka s námětem nástrojů drnkacích, či jubilejní Vzpomínky na budoucnost nebo Paste sa, ovečky mapující v roce 2001 instrumenty pastýřské kultury, v roce 2002 pořady na téma Láska a vojna, v roce 2003 Musica aqua - téma o vodě v rámci Roku vody vyhlášeného UNESCO, v roce 2004 Zlidovělá duchovní píseň, v roce 2005 Majstré, rok poté Hudba národů a národností žijících v ČR, v roce 2007 Od Hradišťa města (k 750. výročí založení UH), v roce 2008 Hudební nástroje národů světa. Festival prezentuje lidové nástroje různých etnik, srovnávání společných znaků i rozdílů, zachycení různých fází vývoje nástrojů a jejich uplatnění v kultuře národů.
Koncertní provozování hry na archaické nástroje je v současné době jednou z mála možností pro jejich novodobé uplatnění.

Program letošních ozvěn:
9. 10. Pivovar Jarošov ve 20.00
Orchestr sv. Mikolaja (Polsko), Včelaran
9. 10. Reduta v 19.30
Martine, Martinku, pořad k 70tinám Martina Hrbáče - Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče, Temperament cimbal orchestra (Slovensko)
10. 10. Klub kultury v 19.30
Hudba Visegrádu - galaprogram: Orchestr sv. Mikolaja (Polsko), Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče, Temperament cimbal orchestra (Slovensko), Cimbaliband (Maďarsko), Lidová muzika z Třemošné
Před programem předání Cen Vinařská obec roku
11. 10. Nádvoří zámku Uherský Ostroh, 10.00
Cimbaliband (Maďarsko), Lidová muzika z Třemošné

Tagy článku

TOPlist