Hádky o peníze z loterií pokračují

Hádky o peníze z loterií pokračují
Zlínský kraj Zajímavosti 03 / 10 / 2009

Oběťmi boje proti hazardu se mohou stát mnohé neziskové organizace

Lidovečtí poslanci pokračuji ve válce proti hazardu. Dokonce toto téma označili jako jednu ze svých priorit. Přitom hrozí, že se nevinnými oběťmi tohoto souboje stanou stovky neziskových organizací, které dnes financují množství svých projektů právě díky penězům, jež loterijní společnosti odvádějí na veřejně prospěšné účely. KDU-ČSL totiž ústy svého předsedy avizovala, že chce zřídit speciální fond, do něhož budou muset loterijní společnosti odvádět všechny peníze, které doposud směřovaly k nadacím, kulturním a sportovním organizacím, ale i sociálním a zdravotním institucím. Kdo a jak by z tohoto fondu získával peníze, je však stále zahaleno rouškou tajemství.
„Náš návrh zatím není hotový a je ve variantách. Proto je předčasné mluvit o rozdělování peněz, když není stanoveno odvodové zatížení,“ bránil se sdělit podrobnosti lidovecký poslanec Ludvík Hovorka, který zároveň nesdílí obavy, že by centrální fond podlehl pragocentrismu a byl by obklopen silnou lobby, která by neumožnila malým organizacím z našeho regionu dosáhnout na potřebné peníze.
Přesně opačně však situaci vnímají všichni zástupci neziskových organizací, které již minulý týden naše redakce oslovila. Podle jejich slov by se tak šance místních souborů, kroužků a podobných spolků na získání peněz radikálně snížila.
Podle Hovorky jsou však tato tvrzení spíše snahou o strašení lidí a vytváření atmosféry zbytečných obav. „Přísnější regulace hazardních her a jejich vyšší odvodové zatížení rozhodně není proti zájmům obyvatel našeho regionu. Nadace Děti - kultura - sport, která podporuje kulturní a jiné prospěšné projekty v našem regionu, ve své podstatě naplňuje zákonnou povinnost firmy Synot v odvodech na veřejně prospěšné účely podle platného zákona,“ uvedl poslanec Hovorka.
„Zcela nesouhlasím s tím, že iniciativa lidovců není proti zájmům obyvatel našeho regionu. Pan poslanec totiž zapomněl uvést, že součástí návrhů KDU-ČSL je také vybudování jednoho velkého fondu, do kterého budou loterijní společnosti nuceny tyto peníze odvádět. A byl bych upřímně zvědavý, zdali by prostřednictvím tohoto fondu doputovalo zpět do regionu tolik peněz, které dnes rozdává Nadace Děti - kultura - sport. Vždyť jen v grantových programem nadace ročně podpoří minimálně 800 organizací a nespočet jednotlivců. Jestli pan Hovorka bude garantovat, že dokáže regionu přinést minimálně stejné množství peněz a zároveň plošně podpořit tolik zajímavých projektů, rád mu tuto úlohu přenechám,“ odvětil Ivo Valenta, zřizovatel Nadace Děti - kultura - sport, která za osm let svého působení pouze v grantovém programu podpořila na čtyři tisíce organizací, přičemž každá z nich reprezentuje desítky obyvatel regionu. „Mrzí mne, že právě regionální politici, kteří velmi dobře znají situaci v našem kraji, dělají takové kroky, v jejichž důsledku můžou připravit místní spolky o tento způsob financování,“ kroutí hlavou nad lidoveckými návrhy a postojem místních poslanců Ivo Valenta.
„Rád bych také zdůraznil, že do Nadace Děti - kultura - sport odvádí společnost Synot Tip část svého výtěžku, ale donátory nadace jsou také ostatní firmy z regionu a dokonce i fyzické osoby, které přispívají nemalými částkami, aniž by je k tomu nutil jakýkoliv zákon. Tvrdit tedy, že nadace plní jen zákonnou povinnost společnosti Synot Tip, je zkreslené,“ dodal Valenta, který je zároveň přesvědčen o snahách KDU-ČSL jednoduše zlikvidovat loterijní průmysl v České republice. Více čtěte v rubrice „Zrcadlo názorů“.

ZRCADLO NÁZORŮ

Pravda o „nízkém“ zdanění loterií
Ludvík Hovorka, poslanec KDU-ČSL (dále jen „L.H.“): „Pravidla pro provozování loterií a jiných podobných her jsou v České republice jedna z nejměkčích v Evropě. Také úroveň zdanění (nebo spíše odvodů) je nejnižší v Evropě. V minulém roce bylo celkem vsazeno 128,5 mld. korun, vyplaceno na výhrách 98,5 mld. korun. Ze 30 mld. výtěžku z provozování hazardu bylo odvedeno státu a obcím na správních poplatcích pouze 4,2 mld. korun a na veřejně prospěšné účely 3,5 mld. To je velmi málo ve srovnání s civilizovanou Evropou.“
Ivo Valenta, majitel holdingu Synot (dále jen „I.V.“): „Tyto argumenty jsou typickou ukázkou účelového zkreslování a prezentování polopravd, které mne bohužel vedou k závěru, že lidé, kteří chtějí nastavovat nová pravidla loterijnímu průmyslu, jeho fungování vůbec nerozumí. Nikdo totiž neříká, že na rozdíl od jiných evropských států z těch asi 22 miliard, které loterijním společnostem zbudou po odečtení vyplacených výher, správních a obecních poplatků a peněz poskytnutých na veřejně prospěšné účely, si musí hradit všechny své náklady na investice, provoz, mzdy, energie, režie apod. Všechny náklady jsou u loterijních společností daňově neuznatelné, a tak se daně z loterií platí ve stanoveném procentu z hodnoty tržeb, nikoliv z rozdílu mezi výnosy a náklady. A to je podstatný rozdíl od běžných obchodních společností! Navíc si loterijní společnosti nemohou uplatnit odpočet DPH jak u investic, tak běžných nákladů. Daňové zatížení je tak jedno z největších v Evropě. Další zdanění v podobě výtěžku, který je například v naší společnosti Synot Tip na maximální hranici 20 %, by tak mohlo znamenat třeba čtyřicetiprocentní zdanění tržeb, což by bylo doslova likvidační. Rád bych také zdůraznil, že již dnešní podoba loterijního zákona má v sobě množství kontrolních mechanismů. Navíc ministr Janota připravuje návrh nového zákona, který by měl jít v nejbližší době do vlády a který všechny záležitosti odpovědně řeší.“

Opravdu rostou zisky loteriím?
L.H.: „Zatímco výkon ekonomiky se snižuje a roste počet nezaměstnaných, zisky provozovatelů hazardních her stoupají. Proto KDU-ČSL navrhuje zpřísnění pravidel pro regulaci her a jejich vyšší zdanění. Toto téma je pro nás stejně důležité jako dobře fungující zdravotnictví a důchodový systém.“
I.V.: „Nevím, odkud čerpá pan poslanec informace a které provozovatele hazardních her má na mysli, ale vyvolává tím mylný dojem. Není pravda, že loterijním společnostem v době ekonomické krize automaticky rostou zisky. Je to možná dlouhodobě zakořeněná představa, která však neplatí, a hospodářské výsledky to jednoduše dokazují.“

Potáhnou financování neziskovek jenom obce?
L.H.: „Dobrovolné organizace a folklorní soubory tady byly a jsou, protože spojují lidi ve společenství zájmových činností, protože lidé rádi zpívají a tancují. Každý moudrý starosta ví, že bez kulturního a spolkového života by obec byla mrtvá, proto podporuje soubory, zahrádkáře, včelaře, sportovce, hasiče, kynology a další zájmové činnosti. Rozhodující pro existenci těchto souborů a spolků bude podpora obcí. Každá další podpora je pochopitelně vítána a za každou pomoc patří poděkování všem podporovatelům, i Nadaci Děti - kultura - sport.“
I.V.: „Pokud si opravdu všichni starostové fandí, že jsou schopni ze svých napnutých rozpočtů utáhnout důstojný rozvoj všech spolkových aktivit, mít peníze na nákup nových krojů, hudebních nástrojů či pořádání nejrůznějších kulturních, folklorních či sportovních akcí, tak nezbývá nic jiného než jim držet pěsti. Jen si nejsem jistý, že s panem poslancem Hovorkou budou skutečně všichni souhlasit. Pokud se mu podaří prosadit centralizaci odvodu výtěžku do nepřehledného státního fondu, asi mu pak nejeden z nich poděkuje. A možná na něj pak pošle úpěnlivé žádosti místních organizací na financování jejich aktivit.“

autor: MICHAL DVOULETÝ
TOPlist