Hejtman přivítal zástupce tříkrálových koledníků

Hejtman přivítal zástupce tříkrálových koledníků
Foto: Jiří BALÁT
Zlínský kraj Zajímavosti 11 / 01 / 2021

Přestože je letošní Tříkrálová sbírka kvůli protiepidemickým opatřením organizovaná především v on-line režimu a s řadou omezení, i tak ve svátek Zjevení Páně hejtman Radim Holiš symbolicky přivítal zástupce tříkrálových koledníků, aby společně na území Zlínského kraje oficiálně zahájili tuto největší dobročinnou akci pořádanou Charitou České republiky.

„Vážím si toho, že se sídlu Zlínského kraje a všem jeho občanům dostalo tříkrálového požehnání, které má v letošním roce ještě daleko větší hodnotu vzhledem k tomu, co nyní prožíváme a co ještě zažívat budeme. Velmi děkuji všem, kdo tuto sbírku organizují v tak komplikovaných podmínkách, aby přinesli pomoc a naději těm, kdo ji nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Všichni, kdo chtějí přispět lidem v sociální nouzi či nemocným, mohou své finanční dary posílat na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800 nebo využít formy dárcovské DMS, případně vložit peníze do pokladniček umístěných na veřejně přístupných místech.

„Jednotlivci mohou obejít domy a předat požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, současně do schránek vložit jako poděkování tříkrálové cukříky a kalendáře, ovšem bez přímého kontaktu s domácnostmi,“ uvedl ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák.

„Je to letos velmi těžká situace, protože zvláště děti se na koledování velmi těšily. Dojímá nás ale zájem ze strany farností a obcí, odkud nám hodně telefonují a jsou ochotni informovat občany o umístění kasiček, kam lidé mohou nosit své dary. Doufám, že se i přes všechny nesnáze podaří vybrat peníze tolik potřebné v sociální oblasti,“ sdělila Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín.

Peníze vybrané v konkrétním regionu budou podle pracovníků Charity adresovány právě pro potřebné v tomto regionu. Třeba Charita Uherské Hradiště použije výtěžek na přímou pomoc lidem v nouzi, zateplení a opravu fasády Denního centra sv. Ludmily na Velehradské třídě 247 a nákup pomůcek pro Domácí hospic Antonínek.

Tagy článku

TOPlist