Hejtmanství podpoří bezpečnost silničního provozu

Hejtmanství podpoří bezpečnost silničního provozu
Foto: Jiří BALÁT
Zlínský kraj Zajímavosti 27 / 02 / 2021

Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a také dětská dopravní hřiště podpoří v letošním roce Zlínský kraj prostřednictvím svého programu BESIP Zlínského kraje.

„Na letošní rok máme pro tento program vyčleněno celkem 1,850 milionu korun. Chceme tím přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích aktivit a zajištěním provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, zodpovědný za dopravu.

Způsobilými žadateli o dotaci budou v případě preventivních aktivit obce, příspěvkové organizace (mimo organizace zřizované krajem), nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, spolky a zájmová sdružení právnických osob. Podpořeny budou informační, vzdělávací a volnočasové aktivity zaměřené na bezpečné chování v silničním provozu, určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty.

U dětských dopravních hřišť budou dotace směřovat nejen na zajištění jejich provozu, ale také na zde realizované vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti v oblasti BESIP a na organizaci a zajištění okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů nebo krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů a neslyšících. O dotaci si budou moci zažádat vlastníci nebo provozovatelé dětských dopravních hřišť.

Příjem a registrace žádostí o poskytnutí dotace bude probíhat do 5. března.

Tagy článku

TOPlist