Hejtmanství vyhlásilo válku korupci

Hejtmanství vyhlásilo válku korupci
Zajímavosti 09 / 07 / 2010

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a ředitel krajského úřadu Jiří Crha vyhlásili válku korupci. Oznámili, že vypracují soubor protikorupčních opatření a prevencí, které by měly skoncovat s nešvarem tolik typickým pro české podnikatelské i politické prostředí.
Hašek s Crhou se zabývají myšlenkou vytvořit samostatnou instituci, která by řešila výhradně problematiku korupce. Součástí jejich plánu je také návrh na zřízení protikorupční linky, internetového portálu s protikorupčním zaměřením a také institutu protikorupčního ombudsmana.
„Bude také připraven návrh na přijetí zvláštních pravidel pro nakládání s podněty a stížnostmi, týkajícími se podezření na korupční jednání, zváží se rovněž možnost rozšíření interních předpisů upravujících sjednávání smluv tak, aby se předpisy vztahovaly na všechny smlouvy uzavírané krajem,“ upřesnil Jan Chmelíček z tiskového odboru Jihomoravského kraje.
Naproti tomu zlínské hejtmanství o něčem podobném neuvažuje. Zavedení protikorupční linky nepatří na východní Moravě mezi priority. „Vedení Krajského úřadu Zlínského kraje se domnívá, že v současné době mají klienti celou řadu možností, jak takové jednání či podezření na něj oznámit,“ vysvětluje Milan Plesar, šéf krajského tiskového oddělení. „Jde například o mail, datové schránky, dotazníková šetření, trestní oznámení a podobně.“ Plesar doplnil, že vedení úřadu věnuje prevenci velkou pozornost při práci se svými zaměstnanci. „V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že za celou dobu trvání Krajského úřadu Zlínského kraje problémy s korupcí nebyly ze strany klientů doposud ani naznačeny.“
Proč se na jižní Moravě rozhodla krajská koalice ČSSD a ODS jinak?
Opatření podle Chmelíčka navazují na protikorupční audit, který se uskutečnil loni a se kterým pracují členové krajské rady.
Podle výsledků auditu by se měly upravit předpisy, podle nichž krajský úřad a příspěvkové organizace zřizované krajem zadávají veřejné zakázky. „I já se kloním k tomu, aby to, co je možné, což podle mého názoru by mělo být všechno, veřejnost měla k dispozici ve formě poměrně jednoduchého internetového portálu, řekl hejtman Hašek.
Hejtmanství se tak na orgány činné v trestním řízení obrátí s každým podezřením, že se na kraji špatně zachází s veřejnými penězi. „My si tady nemůžeme hrát ani na policii, ani na státní zastupitelství a nic takového dělat nebudeme,“ řekl k tomu Michal Hašek. „Chceme vycházet i ze zkušeností dalších krajů a také ze zahraničí. Máme například řadu partnerských projektů financovaných z Evropské unie třeba u dolnorakouské zemské vlády, u dolnorakouského zemského sněmu nebo ve městě Vídni,“ řekl hejtman Hašek.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist