Horečka v kostce

Horečka v kostce
Zajímavosti 29 / 08 / 2008

Jde o infekční onemocnění přežvýkavců

V Evropě je známo celkem 24 rozpoznatelných sérotypů

Očkování je nařízeno kvůli typu BTV-8, který se dostal do Evropy z Afriky a centrální Ameriky

Přenašečem viru je hmyz tiplík rodu Culicoides, u skotu i semeno býků

Ovce dokáže zahubit přibližně za 7 - 9 dnů od nakažení

U krav je následkem nemoci prudký pokles produkce mléka

Infekce trvá až šedesát dnů

Očkování většinou funguje po celý život zvířete

TOPlist