Hroby a hrobky významných osobností - Czikann von Wahlborn

Hroby a hrobky významných osobností - Czikann von Wahlborn
Foto: Dušan Pavlíček  /  Hrobka rodu Czikann von Wahlborn.
Mařatice, Uherské Hradiště Zajímavosti 07 / 02 / 2021

Na mařatickém hřbitově je pohřbena řada významných osobností politického, hospodářského, společenského a kulturního života, které zanechaly nesmazatelnou stopu v dějinách města Uherské Hradiště.

O místa posledního odpočinku většiny z nich pečují jejich rodinní příslušníci a potomci. Jsou však mezi nimi i taková, o která jejich rodiny již nemohou pečovat, a to z nejrůznějších důvodů. Město Uherské Hradiště se proto v roce 2010 rozhodlo převzít péči o hroby těch nejvýznamnějších osobností, které nemají již žádné příbuzné, či o hroby umělecky či historicky zajímavé. O devět let později zahájilo první etapu jejich oprav a restaurování.

Hroby významných osobností - Czikann von Wahlborn

V roce 2019 byla na náklady města provedena rozsáhlá oprava hrobky rodiny Czikann von Wahlborn. Jejím nejvýznamnějším příslušníkem byl Mořic rytíř z Wahlbornu (1813-1880), c. k. finanční komisař ve Vídni a místoprezident zemského finančního ředitelství v Praze. Za své služby monarchii obdržel Leopoldův řád a byl povýšen do rytířského stavu s titulem „von Wahlborn“. Jeho rod obdržel i svůj erb, na němž jsou v modrém poli tři uprostřed spojené stříbrné řetězy. Erb drží dva štítonoši. Rodové heslo znělo „Pravda a věrnost“. Mořic Czikann byl pohřben v Bratislavě na Ondřejském hřbitově, v rodinné hrobce je připomenut pamětní deskou. Byl dvakrát ženatý, v Mařaticích byla pochována jeho druhá manželka Františka, rozená Tiltscherová. Z jejich čtyř dětí připomíná pamětní deska na hrobce pouze jejich syna Hermana, svobodného pána Czikanna von Wahlborn (1849-1895), který byl činný v rakousko-uherské armádě, mimo jiné ve Vojenském zeměpisném ústavu ve Vídni.

Pamětní desky dále připomínají, že v hrobce byl pochován tchán Mořice, Vincenc Tiltscher, komorník knížete Aloise z Lichtenštejna. Od roku 1869 žil na penzi v Uherském Hradišti s manželkou Františkou, rozenou Zipfelovou, která původně byla pokojskou kněžny z Lichtenštejna. Františka i její neprovdaná sestra Johanna pocházely z rodiny knížecího sklepmistra Josefa Zipfela a jeho manželky Jenovefy.

Oprava hrobky byla nezbytná, neboť mramorový náhrobek byl nebezpečně nakloněný do hrobky, protože valená klenba hrobky se v průběhu let pod jeho tíhou začala výrazně propadat. Bylo nutné ji rozebrat doslova cihlu po cihle, ozdobné kovové rakve, uložené v hrobce, byly po celou dobu demontáže chráněny vzduchovými vaky. Součástí oprav bylo vybudování nových základů pod náhrobkem a obrubou hrobu, pod mohutnou mramorovou krycí desku byly vloženy ocelové nosníky. Následovalo očištění všech dílů náhrobku, včetně nápisových desek, jejich ošetření a osazení na nové základy. Obruby hrobu byly nově vyrobeny z božanovského pískovce a plocha byla vysypána růžovým vápencem. K zajímavostem hrobky patří její autor, neboť byla zhotovena v závodě známého brněnského sochaře a kameníka Adolfa Loose, otce světoznámého architekta. Jeho jméno je uvedeno vpravo dole na soklu náhrobku.

autor: Blanka RAŠTICOVÁ

Tagy článku

TOPlist