Invalidů ubude

Invalidů ubude
Slovácko Zajímavosti 14 / 01 / 2010

Rok 2010 je skutečně přelomovým, co se týče přiznání plných a částečných invalidních důchodů. Lidé se sníženou či téměř vyloučenou možností pracovat totiž budou mít mnohem těžší se k tomuto typu důchodu dostat. Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc zřizuje mezistupeň, podle kterého se již handicapovaní lidé nebudou dělit jen na plně či částečně invalidní, ale budou vedeni jako invalidé prvního, druhého a třetího stupně.
„Nárok na přiznání částečného invalidního důchodu mají lidé, jejichž pracovní schopnost poklesne nejméně o 33 procent, na přiznání plného invalidního důchodu je potřeba, aby pracovní schopnost klesla o 66 procent,“ tak zní vyhláška o důchodovém pojištění, která platila od roku 1995 až do konce roku 2009.
Nový právní předpis je přísnější. „Pojištěnec bude mít nárok na přiznání invalidity prvního stupně, jestliže jeho pracovní schopnost poklesne nejméně o 35 procent. Jestliže člověk bude mít pokles pracovní schopnosti alespoň o padesát procent, bude veden jako invalida druhého stupně. Pro přiznání třetího stupně, tedy nejtěžšího, musí být prokazatelně snížena pracovní schopnost nejméně o 70 procent,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. Filipová nové rozdělení vysvětlila tím, že vyhláška z roku 1995 již nebyla v souladu s poznatky o dopadech zdravotního pojištění na pracovní schopnost, a to zejména díky novým lékařským metodám v oblasti diagnostiky a léčby.
„Moderní medicína zmenšila negativní důsledky a přispěla ke zlepšení kvality života a schopnosti pracovního uplatnění,“ uvedla Filipová.

TOPlist