Jaroslav Čech odešel před čtyřiceti lety

Jaroslav Čech odešel před čtyřiceti lety
Uherské Hradiště Zajímavosti 03 / 03 / 2010

Když v roce 2001 vyšla útlá knížka Pozdrav do nebe s podtitulem Vzpomínky na Jaroslava Čecha, bylo to po dlouhé době první velké uznání a poděkování za práci, kterou za tak krátkou dobu svého života Jaroslav Čech udělal. Jeho odkaz zůstal natrvalo v kulturním povědomí města, v rozvojí hudebního školství, v jeho sběrech lidových písní, v nezapomenutelných úpravách muziky Hradišťanu, na nahrávkách v rozhlase i na gramofonových deskách.
V těchto dnech si všichni, kteří jej poznali, i ti, kteří se s jeho osobností setkávali zprostředkovaně, připomínají, že je tomu již čtyřicet let, co osiřel jeho cimbál. K jeho diplomové práci z vysokoškolských studií národopisu a hudební vědy v Brně, věnované problematice lidové písně, lidové instrumentální hudby a jejich využití na lidových školách umění, se dodnes vrací pedagogové a vedoucí muzik. Nebývalý je dnes také počet dětských muzik, za jejichž rozvojem stojí jeho žáci, či už žáci jeho žáků.
Hradišťská Cimbálová muzika Jaroslava Čecha je rovněž pokračovatelem jeho odkazu. Založil ji v roce 1957 jako pedagog na tehdejší LŠU, žel vedl ji příliš krátce. Muzika však nezanikla, hraje dodnes, nese jeho jméno a patří k předním kapelám. Slaví úspěchy nejenom doma, ale i daleko ve světě. Tato krátká vzpomínka chce být poděkováním Jaroslavu Čechovi za všechno a všechny, kterým setkání s ním obohatilo jejich životy.

autor: Anna Maděričová
TOPlist