Jiřího Kamase v únoru přijali do čestného Svojsíkova oddílu

Jiřího Kamase v únoru přijali do čestného Svojsíkova oddílu
Foto: Antonín Vlk  /  Jiří Kamas - Sam
Uherské Hradiště Zajímavosti 28 / 10 / 2020

Nejvýznamnější osobou současného skautského dění v Uherském Hradišti je vedoucí střediska Psohlavci Jiří Kamas, kterého většina lidí zná spíše pod jeho přezdívkou Sam. Ta vznikla z posledních tří písmen jeho příjmení čtených odzadu. Skautem, členem Junáku, svazu skautů a skautek ČR, je 52 let. Z toho 32 let je vedoucím skautského střediska Psohlavci.

Skautování se věnuje celá rodina - manželka Eva, děti Jiří a Eva, kteří již převzali i vedení oddílu, a také šest vnoučat

Jako žák základní školy pravidelně četl časopis ABC, a tak společně s bratrem a kluky ze sousedství založil KHP -  kolumbovskou hlídku přírody. To byly kluby, skupinky kluků a holek z celé republiky, které registroval a organizoval časopis ABC po vzoru předválečných klubů časopisu Mladého hlasatele. Jistě si všichni vzpomenou na ten nejslavnější literární, Rychlé šípy Jaroslava Foglara. Plnili různé úkoly zadané časopisem a výsledky zasílali redakci, která jim za to udělovala ohodnocení.

Když byla v roce 1968 obnovena skautská organizace, vstoupil celý klub do Junáku jako družina Jelenů. Jako věkově starší skaut se stal brzy oddílovým rádcem, pomocníkem vedoucího oddílu Františka Petlana. Pod jeho vedením v roce 1969 absolvuje také svůj první skautský tábor na Třeštíku v Beskydech. Další rok již připravoval celotáborovou hru pro tábor u Osvětiman a od roku 1971 už byl vedoucím táborů na nové táborové základně Psohlavců u Starých Hutí. To však již byl Junák opět zakázán. A jelikož se Psohlavci spojili s oddíly také zrušené České tábornické unie, začínají mladí vedoucí, toužící po větší volnosti, trampovat a zakládat trampské osady.

Sam zakládá v návaznosti na prvorepublikové a poválečné předchůdce trampskou osadu Líné kostry a stává se jejím šerifem. Stále však dále spolupracuje s Psohlavci. Mimo to také organizuje a vede i dětské tábory na Vršavě u Koryčan či u Radějova v Bílých Karpatech pro svého zaměstnavatele, uherskohradišťské středisko n. p. Silnice, kam nastoupil po maturitě na stavební průmyslovce ve Zlíně.

Na prvních táborech začal také vařit v polních podmínkách a zaujalo jej to tak, že vaření se stalo jeho životním koníčkem. Vaří nejen na táborech, ale také při tradičních každoročních jamboree, setkáních hradišťských skautů všech generací. Samův guláš je vyhlášený a nemůže chybět. Jeho guláše i další kuchařské výtvory nechybí ani při mnoha závodech, trampských setkáních i soukromých oslavách.

Zásadní zlom v jeho osobním i skautském životě znamená rok 1988. Na podzim, po proběhlých prázdninových táborech, odstupuje kvůli zdravotním problémům z vedení Psohlavců dlouhodobý dosavadní vedoucí Alois Langer - Rikitan. Sam v té době vede oddíl Jelenů a je členem širšího vedení. Na návrh Rikitana i dalších členů vedení je Sam v říjnu zvolen novým vedoucím střediska Psohlavců. Společně s Rikitanem, který se ujal vedení KPP, Klubu přátel Psohlavců, pak v únoru 1990 vrací Psohlavce zpět do obnovené skautské organizace.

Vedení Psohlavců pak věnuje velkou část svého volného času. Vede nadále i oddíl Jelenů, buduje novou oddílovou základnu u Divok na kroměřížské straně Chřibů. Nutno dodat, že skautování se věnuje celá rodina, manželka Eva, děti Jiří a Eva, kteří již převzali i vedení oddílu, a také 6 vnoučat. Bez jejich podpory by jistě nevydržel 32 let vést Psohlavce. Činnost Jiřího Kamase - Sama ocenil starosta města Uherské Hradiště v roce 2010 předáním Vyznamenání starosty města. Obdržel také řadu skautských ocenění a vyznamenání. To zatím nejcennější, přijetí do čestného Svojsíkova oddílu, si převzal v únoru 2020.

Jiří Kamas

3. 12. 1953 Uherské Hradiště

autor: Jaroslav HRABEC

Tagy článku

TOPlist