Karel Blahušek zasvětil myslivosti celý život

Karel Blahušek zasvětil myslivosti celý život
Foto: archiv KB  /  Karel Blahušek
Dolní Němčí Zajímavosti 29 / 09 / 2020

Vrcholná mezinárodní soutěž ohařů pod názvem Memoriál Karla Podhajského se koná ve dnech 3. - 4. října v honitbách Dolního Němčí, na Bukovině v Popovicích a v Kasivci ve Slavkově, kde se můžete se soutěžními loveckými psy i jejich majiteli setkat nebo je jen sledovat při práci.

Pořadatelstvím byl Českomoravskou mysliveckou jednotou v Praze v roce 2019 pověřen okresní myslivecký spolek v Uherském Hradišti, tehdy pod vedením Karla Blahuška z Bojkovic. „Myslivost byla v naší rodině hluboce zakořeněna, mě k myslivosti přivedl tatínek. V zelené kamizole jsem prožil nejlepší léta, kdy byla myslivost na vysoké úrovni,“ řekl Karel Bahušek, který se o rozvoj myslivosti v našem regionu snažil 50 let, z toho 15 let ve funkci předsedy okresního mysliveckého spolku a 40 let z postu předsedy mysliveckého spolku NIVA Bojkovice.

Memoriál je prestižní událostí - jak je složité jej pořádat v dnešní kovidové době? 

Organizovat a zajišťovat je náročné jak po stránce organizační, tak finanční. Je komplikované skloubit program ve 4 honitbách a zajistit zázemí pro účastníky a jejich psy.

Na přípravě memoriálu jsme začali pracovat už v loňském roce. V březnu byl vyhlášen v republice stav nouze, proto jsme museli čekat, jestli se uskuteční Memoriál Richarda Knolla, odkud se nominuje 10 nejlepších českých ohařů. Ten naštěstí proběhl, takže jsme mohli začít naplno pracovat i my. Současná situace ale vyvolává otázky, dohady a ani dneska bohužel není jasné, jestli nám soutěž nezruší třeba pouhý den před spuštěním.

Čím je ohař specifický oproti jiným loveckým plemenům?

Pro myslivost se používá řada plemen - honičů, slídičů, barvářů, norníků až po ohaře. Ohař je všestranný, dobře zvládnutelný a poslušný pes, který dokáže pracovat na drobné zvěři (bažant, zajíc), dosledovat postřelenou spárkatou zvěř v lese (srnčí, daněk, jelen, muflon), černou zvěř (divočák), přinést škodnou (lišku), ale také pracovat ve vodě (přinést kachnu). O tom, jestli bude pes šampionem, rozhodují vlohy, výcvik, praxe a zkušenosti jeho vůdce.

Memoriál je mezinárodní - při lovu se používají stejná pravidla? 

Oblastní soutěže se hodnotí podle obdobných kriterií. Do vrcholných je zařazena specifická práce psa a vůdce a každý to respektuje. V České republice máme tři vrcholné soutěže ohařů, Memoriály Františka Housky (pro české fousky) a Richarda Knolla s Karlem Podhajským (ohaři - všechna plemena).  Soutěže Karla Podhajského se o víkendu zúčastní 20 špičkových ohařů. Pokud situace dovolí, přijedou i nejlepší psi ze zahraničí. Soutěž bude posuzovaná sborem rozhodčích delegovaných Českomoravskou kynologickou jednotou.

Kam se posunula lovecká kynologie? Pracuje někdo i s dětmi?

V současné lovecké kynologii přibývá hodně žen, což je ku prospěchu věci. S dětmi v mnoha obcích naši členové pracují, ale jsou to ojedinělí nadšenci. Bohužel tak jako ve všech spolkových odvětvích není „práce pro druhé“ zrovna moc vyhledávaná.

Na co konkrétně byste veřejnost pozval?

Na slavnostní reprezentativní zahájení a defilé soutěžících psů s vůdci na stadionu Dolním Němčí (sobota 8.00).

Z určité vzdálenosti se mohou diváci podívat na disciplínu přinášení lišky „přes překážku ve Slavkově. (sobota - neděle dopoledne)

Dobře viditelné jsou vodní disciplíny na Bukovině (sobota - neděle dopoledne), s dalekohledem pak na poli v Dolním Němčí (sobota - neděle dopoledne). Vše bude označeno směrníky.

Mezi tradiční spolky patří myslivci, kteří v našem regionu pečují o zvěř v 86 převážně smíšených honitbách a 2 oborách. V jaké kondici se nachází stav zvěře?

Zajíce ještě najdete v honitbách okolo Dolního Němčí, Ostrožské Lhoty, Kunovic, Uh. Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi apod. V dalších 2/3 honiteb zajíce neloví, s bažantem je to horší. Pokud se nevysadí kuřata, z divokého chovu není takřka nic.

Spárkatá: u srnčího je pokles stavů, divočáků je dostatek, daňčí zvěř se přemnožila a bylo nařízeno razantní snižování, mufloni a vysoká zvěř jsou obzvláště v Chřibech složité téma, slušné trofeje nacházíme ve východních honitbách okresu.

K prastarým zákonům patřilo, že: „Být myslivcem neznamená jen chodit v zelené kamizole s flintou a střílet zvěř. Být myslivcem znamená především zvěř a přírodu chránit, poznávat a naučit se jí pomáhat.“ Platí to dodnes?

Všechno je velmi komplikované. Ve sdruženích najdete spoustu opravdových srdcařů, kteří pro myslivost žijí ve správném slova smyslu. A ctí všechny myslivecké zákony. Těžké je však sžívání se současností. Každá organizace má své stanovy i o počtu členů v honitbě, proto je někdy těžké se mezi ně dostat, i když složíte zkoušky.

Dlouholetí členové sdružení poté, co ve stovkách brigádnických hodin postavili myslivecká zázemí, chaty, střelnice atd., nemají v oblibě nováčky, kteří by bez zájmu o celoroční práci v příslušném mysliveckém spolku přišli k hotovému.

Mají o myslivost zájem i mladí lidé?

Když jsem před padesáti lety skládal zkoušky z myslivosti já, bylo nás přes sto. Rok od roku se počet zájemců o myslivecké zkoušky snižuje a zvyšuje se legislativa. Zkoušky se skládají ze 7 předmětů, z nichž jedním je řada zákonů, které nováček musí znát.

Pokud má nováček myslivecké kořeny v rodině, většinou se chytne a ve sdružení najde své místo. V současných letech přibývá ročně 20-30 nováčků. Tento počet však nestačí nahradit přirozený úbytek stálých členů…

Základy české myslivecké kynologie jsou nerozlučně spjaty se jménem Karla Podhajského. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný čas. Na jeho počest nese vrcholná mezinárodní soutěž ohařů jeho jméno. 

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist