Katolická škola přivítá zahraniční lektory angličtiny

Katolická škola přivítá zahraniční lektory angličtiny
Foto: MM  /  Žáci KZŠ chystají prezentace pro zahraniční lektory.
Uherský Brod Zajímavosti 01 / 02 / 2014

Žáci Katolické základní školy si procvičí angličtinu se zahraničními lektory

Celý týden od 24. do 28. února bude v obou budovách Katolické základní školy (I. stupeň na Jirchářské, II. stupeň v areálu na Výsluní) znít angličtina nejen v tomto předmětu, ale i v řadě dalších, na chodbách a posléze i v rodinách žáků. Škola totiž v rámci projektu Edison, zaměřeného na rozvíjení jazykových dovedností a poznávání odlišných kultur, přivítá čtyři zahraniční lektory z Brazílie, Egypta, Argentiny a Tchaj-wanu.
„S projektem mám velmi dobré zkušenosti ze svého předchozího působení na střední škole,“ říká současný ředitel KZŠ Ivo Ertl a dodává, že jako angličtinář s devatenáctiletou praxí ví, jak je aktivní použití jazyka a komunikace i mimo zdi třídy pro každého žáka či studenta důležitá zkušenost. „Stážisté zavítají nejen do angličtiny, ale i do hodin zeměpisu, dějepisu a občanské nauky, kde si s námi budou povídat o zemích, v nichž vyrostli, a také o zemích, kde v současnosti studují,“ říká Ertl. Na přetřes by měla přijít kultura, politická situace, ekonomické a sociální otázky i typické problémy rodin a obyčejných lidí. „Naše škola si s sebou díky svému zaměření nese jistý duchovní přesah a důraz na jednotlivce v rámci komunity, proto jistě padnou i otázky na postavení věřících a běžný život našich hostů,“ doplňuje ředitel, jehož svěřenci mají prý už nyní v zásobě řadu zvídavých dotazů.
Čilý ruch bude panovat i v rodinách žáků KZŠ, které se postarají o ubytování, neformální program a částečně i jídelníček lektorů. Madlen Hermanová z devátého ročníku se těší, jak se svým novým známým navštíví zkoušku folklorního souboru Holúbek, který při škole působí. Jiné děti pozvou svého hosta na výlet nebo dokonce na oslavu. Co čekají na oplátku, shrnuje za všechny deváťačka Irma Babulová: „Těším se, že se naučím nové věci, které nenajdu na internetu ani v knížkách.“ A to je ostatně podstata celého projektu Edison.
Katolická základní škola se do projektu Edison zapojuje letos poprvé, ale podobným akcím je nakloněna i do budoucna. Jak zdůraznil ředitel Ertl, porozumění jiným kulturám a přijetí druhých s jejich odlišnostmi je jednou z priorit KZŠ. „Otevřené prostředí hodnotí pozitivně i rodiče našich žáků, kteří dlouhodobě žili v cizině a po návratu hledali pro své děti to, nač byli zvyklí ze zahraničí, nebo naopak za hranicemi žijí a KZŠ jim zajišťuje vzdělání v češtině formou individuální výuky,“ uzavírá ředitel.

autor: Markéta Mentzlová
TOPlist