Kauza ponton: Veslaři viní město!

Kauza ponton: Veslaři viní město!
Foto: sal
Uherské Hradiště Zajímavosti 12 / 08 / 2010

Stavba cyklostezky podle klubu odstranila bezpečnostní koleje, město je však zcela jiného názoru

Kauza šestitunového pontonu, který na půldruhého měsíce zablokoval cyklostezku podél řeky Moravy v Uherském Hradišti, ještě není u konce. Předseda veslařského klubu Morávia totiž vinu za komplikace kolařů striktně odmítá a prstem ukazuje na město.
„Výstavbou cyklostezky se změnilo koryto řeky i vodoteč v řece, na což jsme projektanta a úředníky města několikrát upozorňovali. Jenže naše námitky ignorovali,“ píše v prohlášení předseda klubu Luděk Bureš. Zakopaný pes je podle něj v kolejnicích, po nichž se molo odjakživa pohybovalo. „Jenže stavaři je při budování cyklostezky odstranili, čím zadělali na problémy,“ je přesvědčený Bureš.
Město ovšem nařčení vyvrací, žádné kolejnice nezrušilo. „Zodpovědnost za manipulaci je výhradně na vlastníkovi mola. Veslařský klub ji však porušil, neboť při ustupující vodě neuvolnil lana z horních kotev, kterými byl vor přitáhnutý ke břehu,“ opáčil Květoslav Tichavský, místostarosta Uh. Hradiště.

Bezpečné upevnění voru při stavbě cyklostezky bylo městem odstraněno
Po červnové velké vodě se stalo to, co jsme předvídali již před počátkem výstavby cyklostezky. Výstavbou cyklostezky bylo změněno koryto řeky Moravy a změněn vodoteč v řece. Tyto skutečnosti nevzal projektant a příslušní úředníci města Uherského Hradiště (dále jen město UH) v úvahu. Několikrát jsme totiž projektanty a úředníky města UH před začátkem i v průběhu výstavby cyklostezky jak ústně, tak písemně upozorňovali na případné problémy při velké vodě a kolísání hladiny řeky Moravy, ale tyto připomínky byly městem UH ignorovány.  
Molo u veslařského klubu využívali veslaři již od roku 1863 a vždy si s velkou vodou a upevněním voru uměli poradit. Nikdy v minulosti nebyly s molem manipulační problémy, a to ani při povodních. Na břehu se totiž nacházely kolejnice, po kterých se molo pohybovalo spolu se stoupající hladinou. Toto fungovalo až do rozhodnutí města UH vybudovat cyklostezku v korytě řeky Moravy. Naše původní bezpečné upevnění voru a zařízení pro manipulaci s molem při stavbě cyklostezky bylo městem UH odstraněno. Po začátku výstavby cyklostezky jsme již nemohli zasahovat do průběhu stavebních prací.  Městem UH tak byla zkolaudována stavba cyklostezky bez možnosti manipulace s molem při velké vodě. Ke kolaudačnímu řízení jsme městem UH přizváni nebyli, takže jsme své námitky nemohli uplatnit. Tím nás město UH dostalo do situace, že při velké vodě a kolísání hladiny řeky Moravy nemůžeme chránit a dostatečně zabezpečit náš majetek. Takto zkolaudovanou cyklostezkou jsou nepřiměřeně omezena a ohrožena naše práva a oprávněné zájmy. Po uvíznutí mola na cyklostezce, kdy jsme se nemohli dostat s loďmi k vodě a  kdy se provozovatel cyklostezky neměl k řešení této situace, jsme museli okamžitě najít náhradní řešení, a to sestavením náhradního mola, u kterého mohli naši závodníci přistávat. Provozovatel cyklostezky začal situaci řešit až po nějaké době, a to po stížnostech občanů a cyklistů.
Problém se dle našeho názoru měl řešit komplexně a nevyřeší se jedním odtažením mola provozovatelem cyklostezky na vodu. Uvíznutí mola na cyklostezce se totiž bude opakovat po každém zvýšení hladiny řeky Moravy nad cyklostezku. Tento stav bude omezovat jak cyklisty, tak nás veslaře.

Zodpovědnost je na vlastníkovi mola
Stavba cyklostezky má řádný kolaudační souhlas. Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace. Trasu cyklostezky povolilo Povodí Moravy,s. p., vlastník pozemku.
Veslařský klub Moravia byl účastníkem stavebního řízení stavby Cyklostezka Velehradská - Uherské Hradiště, trasa A. V průběhu stavebního řízení podal námitky, které se týkaly mimo jiného i upevnění voru. Tyto byly ve stavebním povolení respektovány. Co se týká kolaudace, stavební zákon určuje okruh účastníků, kdy Veslařský klub Moravia nebyl účastníkem závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
V žádném případě se nejedná o ignoraci připomínek veslařského klubu. Projekt byl schválen Povodím Moravy, s. p.
Kotvy pro vor na horní hraně jsou původní (nebyly zřízeny nové), na dolní hraně jsou nové na původním místě. Kolejnice jsou zapuštěné do svahu dle pokynů Povodí Moravy, s. p. Zodpovědnost za manipulaci je výhradě na vlastníkovi mola. Tuto zodpovědnost veslařský klub porušil, neboť při ustupující vodě neuvolnil lana z horních  kotev, ke kterým byl vor přitáhnutý ke břehu.
To, že s vorem lze manipulovat i při velké vodě, dosvědčuje fotografie s hasiči, kteří bez větších potíží vor ručně přitáhli ke břehu.
Květoslav Tichavský, místostarosta města Uherské Hradiště.
Luděk Bureš, předseda VK Morávia Uh. Hradiště

TOPlist