Každému krojovanému přispějeme tisícikorunou

Každému krojovanému přispějeme tisícikorunou
Uherské Hradiště Zajímavosti 25 / 07 / 2008

Uherskohradišťská Nadace Děti - kultura - sport není jen hlavním podporovatelem Slováckých slavností vína a otevřených památek, ale také zřizovatelem speciálního Folklorního fondu. Ten je určen právě na podporu krojovaných účastníků sobotního slavnostního průvodu. Již po loňském „nultém“ ročníku avizoval zřizovatel nadace, podnikatel Ivo Valenta, že jde o dlouhodobý program. Proto jsme se zeptali předsedkyně správní rady nadace Michaely Pavlíčkové Kuřinové, jak bude pro letošní rok Folklorní fond organizován, kdo všechno bude mít na příspěvek z fondu nárok a za jakých podmínek jej získá.

Zrekapitulujme si nejdříve, co vlastně Folklorní fond je.
Naše nadace založila tak zvaný Folklorní fond jako prostředek systematické podpory péče o tradiční lidové kroje účastníků Slováckých slavností vína a otevřených památek. Záměrem nadace a jejího zřizovatele Iva Valenty je maximálně adresné vyplácení nadačního příspěvku, který je proto přímo vázán na každého jednoho účastníka slavností, nikoliv na spolupořádající mikroregiony, obce či folklorní soubory.

Kdo může získat příspěvek z Folklorního fondu?
Příspěvek může získat každý krojovaný účastník slavnostního průvodu Slováckých slavností vína a otevřených památek, který startuje v sobotu 13. září 2008 ve Vinohradské ulici. Podmínkou je kromě aktivního zapojení do průvodu také oblečený kroj nebo jeho stylizace.

Jak bude příspěvek poskytován?
Všichni krojovaní účastníci slavnostního průvodu obdrží na jeho startu od pověřených pracovníků oblečených v tričkách s emblémem nadace registrační kartu, do které vepíší své osobní údaje. Každý krojovaný dostane pouze jednu kartu, která bude nepřenosná, opatřená ochrannými prvky a pořadovým číslem. Tuto registrační kartu může krojovaný po jejím vyplnění a podepsání odevzdat během sobotního programu slavností opět označeným pracovníkům oblečeným v tričkách nadace nebo ji může doručit do sídla nadace nejpozději do 30. září 2008.

Kolik peněz dostane každý krojovaný?
Každý krojovaný účastník slavnostního průvodu včetně dětí a mladistvých získá finanční dar ve výši 1000 korun.

Jak budou peníze vypláceny?
Tento finanční dar bude poukázán na uvedený bankovní účet bezhotovostní transakcí, kterou nadace provede po zpracování všech náležitostí a nezbytné kontrole nejpozději do 31. prosince 2008. Hotovostní vyplácení příspěvku není možné. Pokud krojovaný nedisponuje vlastním bankovním účtem, může uvést bankovní účet i jiné fyzické nebo právnické osoby, například rodičů, folklorního souboru apod.

Co děti a mladiství?
Registrační kartu obdrží v průvodu také děti a mladiství. Jedině tak zaručíme stoprocentní adresnost vyplácené finanční podpory. Děti pak tuto registrační kartu předají rodičům, a to na slavnostech nebo doma, kteří ji vyplní a také podepíší jako zákonní zástupci. Protože k vyplácení nadačního příspěvku je nezbytné uzavřít darovací smlouvu, musí registrační kartu podepsat zákonní zástupci také za všechny mladistvé, kteří dne 13. září 2008 nedovrší věku 18 let.

Bude potřeba vyřídit ještě další formality?
Vyplněním a odevzdáním registrační karty končí pro krojované účastníky všechny nezbytné formální úkony. Registrační karta bude totiž obsahovat již předtištěnou darovací smlouvu, kterou krojovaný účastník s nadací uzavírá vlastním vyplněním a podepsáním registrační karty.

Na co můžu peníze použít?
Příspěvek z Folklorního fondu je určen na pokrytí nákladů, které jsou spojeny s údržbou, obnovou a inovací krojů a krojových doplňků, případně k financování dalšího vybavení sloužícího k realizaci folklorních programů a vystoupení v rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek. Účastník podpisem registračním karty také potvrzuje, že finanční dar použije pro tento účel a je si vědom právních následků v případě, že by peníze užil jiným způsobem. Nadace je oprávněna využití nadačních příspěvků zpětně kontrolovat.

Tagy článku

TOPlist