Kdo bude Vesnicí roku 2010?

Kdo bude Vesnicí roku 2010?
Zlínský kraj Zajímavosti 19 / 02 / 2010

Soutěž Vesnice roku se letos bude konat již pošestnácté. Jejím vyhlašovatelem je Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zlínský kraj se od počátku své existence podílí na organizaci krajského kola a ze svého rozpočtu letos vyčlenil částku 2,4 milionů korun, kterou rozdělí mezi nejúspěšnější obce.
Vítěz – držitel Zlaté stuhy - od získá od Zlínského kraje jeden milion korun, další odměny poté obdrží také od vyhlašovatele soutěže.
Obce Zlínského kraje se opravdu mají čím chlubit, a přitom starostové s přihlášením do soutěže mnohdy váhají, protože chtějí výsledky své práce předvést, teprve po dokončení všech investičních akcí. Nikdy není možné mít vše stoprocentně dokončeno a účast v soutěži přináší cenné zkušenosti, reklamu i možnost velmi zajímavé finanční odměny.
Cílem soutěže Vesnice roku je také snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Zlínský kraj se snaží touto cestou popularizovat život na venkově, neboť ten má své nesporné kvality a výhody, mezi něž rozhodně patří větší spojení člověka s přírodou i osobnější mezilidské vztahy.
Příjem žádostí o účast v soutěži se uskuteční v termínu od 2. března do 30. dubna 2010. 

TOPlist