Knihovna v proměnách času III.

Knihovna v proměnách času III.
Foto: archiv KBBB  /  Interiér čítárny v roce 1930.
Uherské Hradiště Zajímavosti 22 / 03 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

V roce 1923 se novou knihovnicí stává učitelka Anna Podhorná. V té době se v knihovně nachází 1 181 svazků knih, v čítárně je čtenářům k dispozici 33 titulů novin a 38 revue (časopisů).
V roce 1925 je zavedena úprava čtenářských poplatků. Pokud si čtenář půjčil jednu knihu, byla výpůjčka zdarma, každá další se zpoplatňovala 0,50 Kč. Nejčtenějšími tituly v letech 1925-1926 byly knihy A. Dumase, J. O. Curwooda, M. Jókaie, H. Sienkiewicze, I. Hermanna či B. Zahradníka-Brodského.
V roce 1927 se knihovníkem stává Bedřich Beneš Buchlovan, učitel, spisovatel a básník, překladatel, bibliofil i vlastivědný pracovník. Již v začátku svého působení se obklopil aktivem studentů a žáků škol, kteří se stali pravidelnými návštěvníky knihovny. V tomto roce navštěvuje knihovnu celkem 502 čtenářů (297 mužů a 205 žen).
Působení Bedřicha Beneše Buchlovana ve funkci knihovníka přispělo v mnoha směrech ke zkvalitnění činnosti městské knihovny. Díky jeho aktivitě v knihovní radě začal v září 1929 vycházet bulletin Zprávy městské knihovny v Uh. Hradišti, který měl za úkol propagovat literaturu, knižní novinky, otiskovat katalog knihovny, seznamovat veřejnost s kulturními událostmi, výsledky činnosti a statistickými přehledy. V roce 1931 se knihovna stěhuje do prvního patra městské reduty (3 místnosti), neboť dosavadní prostory ve staré radnici byly nevyhovující.
Zajímavá statistika vypovídá o nárůstu čtenářského zájmu v období hospodářské krize. V roce 1930 bylo dosaženo 9 643 výpůjček, o rok později již 10 853 a v roce 1933 dokonce 14 762 výpůjček. V té době se patrně půjčování knih stalo pro veřejnost nejpřístupnější a nejlevnější formou kulturního vyžití. Neutěšené hospodářské poměry vedly také k zostření konkurenčního boje mezi uherskohradišťskými knihkupci. Existuje protestní dopis městské radě, v němž někteří z nich požadují rovnoměrný nákup literatury pro knihovnu ve všech existujících prodejnách knih.
V roce 1935 se v knihovně nachází 5 237 svazků knih, k nejčtenějším autorům patří E. Vachek, F. Sokol-Tůma a J. Galsworthy. Čtenáři si mohou půjčit 1 svazek zdarma, za každý další svazek je příplatek 50 h na 14 dnů. Na konci první republiky vlastnila knihovna 6 536 svazků. Válečná léta 1939-1945 se nevyhnula ani veřejnému knihovnictví. Dne 17. 11. 1939 je dosazen na místo knihovníka František Vacula, který tuto funkci vykonává až do konce války. Nařízením Ministerstva školství a osvěty ze dne 29. 2. 1940 musí být provedena „revize obsahu veřejných knihoven obecních na Moravě“, což v praxi znamenalo vyřazování tzv. závadných titulů, např. Benešových spisů, knih s tematikou 28. října 1918, sokolské literatury apod. Nuceným příkazem bylo v tomto období vyřazeno asi 2 500 svazků, nicméně knihovna zůstala otevřena po celou dobu války, dokonce se rozšířila půjčovní doba na 5 dnů v týdnu.

autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace