Knihovna v proměnách času IV.

Knihovna v proměnách času IV.
Foto: archiv KBBB  /  Oddělení pro dospělé čtenáře počátkem 50. let minulého století (v budově synagogy).
Uherské Hradiště Zajímavosti 31 / 03 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

Již několik dnů po osvobození, přesněji 11. května 1945, se stává staronovým knihovníkem Bedřich Beneš Buchlovan. Vzrůstající význam knihovny po roce 1945 si počal vynucovat řešení nedostatečného umístění knihovny a čítárny. V té době již byla nově zavedena funkce okresního knihovnického inspektora, kterým se na našem okrese stal učitel František Řičánek. Společně s ním předložila knihovní rada v roce 1946 žádost místnímu národnímu výboru o nové umístění knihovny. Tuto žádost podpořil i zemský knihovnický inspektor a Okresní osvětová rada. Trvalo však ještě dlouhých 5 let, než se po složitých jednáních knihovna přestěhovala na podzim roku 1951 do prostor bývalé židovské synagogy. V budově získala celkem 5 místností, z nichž jedna sloužila samostatně jako půjčovna pro mládež. Všechny se nacházely v přízemí, další prostory sloužily Slovácké filharmonii a pěveckému sdružení Svatopluk. Nutno dodat, že se tak stalo především díky neúnavné iniciativě Bedřicha Beneše Buchlovana.
Vraťme se však ještě do listopadu roku 1946, kdy vzniklo samostatné dětské oddělení. Jeho počátky byly více než skromné, neboť zpočátku obsahovalo pouze 78 svazků. Veřejná knihovna byla pravidelně dotována městským národním výborem částkou cca 40 000 Kčs ročně. Další finanční prostředky získávala prostřednictvím poplatků od svých čtenářů. Např. zápisné stálo 10 Kčs, poplatek za 1 vypůjčenou knihu na 14 dnů činil 1 Kčs, upomínací poplatky byly odstupňovány v rozmezí od 1 do 3 Kčs.
Únorový převrat roku 1948 se projevil i v knihovnictví, již v březnu tohoto roku byly knihovní rady vyzvány k vyřazení literatury, která by mohla snižovat lidově demokratickou vládu. Do funkce knihovnické inspektorky nastupuje Valerie Vignatiová a dochází také k personálním změnám ve složení knihovní rady.
Vládním nařízením č. 46/51 Sb. z 22. května 1951 byla zrušena městská knihovní rada a městská knihovna s čítárnou se stala Okresní lidovou knihovnou a pak Okresní knihovnou v Uherském Hradišti. Významnou změnu v knihovnické práci představovalo stejně jako v jiných oblastech plánování. Knihovna se aktivně zapojila i do plnění první pětiletky, namátkou můžeme citovat jeden z vytyčených úkolů: Jak bojujeme proti brakové literatuře.
Po odchodu Bedřicha Beneše Buchlovana do důchodu se novou ředitelkou knihovny stala od roku 1951 Valerie Vignatiová.
V nových prostorách bývalé židovské synagogy získala knihovna konečně důstojné prostory pro svou činnost a vnitřní organizace plně odpovídala novým požadavkům. Ojedinělým zjevem bylo nové a moderní vnitřní zařízení a vybavení, vyrobené v jednotném stylu. Díky novému systému, který položil základy k vytvoření sítě lidových knihoven, jsou v okresních městech zřízeny okresní lidové knihovny. Na celodenní úvazek byly přijaty dvě pracovnice a čtenáři se také mohli těšit ze zavedení volného výběru knih.

autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist