Knihovna v proměnách času IX.

Knihovna v proměnách času IX.
Foto: archiv KBBB  /  V roce 2004 byla na budově bývalé synagogy obnovena kopule, její skelet vidíte na snímku.
Uherské Hradiště Zajímavosti 10 / 05 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

V roce 1992 začala knihovna jako jedna z prvních svého typu proces automatizace. Systém CDS/ISIS - MAKS, který začala využívat, neměl v té době na trhu žádný srovnatelný konkurenční systém s výměnným formátem. Vzhledem k jeho ceně a dostupnosti šlo o ideální systém, jak začít s automatizací knihovnických procesů v knihovně. Prvním oddělením, které bylo plně automatizováno, se stalo oddělení pro děti a po úspěšném odzkoušení automatizovaného provozu se postupně automatizovala všechna oddělení. Knihovna BBB se tak zařadila mezi nejmodernější knihovny v republice.
Slibně se rozvíjející aktivity knihovny však v roce 1997 přerušila povodeň, která zaplavila přízemí budovy. Voda poškodila nejenom vybavení a knižní fond, ale došlo i k závažnému statickému narušení budovy. Jednotlivé provozy knihovny musely být provizorně rozmístěny do náhradních prostor a bývalou židovskou synagogu čekala rozsáhlá rekonstrukce.
V letech 1998-2004 proběhla celková rekonstrukce knihovny podle projektu ing. Lubomíra Sklenáře. Nejprve úpravou interiéru, aby od 8. listopadu 1999 mohla sloužit čtenářům a návštěvníkům Knihovny BBB, poté následovala obnova venkovní fasády v roce 2001. Bezprecedentní rehabilitace architektonického pojetí synagogy byla završena v roce 2004 obnovou kupole. Vnitřní dispozice knihovny se kompletně otevřela a vznikl unikátní prostor, využívaný téměř stoprocentně pro potřeby a služby uživatelů.
Významným mezníkem pro Knihovnu BBB se stal rok 1997, kdy vznikl Spolek přátel literatury a knihovny (SPLK). K jeho cílům patří podpora čtenářství, propagace knihovny a regionální literatury a zejména se snaží navázat na odkaz Bedřicha Beneše Buchlovana v oblasti bibliofilství a sběratelství ex libris. Spolek vyvíjí velmi významnou publikační a vydavatelskou činnost, úzce zaměřenou na literaturu regionu.

autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist