Knihovna v proměnách času VI.

Knihovna v proměnách času VI.
Foto: archiv KBBB
Uherské Hradiště Zajímavosti 13 / 04 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

V březnu roku 1966 zachvátil budovu synagogy požár, který zničil první patro a střechu. Sbor dobrovolných hasičů měl toho dne zrovna cvičení, když hlásná služba informovala, že hoří budova bývalé židovské synagogy, v níž v té době sídlila okresní lidová knihovna a zkušebnu zde měla také uherskohradišťská filharmonie. V hasičské kronice se píše:
„Odjezd je samozřejmě bleskový, ale již cestou silná záře signalizuje větší požár. Celá střecha byla v plamenech, neboť požár byl pozdě zpozorován, až kolemjdoucími. Rychlý průběh požáru byl způsoben zanedbáním požárních předpisů při generální rekonstrukci této budovy. Množství členů, kteří byli ještě posíleni příjezdem dalších záloh, umožnilo vyklízení všech cenností v objektu.“
Mimo hasičů ale pomáhala celá řada dobrovolníků z řad veřejnosti, neboť tato mimořádná událost přilákala velké množství zvědavých občanů. Přímým účastníkem a dobrovolníkem byl i Josef Konvalinka, v té době studující:
„Bydlel jsem nedaleko synagogy, a když jsem zpozoroval hořící střechu, hned jsem se utíkal podívat, co se děje. S mnoha dalšími jsme pomáhali vynášet nejrůznější cennosti, já sám jsem vynesl skříňku, v níž byly uloženy všechny registrační sáčky čtenářů knihovny. Později mne napadlo, že jsem vlastně knihovně zachránil spoustu knih, protože kdyby sáčky, které obsahovaly knižní lístky vypůjčených knih, shořely, těžko by knihovníci vypátrali, kdo měl co půjčené.
Střecha již byla celá v plamenech, když mne oslovil tehdejší sbormistr Oldřich Halma, abych mu ještě vynesl nějaké vzácné notové partitury. Ty se nacházely až v podkroví, tedy těsně pod ložiskem požáru. Rychle jsem pro ně utíkal, a když jsem je nabíral, uslyšel jsem výrazné rány, připomínající výstřely z pušky. To žárem praskaly struny v pianu, které se už ale zachránit nepodařilo.“
Obětaví dobrovolníci také vytvořili lidský řetěz, díky kterému byly knihy velmi rychle přemisťovány do protější budovy gymnázia. Škody nakonec nebyly tak velké, také budova nebyla mimo shořelé střechy nijak výrazně narušena. Příčinou požáru byly jiskry od kamen (v té době se zde topilo tuhými palivy), které začaly doutnat v trámu těsně přiléhajícím na neizolovaný komín. Přesto rekonstrukce synagogy trvala téměř dva roky a znovuotevřena pro veřejnost byla až 1. března 1968, kdy již celá sloužila tehdejší okresní lidové knihovně.

autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist