Knihovna v proměnách času VIII.

Knihovna v proměnách času VIII.
Foto: archiv KBBB  /  Nerealizovaný projekt přístavby knihovny.
Uherské Hradiště Zajímavosti 06 / 05 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

Počátkem osmdesátých let minulého století patřila okresní knihovna k nejlépe hodnoceným knihovnám v tehdejším Jihomoravském kraji. Ve statistických ročenkách zaujímala přední místo zejména v počtu registrovaných čtenářů, návštěvnosti a disponovala také velmi kvalitním knihovním fondem, v němž byla rovnoměrně zastoupena beletrie i naučná literatura.
V roce 1984 byla do funkce ředitelky knihovny jmenována paní Oľga Marťanová, která do té doby pracovala na metodickém úseku. Knihovna se v té době začínala intenzivněji věnovat práci s dětským čtenářem a tady někde můžeme hledat počátky pozdější velmi úspěšné práce s nejmenšími čtenáři, jimiž je v současnosti Knihovna BBB celorepublikově proslulá.
Koncem 80. let začala knihovna pociťovat nedostatek kapacity a reálně se uvažovalo o vybudování přístavby, která by byla s budovou synagogy propojena spojovacím krčkem. V roce 1988 se tímto záměrem zabýval útvar hlavního architekta tehdejšího okresního národního výboru. Projektový úkol byl zadán firmě Agroprojekt Uh. Hradiště, která podrobně zpracovala investiční záměr přístavby. Přípravné práce přerušily listopadové změny ve společnosti v roce 1989 a projekt nakonec nebyl realizován.
Polistopadové svobodné politické ovzduší se promítlo i do činnosti knihovny. Ještě v prosinci roku 1989 rozhodl tehdejší ministr kultury uvolnit do fondů knihoven literaturu a tiskoviny ze zvláštních fondů. Zvláštní fondy, v knihovnické hantýrce řečené „zetka“, obsahovaly knihy autorů, kteří byli po roce 1968 zakázáni z ideových a politických důvodů. V hradišťské knihovně proběhlo vyřazování těchto knih v roce 1973 a celý soubor, zapečetěný a přísně evidovaný, byl uskladněn na pobočce knihovny na Moravě. Koncem roku 1989 se tak čtenáři konečně dočkali autorů J. Foglara, M. Kundery, J. Škvoreckého, J. Durycha a několika desítek dalších.
Po roce 1989 nastalo pro mnohé knihovny období nejistoty, dlouhodobě budovaný systém střediskových knihoven se začal pomalu rozpadat a některé okresní knihovny dokonce zanikly úplně nebo se transformovaly do knihoven městských či regionálních. I tehdejší Okresní knihovna v Uherském Hradišti musela hledat řešení, aby případná změna statutu proběhla co možná nejméně komplikovanou formou a nedošlo k ohrožení velmi dobře fungujícího systému. Jedním z kroků byl také návrh, aby knihovna nesla jméno významné osobnosti nejenom města, ale i celého regionu, které mělo symbolicky vyjadřovat propojení knihovny s městem a navázat na předválečné tradice knihovnictví v Uh. Hradišti. V podstatě se nabízela jediná osobnost, která splňovala všechny potřebné atributy, a tou byl spisovatel inspirovaný životem a folklórem rodného Slovácka, překladatel z němčiny a polštiny, bibliofil, propagátor literatury a výtvarného umění, vlastivědný pracovník, učitel a knihovník Bedřich Beneš Buchlovan. Po krátkých jednáních s jeho synem, panem Dušanem Benešem, byla v roce 1992 okresní knihovna přejmenována na Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, což připomíná pamětní list vydaný k této slavnostní příležitosti.

autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist