Knihovna v proměnách času X.

Knihovna v proměnách času X.
Foto: archiv KBBB  /  Hana Hanáčková a Mirka Čápová s prestižní cenou za Noc s Andersenem.
Uherské Hradiště Zajímavosti 14 / 05 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

V roce 2000 proběhla v uherskohradišťské knihovně historicky první Noc s Andersenem. Dvacet malých čtenářů, společně s knihovnicemi Mirkou Čápovou a Hankou Hanáčkovou, asi ještě netušilo, že jsou u zrodu akce, která se stane jednou z nejproslulejších v celé České republice v oblasti dětského čtenářství. V roce 2002 se již nocovalo na 72 místech naší vlasti a na Slovensku, o rok později se Noc s Andersenem stala akcí mezinárodní, neboť proběhla nejenom ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče a domech dětí, ale kouzlo společného nocování prožily i děti na Slovensku, v Polsku a informace o noci šly elektronickou poštou do USA, na Aljašku, do Švédska i Švýcarska, zprávičku dostali v Maďarsku i na dalekém ostrově Trinidad. V loňském roce se nocovalo na neuvěřitelných 1 695 místech celého světa! V současnosti se jedná o nejvýznamnější akci Knihovny BBB, o čemž svědčí nejenom písemné poděkování dánské královny zakladatelkám Noci s Andersenem, ale i udělení unikátní ceny. V roce 2013 Mirka Čápová a Hana Hanáčková obdržely v Dánsku prestižní zahraniční Cenu Hanse Christiana Andersena za organizaci a propagaci Noci s Andersenem!
Knihovna BBB získala v tomto období i další prestižní ocenění, dokonce dvě v jednom roce. V roce 2012 se stala vítězem soutěže Městská knihovna roku 2012 a absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2012 (celorepubliková soutěž dětských oddělení).
Od kalamářů, frekvenčních knih a lístkových katalogů jsme doputovali až do přítomnosti, kdy knihovna nabízí čtenářům a návštěvníkům rozmanité služby, o nichž se Bedřichu Beneši Buchlovanovi ani nesnilo. Je jich ovšem tolik, že by zabraly samostatný článek, proto si dovolím zmínit jenom aktivity z poslední doby. Knihovna je garantem internetové encyklopedie města Uherské Hradiště a podílí se nejenom na vyplňování dat, ale i na koordinaci s dalšími subjekty podílejícími se na encyklopedii - Slováckým muzeem a Státním okresním archivem. Ve městě fungují dvě Knihobudky, z nichž jedna je umístěna ve Smetanových sadech a druhá na Masarykově náměstí. Knihobudky slouží k půjčování a výměně knih, které již lidé přečetli, nechtějí je vyhodit, a mohou tak posloužit jiným zájemcům. Těší se velké oblibě obyvatel našeho města. V roce 2010 byla pro potřeby knihovny postavena nová budova pobočky v Mařaticích, jejíž součástí se stal i výpůjční sklad výměnného fondu. V loňském roce zde proběhla dostavba nového depozitu knihovny, která tak završila ucelený knihovnický komplex s nejmodernějším vybavením.
Knihovna BBB v současné době registruje přes 8 000 čtenářů a navštěvuje ji ročně kolem 170 000 návštěvníků. Budeme rádi, když nám pomůžete tato čísla navýšit.autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist