Kraj obestřený tajemnými příběhy Chřibů

Kraj obestřený tajemnými příběhy Chřibů
Foto: Bořek Žižlavský  /  Studánky jsou perlami Chřibů.
Slovácko Zajímavosti 26 / 08 / 2015

Vítejte v mikroregionu Buchlov

Mikroregion Buchlov svírá souvislá zeleň, převážně bukových lesů. Chřiby, nebo také Buchlovské, Maršavské či Marsovy hory, jak bylo pohoří odedávna nazýváno, obestírá řada lidových pověstí, báchorek a zkazek. Předávaly se ústně z pokolení na pokolení, a čím jsou starší, jejich podoba je barevnější. Takřka každá studánka, každá skála, každý starý strom, hájenka či staré stavení, kaplička, kamenný kříž a obrázek na kmeni stromu mají svůj příběh. Je to tím, že Chřiby byly od pravěku hojně osídleny lidmi. Atmosféra každé obce mikroregionu je jiná. Někde je cítit pospolitost, pokora a skromnost, jinde zase nádech panských způsobů... zkrátka, co člověk, co rod, co lidská stopa v krajině, to příběh. www.buchlov.cz

Hrad Buchlov
Dominanta Slovácka, tyčící se jako strážce na jednom z kopců Chřibů, patří k nejstarším hradům na Moravě. V interiérech se návštěvník seznámí s expozicí dokumentující vývoj životního stylu a bytové kultury v 15. - 19. století. Pozoruhodná je také přírodovědná a egyptologická sbírka. Nedaleko hradu se nachází barokní kaple sv. Barbory s hrobkou šlechtických majitelů. www.buchlov.eu
Naučná stezka Okolo Buchlova - Dřevěná zvířata v životní velikosti (např. liška, jelen, divočáci) potkáte na 3 km dlouhé stezce, která vede kolem hradu a kaple sv. Barbory. Na 11 informačních panelech se dozvíte informace o ochraně přírody, dřevinách Chřibů nebo místní historii.
S pastelkami po hradu - Děti během prohlídky projdou celkem 22 zastaveními od lípy nevinny“ přes černou kuchyni, hradní studnu, zbrojnici či barokní ložnici a sbírky Berchtoldů až po místnost s mumií či vyhlídkovou věž.

TIP: 19. 9. - 20. 9. 2015 Buchlovská spirála - netradiční prohlídky hradu zaměřené na stavební vývoj hradu a spojené s návštěvou míst, která byla doposud veřejnosti nepřístupná.

Zámek Buchlovice
Zámecký areál ve stylu italského baroka z přelomu 17. a 18. století přitahuje návštěvníky historií, ale i krásou. Interiéry uchvátí štukovou a freskovou výzdobou. Terasovitá zahrada francouzského typu a rozsáhlý anglický park patří k nejcennějším v ČR. Unikátní je i zámecká sbírka fuchsií, která čítá na 1 200 odrůd. www.zamek-buchlovice.cz

Záchranná stanice volně žijících živočichů, Buchlovice
Od letošního roku je možné vidět areál po komplexní rekonstrukci zařízení a voliér s mnoha dosud neprezentovanými druhy zvířat. www.stanicebuchlovice.ic.cz

Muzeum Podhradí, Buchlovice
Expozice představuje 14 obcí mikroregionu Buchlov, další přibližuje dějiny, národopis a život někdejších obyvatel Buchlovic, následuje přehled spolků, osobností, pamětihodností, lidové tradice, včetně originálních krojů a dávného zařízení domácností. Součástí prostoru je symbolická světnička významného grafika P. Arnošta Hrabala. www.buchlovice.cz

Muzeum lesnictví a myslivosti Chřibů
V objektu bývalé hájenky pod hradem Buchlov si můžete prohlédnout exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo funkční repliky loveckých zbraní. Nechybí ani expozice historie lesnictví a myslivosti v Chřibech, expozice přírodnin a venkovní expozice lesnických pracovních pomůcek a prostředků. www.lesycr.cz

Muzeum vinařství, Boršice
Expozice je zaměřena na historii vinařství, seznámí návštěvníky s technikami a nástroji, které se na Slovácku ve spojení s vinařstvím a vinaři používaly či na některých místech stále používají. www.dvurpodstarymahorama.cz

Archeoskanzen, Modrá
Největší raně středověký archeologický skanzen v České republice, který představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy.  Je postavený na historických základech původního velkomoravského osídlení. Poblíž skanzenu se nachází významná archeologická lokalita Na Díle, národní kulturní památka se základy velkomoravského kostela z 9. století. www.archeoskanzen.cz

Živá voda, Modrá
V expozici se seznámíte se životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Unikátem v rámci celé Evropy je podvodní prosklený tunel, kterým můžete pozorovat ryby, o kterých jste jen slyšeli - vyza velká, jeseter ruský, kapr obecný nebo štika obecná.  V létě přijde vhod koupání v expozičním jezeře s brouzdalištěm, které je součástí areálu. www.zivavodamodra.cz

Hradisko sv. Klimenta, Osvětimany
Národní kulturní památka s dochovanými základy velkomoravského kostelíka a svatodušní poutní tradicí. Na vrcholu hory se nachází základy kostela, dřevěná kaple z roku 1964 a zvonice sv. Gorazda z roku 1985. Hradisko je spojováno s cyrilometodějskou tradicí - pojmenování lokality se odvíjí z tradice, že sv. Cyril a sv. Metoděj přenesli z Chersonésu na toto místo ostatky papeže sv. Klimenta. www.klimentek.cz

Památník obětem salašské tragédie
Před koncem druhé světové války se obec na několik dnů stala důležitou základnou partyzánského oddílu Olga, který operoval v Chřibech. Poslední den před osvobozením, v neděli 29. dubna 1945, došlo v obci k tragédii, kdy bylo německým komandem zastřeleno 19 mužů a jedna žena. Dodnes salašskou tragédii připomínají pomníčky na hřbitově a památník na místě události za obcí. www.salasuh.cz

Bazilika, Velehrad
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje patří k největším v České republice a chloubou je bohatě zdobený interiér, barokní chórové lavice a nově zrekonstruované varhany z 18. století. Nenechte si ujít také podzemí baziliky, kde základy původního pozdně románského kláštera doplňuje expozice o mučednících 20. století. Ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje můžete např. navštívit výstavu Expozice BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ, která nabízí možnost zhlédnout jedinečnou sbírku biblí nebo pravou kopii Turínského plátna. www.velehradinfo.cz

Kachní rybníček na Smraďavce
U rybníčku v těsné blízkosti Lázní Leopoldov můžete odpočívat, obdivovat místní přírodu, ale také nakrmit různé druhy kačen. Poblíž se nachází kaple sv. Kříže a pramen léčivé sirovodíkové vody, podle které se oblast Smraďavka jmenuje. www.lazneleopoldov.cz

Výhled z koňského sedla
Ranch Nevada, Buchlovice, www.ranch-nevada.cz, statek Zikmundov, Staré Hutě, www.zikmundov.cz

Výhledy do kraje nabízí rozhledny
Rozhledna Brdo,
Roštín - 24 m vysoká kamenná rozhledna stojí na místě původní dřevěné vyhlídky, která byla odstraněna v 70. letech 20. století. Po vystoupání 99 schodů se před vámi rozprostře výhled na Chřiby, Bílé Karpaty, Beskydy, Jeseníky, Malou Fatru nebo při dobré viditelnosti dokonce na Alpy.

Rozhledna Salaš - 20 m vysoká kovová rozhledna se 2 vyhlídkovými terasami, na které se dá vystoupat po 112 schodech a kochat se výhledy do Chřibů.

Rozhledna Židoviny, Modrá - 8 m vysoká dřevěná rozhledna, z její výšky uvidíte nejen vinohrady nad obcí Modrá, část Chřibů, ale také Dolnomoravský úval a Bílé Karpaty.

Úchvatné výhledy do chřibských lesů nabízí i vyhlídková věž na hradě Buchlov.

Chřiby jsou protkané studánkami

Gorazdova studánka u sv. Klimenta, Osvětimany
Okolí studánky doplňuje dvojramenný trámový kříž s lidovým vyobrazením tzv. sedmipočetníků a dřevěná socha Metodějova nástupce Gorazda.

Zlacká studánka, Salaš
Studánka byla zbudována v roce 1862 a její voda patří k nejkvalitnějším v širokém okolí. Ke studánce se váže několik pověstí, např. že vodou z této studánky křtili sv. Cyril a Metoděj nebo že byl pramen vody objeven při pokusu najít zlato.

Studánka U Lvích hlav, Salaš
Studánka se nachází na trase Salaš - Bunč po zelené turistické značce. U studánky je umístěn dřevěný odpočinkový altán. Říká se, že voda z této studánky je prosycena vápencem, a proto květiny do ní vložené se pokryjí vápenným tufem a v této podobě dlouho vydrží.

Studánka u Šanderovy hájovny, Smraďavka
Studánka se nachází pod asfaltovou cestou směřující ze Smraďavky kolem rekreačních táborů a pokračující k rozhraní katastrů Buchlovice, Stříbrnice a Osvětimany pod Medlovickým bořím. Své pojmenování studánka získala po hajném Šanderovi, který zde bydlel.

Kamenná studánka pod Holým kopcem
Vodou ze studánky se můžete osvěžit po sestupu z Holého kopce nebo při putování okolím.

Račí studánka, Na Pile, Smraďavka
Říká se, že kdo se ze studánky napije plnými doušky, nachladí se.

Hladná voda, Staré Hutě
Vydatný pěnovcový pramen najdeme asi dva kilometry severně od obce po zelené turistické značce, nedaleko lovecké chaty. Jméno zřejmě pochází z výrazu chladná voda.

Naučné stezky, přírodní památky

Přírodní památka Břestecká skála
Pískovcové skály, které se nachází v nadmořské výšce kolem 400 m n. m., jsou častým cílem turistů, cyklistů, ale i horolezců.

Přírodní památka Medlovický lom
Unikátní lom jaspisových porcelanitů, jedna ze tří lokalit v Evropě. Pro místní je známější pod názvem červenice, který získal díky svému cihlově červenému zbarvení.

Naučná stezka Modřansko (5 zastavení, 5 km)
Naučná stezka seznamuje návštěvníky s vývojem osídlení obce Modrá až po dnešní dobu a upozorňuje na historické památky a zajímavosti, např. kostelík sv. Jana Křtitele z přelomu 8. a 9. století nebo Králův stůl, u kterého podle pověsti odpočíval a obědval král Přemysl Otakar I. Trasa začíná na parkovišti Hotelu u Velehradu a vede převážně po silnici.

Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů (5 zastavení, 5 km)
Naučná stezka mapuje přírodní poměry Chřibů, společenstva lesů, sadů, luk, lesních rybníků i mokřadů. Trasa začíná na parkovišti Hotelu u Velehradu a vede po silnici a zpevněnou lesní cestou.

Informační centra
Turistické informační centrum Buchlovice
nám. Svobody 24, 687 08 Buchlovice
tel. 572 595 996, tic@buchlovice.cz

Infocentrum Velehrad
U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel. 571 110 538, info@velehradinfo.cz

Turistické centrum Velehrad
Salašská 328, 687 06 Velehrad
tel. 723 984 080, ticvelehrad@email.cz
 
Víte, že:
Rozhledna na Brdu je první kamenná rozhledna, která vznikla v České republice po více než sedmdesáti letech a že jako stavební materiál byl použit kámen nedalekého lomu ze Žlutav a dřevo z chřibských lesů.
Rozhledna na Salaši má tvar zakleslých sedmiček nebo také hasáku.
Pod hradem Buchlov, v části Chrastě, roste památná lípa, kterou v roce 1945 vysadil Bohumil Mikulčák na paměť osvobození Československé republiky.
Při putování na hrad Buchlov po žluté turistické značce procházíte alejí pod Hořínkovou hájenkou, kterou na počátku 20. století založili tehdejší páni hradu Buchlova z rodu Berchtoldů. Nazývala se „Rytířská cesta“ - užší chodníček sloužil pro pěší, širší dlážděná cesta podél aleje sloužila pro koňské povozy.
Objevitelem fuchsií, které se staly jedním ze symbolů buchlovického zámku, byl  františkánský mnich a botanik Charles Plumier (1646-1704) a do Buchlovic se fuchsie dostaly poprvé po dokončení srovnávacích pokusů se světovým sortimentem v Průhonicích v roce 1970.
Z obce Břestek se můžete proletět největším horkovzdušným balonem ve střední Evropě, který se jmenuje Sekvoj.
Zvonice ve Břestku pochází z roku 1888 a je stále funkční.
Sekvojovec obrovský na Chabaních byl v roce 1972 zasažen bleskem.
V Boršicích se letos konal 50. ročník Velikonoční výstavy vín, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz.
Dechová hudba Boršičanka byla založena v roce 1968.
Obec Hostějov má 36 obyvatel a je nejmenší obcí kraje.
Dominantou obce Hostějov je čtyřhranná kaple zděná z kamene - zvonice s malým oltářem a obrazem Božské Matky z roku 1866.
Porcelanitem z lomu z Medlovic jsou vysypány některé chodníky v zámeckém parku v Buchlovicích.
Kaple na návsi v Medlovicích, zbudovaná roku 1866, byla původně zasvěcená sv. Martinovi.  Protože se ale obraz světce, darovaný Josefinou Berchtoldovou, nevešel do kaple, byl vrácen zpět a patronkou kaple se stala Panna Marie.
V Archeoskanzenu na Modré se natáčel film Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů.
V obci Modrá se staví Centrum slováckých tradic, kde návštěvníci mohou ochutnat až stovky destilátů, vzorků vína. Nebude chybět ani pálenice nebo sušírna ovoce.
Areál Živé vody na Modré zdobí pětimetrová maketa vyzy velké vážící 50 kg.
Na stropní malbě kostela sv. Havla v Osvětimanech je znázorněn příchod sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Ještě v 19. století se nedaleko od pramene Zlacké studánky na Salaši nacházel ovčín a voda z ní sloužila k praní ovcí před stříháním.
Pramen říčky Kyjovky se nachází na severním okraji katastru obce Staré Hutě v nadmořské výšce 512 m nedaleko bývalého zájezdního hostince Vlčák.
V osadě Staré Hutě byly sklárny a na jejich místě dnes můžeme najít  velké množství střepů, kusy skla nebo perleti. Místo se pozná také podle majestátní památné lípy, která zde stojí.
Od roku 1970 působí ve Stříbrnicích dechová hudba Stříbrňanka.
Socha sv. Jana Nepomuckého na Stříbrnických pasekách měla chránit stříbrnické občany od všech nepohod po cestě do kostela v Buchlovicích.
Farní kostel sv. Klimenta na Stupavě byl postaven v roce 1863. Stavební místo tehdy darovala Ludmila Berchtoldová - les pro faru a hřbitov, bažinu pro kostel.
V roce 1985 věnoval papež Jan Pavel II. velehradské bazilice „Zlatou růži“ jako vyjádření mimořádné papežské přízně. Růže je vystavena v podzemí baziliky.
Na základní škole ve Zlechově působil například Bedřich Beneš Buchlovan (1908-1915).
Ve Zlechově působí kynologický klub, který každoročně od roku 1995 pořádá výstavu německých ovčáků.

DOBOVÝ RECEPT

Guliváry/Velehrad

500 g hladké mouky
1 vejce
špetka soli
lžíce octa
horká voda

Náplň:
ovoce dle sezony

K posypání:
strouhaný perník nebo opražená strouhanka s cukrem

V míse si připravíme hladkou mouku, do které uděláme důlek. Dáme špetku soli, vajíčko a lžíci octa. Nožem vše umícháme na kaši. Poté přidáme horkou vodu. Těsto musí být táhlé a měkké, ale nesmí se lepit. Takto vypracované těsto rozválíme, nakrájíme na malé dílky, do kterých balíme ovoce. Nejlepší jsou trnky nebo durancie. Těsta musí být málo, aby přes něj trnka prosvítala. Zabalené knedlíky vaříme ve vroucí vodě, dokud nevyplavou. Po vyndání přidáme máslo na pomaštění. Knedlíky posypeme strouhaným perníkem nebo praženou strouhankou s cukrem.
Další recepty naleznete v Kuchařce tradičních pokrmů na Slovácku.

www.slovackakucharka.cz

TOPlist