Kunovice si připomenou jubileum Jana Hrubého

Kunovice si připomenou jubileum Jana Hrubého
Kunovice Zajímavosti 02 / 03 / 2015

Bývalý starosta o něm natočil film Cesty za návraty

Ve středu 4. března 2015 uplyne 100 let od narození podplukovníka in memoriam Jana Hrubého. Kunovický rodák, účastník zahraničního odboje proti německému fašismu, zahynul 18. června 1942 společně s dalšími šesti parašutisty, příslušníky zahraniční československé armády - Adolfem Opálkou, Jozefem Gabčíkem, Janem Kubišem, Josefem Valčíkem, Josefem Bublíkem a Jaroslavem Švarcem, v kryptě pod kostelem sv. Cyrila a Metoděje (tehdy sv. Karla Boromejského) v pražské Resslově ulici
Jan Hrubý se narodil v Kunovicích, v malém domku pod kostelem sv. Petra a Pavla, číslo popisné 3. Dlouhá léta se o jeho osobě stejně jako o dalších příslušnících zahraničního odboje v západní Evropě na veřejnosti příliš nemluvilo. Širší veřejnost byla s jeho osudem více seznámena až po roce 1989, po obnovení samostatnosti Kunovic, díky aktivitám tehdejšího vedení obce v čele s tehdejším starostou Jiřím Demlem. Ten se osobě Jana Hrubého věnuje intenzivně řadu roků a v letošním roce by měla být představena jeho kniha věnovaná životu tohoto kunovického rodáka.
V Kunovicích proběhne série akcí připomínajících toto výročí, včetně odhalení nového památníku Jana Hrubého v prostoru mezi kostelem sv. Petra a Pavla a jeho rodným domem. Památník tvoří kamenný solitér dovezený z lomu v Bzové, na němž bude umístěna pamětní deska a odlitek dochovaného podpisu Jana Hrubého. Odhalení památníku proběhne ve středu 4. března po skončení mše svaté. Poté bude v nedalekém Panském dvoře promítnut film Jiřího Demla Cesty za návraty, který je věnován Janu Hrubému.
„Úroveň národa se pozná podle toho, jak se chová k hrobům svých padlých,“ uvedla v souvislosti s odhalením pomníku kunovická starostka Ivana Majíčková. „Jan Hrubý se nasazením vlastního života zcela výjimečným způsobem zasloužil o obranu své vlasti. Padl za naši svobodu. Při příležitosti 100. výročí jeho narození město Kunovice vybudovalo Janu Hrubému důstojný památník, který i dalším generacím bude připomínat jeho hrdinství a vlastenectví,“ dodává starostka.

100. výročí narození JANA HRUBÉHO
Středa 4. března 2015
18.00 mše svatá (kostel sv. Petra a Pavla)
18.45 odhalení památníku Jana Hrubého před kostelem
19.00 Cesty za návraty - promítání filmu Jiřího Demla o Janu Hrubém (Panský dvůr, přednáškový sál)
Pátek 6. března 2015
8.15 Odkaz Jana Hrubého - přednáška pro žáky ZŠ (Panský dvůr, přednáškový sál)
9.30 Vernisáž výstavy o Janu Hrubém (přízemí MěÚ Kunovice)
Výstava bude otevřena od 9. 3. do 13. 3. 2015 od 9.00 do 16.00.

TOPlist