Kunovicemi letos opět pojede jízda králů!

Kunovicemi letos opět pojede jízda králů!
Foto: zdk
Kunovice Zajímavosti 19 / 05 / 2018

Jízda králů je obyčejem patrně předkřesťanského původu a její pořádání má i v Kunovicích dlouholetou tradici. V křesťanské chronologii se jedná o svátek svatodušní, tradičně pořádaný na svatodušní pondělí. V současnosti se přenáší termín jízdy králů do dnů pracovního volna.
První písemná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích pochází z roku 1897, avšak již v roce 1771 je doložena její skromnější varianta v podobě banderia. Jedná se o čestný doprovod významné osobnosti, ať světské nebo církevní, při její návštěvě obce, tvořený skupinou místních chlapců na vyzdobených koních. Zmíněné banderium bylo uspořádáno při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře a jeho následného doprovodu do Uherského Hradiště.
Ústřední postavou je král, což má být podle tradice panic. Proto bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a bílou růží v ústech na důkaz mlčenlivosti. Po dobu trvání slavnosti je obklopen dvěma pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. V čele průvodu jede praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači-ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo vyvolávači-výběrčí. Ti vyvolávají vtipné vyvolávky a inkasují za ně od přihlížejících drobné finanční příspěvky „na chudobného krála“. Jízdu králů veřejně povoluje starosta. Na závěr družina vrací krále jeho rodičům, děkuje jim za něho a účastní se večeře - hostiny v domě králových rodičů.
Jízda králů se v Kunovicích zřejmě jezdívala každoročně až do roku 1914, kdy byla tradice přerušena I. světovou válkou. Po jejím skončení a vzniku Československa byly jízdy králů opět obnoveny, ale v souvislosti s historickými událostmi i změnami společenských poměrů v průběhu 20. století bylo pořádání kunovické jízdy králů několikrát přerušeno a opět obnoveno.
K poslední obnově došlo po přerušení trvajícím čtyřiadvacet let, v roce 1996, z iniciativy Antoše Machálka a za podpory místní samosprávy. Jízda králů tehdy dobře zapadla do průběhu oslav 800. výročí první písemné zmínky o Kunovicích. Od té doby se obyčej koná ve dvouletých intervalech a letošní jízda králů je v Kunovicích v pořadí již dvanáctou po svém obnovení. Králem, který pojede se svou družinou ulicemi Kunovic, bude Adam Škrášek. Právě on v předvečer pořádání jízdy převezme královské atributy od svého předchůdce, Adama Hlaváče, který byl králem od roku 2016.
Součástí jízdy králů je tradičně bohatý doprovodný program v podobě vernisáží, koncertů, vystoupení především folklorních souborů, jarmarku s ochutnávkou vín a možností setkat se  v ulicích města s koňmi v nezvykle velkém počtu. Celá slavnost trvá od pátečního odpoledne až do nedělního podvečera.
Z letošní bohaté nabídky nepochybně stojí za pozornost vernisáž Křížové cesty Vladimíra Wagnera (pátek 18. května v 17.30 hodin ve společenském sále Panského dvora), sobotní formanská jízda v podobě slavnostního defilé několika desítek povozů kočárů a bryček projíždějících ulicemi Kunovic (začátek v sobotu 19. května ve 14.30 hodin), odpolední program A to je náš král, v němž vystoupí folklorní soubory z Kunovic a jejich hosté. Ve 20 hodin začíná v Areálu Jízdy králů Kunovice pořad Na krála, matičko, na krála!, v němž vystoupí Jožka Černý a cimbálová muzika Radošov.
Neděle 20. května je věnována především samotné jízdě králů. Družina přijede požádat starostku města o povolení před radnici v 10.30 hodin a poté až do 17.30 bude projíždět ulicemi Kunovic, škádlit jejich obyvatele svými vyvolávkami a vybírat na „královský poklad“. Současně však v areálu Panského dvora i v Areálu Jízdy králů Kunovice, ale i na dalších místech budou přichystány kulturní programy, včetně křtu nového CD Mužského pěveckého sboru z Kunovic Ani ně, má milá, neznáš… (v 11 hodin na nádvoří Panského dvora), regionálního kola v dětském verbuňku (od 14 hodin na nádvoří Panského dvora) či koncertu dechové hudby Stříbrňanka (od 15 hodin na náměstí Svobody pod lípou). Při ukázce zdobení koně se zájemci se mohou podívat, jak taková příprava na slavnost probíhá, a to, jak se na takovém nazdobeném koni jezdí, si mohou vzápětí děti i vyzkoušet (Areál Jízdy králů Kunovice od 14 hodin).
Jízda králů skončí v 17.30 u kulturního zařízení Pálenice, kde proběhne odevzdání krále, který se z kruhu své družiny vrátí zpět k rodičům.

banner

Tagy článku

TOPlist