Marek Heča: Když muži neotálí, dokážeme je zachránit

Marek Heča: Když muži neotálí, dokážeme je zachránit
Foto: NemUH
Uherské Hradiště Zajímavosti 23 / 11 / 2021

K „movemberovskému“ rozhovoru jsme si vybrali lékaře Marka Heču, primáře urologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Takřka před čtvrt stoletím absolvoval studium na Lékařské fakultě MU v Brně. Prakticky ihned po ukončení studia nastoupil na urologické oddělení nemocnice v Uherském Hradišti, kde působí dodnes. Zároveň provozuji soukromou lékařskou praxi v Uherském Hradišti.

Proč jste si vybral právě obor urologie?

Dalo by se říct, že jsem si obor nevybral já, ale obor si vybral mě, i když jsem původně uvažoval o ortopedii nebo sportovním lékařství. V době, kdy jsem nastupoval do nemocnice, nebylo možné si jako v současné době obor vybírat, protože volná místa nebyla k dispozici. Náhodou jsem zjistil, že je na urologii (což je operační obor) v UH volné místo, oslovil jsem tehdejšího primáře dr. Karáska, který mně rázně řekl, že zítra nastupuji na urologii. Abych alespoň částečně oddálil nástup do pracovního procesu a odpočinul si od intenzivního studia na lékařské fakultě, domluvil jsem se na „odkladu nástupu“ o 14 dnů. Tehdy jsem poprvé v životě odletěl na krátkou dovolenou k moři... Od 1. 8. 1998 jsem se stal urologem. A protože urologie je obor velmi zajímavý, rozmanitý, kombinuje operativu s diagnostikou, zůstal jsem u něj až dodnes.

 Uherskohradišťská nemocnice letošní rok věnuje právě mužům - přineslo to zvýšení zájmu o vyšetření?

Po pravdě řečeno - Uherskohradišťská nemocnice věnovala mužům už předchozí rok , ale z důvodu covidové pandemie a prakticky nemožnosti naplánované akce uspořádat prodloužila toto téma i na rok letošní. Ale sami víme, že i letos nám pandemie zabránila v převážné většině aktivit... Při zahájení Roku muže (2020) se rozjela osvěta v prevenci onkologických onemocnění mužů (jako např. prostata, varlata) a zaznamenali jsme výrazný zájem o preventivní vyšetření. Brzdou byla následná pandemie, která ale ovlivnila všechny lékařské obory. Po uvolnění ke konci jara 2021 se opět začali muži více vracet do ambulancí, což zatím platí dodnes.

 Takže muži ztrácí zábrany a začínají se o své zdraví více starat?

Určitě tento trend v posledních letech sledujeme. Je to dáno širokou osvětou ve sdělovacích prostředcích. Česká urologická společnost se snaží upozorňovat na nejčastější malignity u mužů a snaží se nabádat muže k pravidelným kontrolám u urologa. Dříve jsme se setkávali s tím, že většinou k urologovi byli muži přímo dotlačeni svými partnerkami, nyní je situace taková, že se muži o své zdraví začínají více starat. Mohu uvést i raritu, kdy na odběr PSA (což je marker rakoviny prostaty) přijdou poprvé 90letí muži!

 Karcinom prostaty je u českých mužů už několik let nejrozšířenějším typem nádorového onemocnění. Zvyšuje se křivka počtu rakoviny prostaty?

Bohužel ano. V době před 20 lety se počet nově diagnostikovaných karcinomů prostaty za rok v ČR pohyboval okolo 1 500 až 2 000. Nyní je záchyt na čísle 8 000 ročně! Křivka neustále stoupá a zatím nemá tendenci změnit svůj sklon.

 Jaké procento vyléčení je při včasném záchytu?

Jako i u jiných maligních onemocnění platí, že čím dříve je onemocnění diagnostikováno, tzn. v co nejranějším stadiu, tím je větší naděje na vyléčení. Prognóza u pacienta s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty je závislá od řady informací o maligních buňkách. My jsem schopni stanovit rizikovost onemocnění a pacientovi navrhnout a následně provést nejideálnější léčbu s cílem úplného vyléčení. Obecně řečeno - pokud je onemocnění lokalizované jen na prostatu a je „příznivě maligní“, jsme schopni pacienta zcela vyléčit.

 Co pacienta při zvýšení hladiny PSA bezprostředně čeká?

Jednoznačně urologické vyšetření s akcentem na prostatu. Zahrnuje rozhovor s pacientem, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření (moč), sonografické vyšetření, posouzení struktury prostaty pohmatem.

 Může pacient požádat svého praktického lékaře o krevní testy kvůli rakovině prostaty i mimo listopad? Je to zdarma?

Vždy záleží na jednotlivém praktickém lékaři, jestli je ochoten toto vyšetření provést. Z mé zkušenosti zvlášť mladší lékaři na toto vyšetření myslí a odběr PSA provedou. Pacient pak nemusí nic platit.

 Jak jsou na tom čeští muži s rakovinou prostaty ve srovnání se světem?

Bohužel jsme ve světě na jednom z prvních míst v počtu nově diagnostikovaných rakovin prostaty.

 Jde medicína i v tomto oboru hodně dopředu?

Určitě. Pokud se budeme bavit o léčbě karcinomu prostaty, tak v řešení onemocnění lokalizovaných je v ČR už běžným standardem roboticky asistovaná operace. U pokročilejších stadií nám nejmodernější léky umožňují kvalitní život onkologicky nemocných anebo u nejpokročilejších stadií významně prodlužují život nemocných. A u řešení benigní hyperplazie prostaty (nezhoubné zvětšení prostaty) je nejmodernější operací používání páry - tzv. metoda REZUM.

 Dá se rakovině prostaty nějak úspěšně předcházet? Říká se, že kromě správné životosprávy je i pravidelný sex je jednou z možností...

Bohužel jako u jiných malignit ještě neexistuje jednoznačné vodítko, jak bychom tomuto onemocnění mohli předejít svým vlastním přístupem - prevencí. Ale konkrétně u rakoviny prostaty je dokázáno, že pravidelný sexuální život riziko snižuje...

Platí, že mají muži přicházet od 50 let pravidelně jedenkrát ročně a pokud se v rodinné anamnéze karcinom prostaty vyskytuje, mají přicházet od 40 - 45 let?

Ano. Univerzálním doporučením je pravidelné urologické vyšetření u můžů od 50 let věku, pokud mají přímého příbuzného (např. otce) s rakovinou prostaty, tak již od 40 let.

 V jakém intervalu by si měli mladší muži provádět samovyšetření varlat?

Zde neexistuje konkrétní doporučení. Prakticky vždy, když si na to vzpomenou, neudělají špatnou věc.

 Prevenci podporují různé nadace - Muži proti rakovině, Vercajk v cajku, STK pro muže atd. Myslíte, že díky osvětě pánové přestali tabuizovat své intimní zdravotní problémy?

Tak, jak se rozvíjí společnost, jak se stává otevřenější různým tématům, tak i muži (a nejen mladších ročníků) jsou v současné době více schopni o svých problémech mluvit a častěji přichází do našich ambulancí na radu nebo vyšetření.

Prostata ale není jediným problémem, který trápí mužskou populaci. S jakými dalšími zdravotními problémy se muži potýkají? Na co si mají chlapi dávat pozor? 

No určitě bych se zastavil ještě u prostaty, a to pro jinou, ale mnohem častější diagnózu - a to benigní hyperplazii prostaty, neboli nezhoubné zvětšení či adenom prostaty. S tímto se  v našich urologických ambulancích setkáváme velmi často. S věkem stoupá procento mužů, u nichž je přítomno toto onemocnění, které dělá řadě z nich potíže. Může se projevovat různými potížemi (zobecnil bych to na „potíže s močením“), proto by neměli otálet s návštěvou urologa, protože při zanedbání může dojít i na nevratné poškození močových cest.

I když řada potíží může být krátkodobého charakteru a mohou být nevýznamné, příznaky jako krev v moči nebo třeba nenormální bulka v oblasti varlat by měly muže vždy přivést minimálně k praktickému lékaři nebo přímo k urologovi.

Urologové se zabývají také mimo jiné potížemi, které jsou spojené s přibývajícím věkem a nazýváme je komplexně jako „syndrom stárnoucího muže“. I zde dovedeme poradit a léčit potíže, které plynou ze snižující se hladiny testosteronu.

autor: Iva Pašková

Tagy článku

TOPlist