Michaela Šojdrová, KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, KDU-ČSL
Foto: archiv  /  Lídr KDU-ČSL ve Zlínském kraji Michaela Šojdrová.
Zlínský kraj Zajímavosti 24 / 05 / 2010

Vybudování R55 je nutností pro region, nebo vidíte jiné priority v oblasti řešení dopravní situace na Slovácku?
R55 je prioritou pro tuto část kraje, ale také pro Českou republiku, proto tato stavba bude financována z evropských fondů, z OP Doprava.
Napojení na krajské město a dálnici odlehčí průtahům měst, která získají klidnější centra, potřebují to Spytihněv nebo Kunovice.  
Jde o dostupnost, bezpečnost a také další příležitosti rozvoje podnikání a turistického ruchu.
Jaké jsou vaše představy o spoluúčasti ve zdravotnictví?
Současná výše spoluúčasti je přijatelná, kromě plateb v lékárnách. Proto prosazujeme zrušení poplatku za recept (za položku). Dodáváme, že toto opatření musí být komplexní, a tedy musí být doprovázeno tím, že léky na banální onemocnění nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění a bude více regulován doplatek tak, aby byl v každé lékárně stejný doplatek za stejný lék. Zkrátka chceme, aby stát ceny léků reguloval.
K živobytí člověk potřebuje práci, za kterou má dostávat mzdu. Čím hodláte snížit nezaměstnanost v regionu?
Pro udržení stávajících pracovních míst chceme udržet nízké daně, nízké odvody na zdravotní a sociální pojištění, navrhujeme zavedení zkráceného pracovního týdne, tzv. „kurz arbeit“ , kterým mohou podnikatelé překonat období snížených zakázek. Za zkrácený den by stát platil 50 % mzdy zaměstnanci za zaměstnavatele, zasadíme se o maximální využití prostředků z EF, z nichž mohou zaměstnavatelé čerpat peníze na vzdělávání svých zaměstnanců, včetně placení mzdy pro zaměstnance. Tím se může překlenout kritické období, navíc zaměstnanec získá nové kompetence, které v práci užije.
Nová pracovní místa slibujeme jen tam, kde je ještě prostor, ve službách, v cestovním ruchu, ve výzkumu a ve vzdělávání, ve stavebních investicích, věřím, že i firmy jako Slovácké strojírny nebo Hamé udrží svoji výrobu a budou spíš přijímat než propouštět.
Stát a také kraj a obce budou investovat zejména do dopravy, bydlení a vzdělání.
Chceme zlevnit investice, účelněji využít veřejné prostředky a také operační programy z EF, které by měly být spojeny s vytvořením nových pracovních míst.
Třetí skupinou opatření je omezení proti zneužívaní sociálních dávek. Každý, kdo v době nezaměstnanosti chce pobírat sociální dávky, se musí vzdělávat nebo vykonávat veřejnou službu.
Také Slovácko stárne, je penzijní připojištění jediným řešením?
Proti stárnutí obyvatelstva nepomůže připojištění, ale pouze více dětí.
Proto i při úsporných opatřeních myslíme na rodiny s dětmi. Nechceme, aby klesla výše peněžité podpory v mateřství, tzv mateřská dovolená. Víme, že kvůli penězům se děti nerodí, ale rodiny peníze potřebují a společnost by jim měla dát jasný signál, že si jich váží, že o děti stojí.
Penzijní reforma být musí, proto KDU-ČSL má připravený koncept. Chceme, aby rodiče, kteří se starají o děti, mohli odečíst ze svého penzijního pojištění 3 % na každé dítě, až do 12 %, tyto peníze mohou ušetřit. Děti by měly mít možnost ze svého penzijního pojištění přispět svým rodičům k důchodu. Tím budou doceněni rodiče dětí, které dobře vychovali.
Propojit, či nepropojit Baťův kanál s Labem, Odrou a Dunajem? Bylo by to přínosem pro náš region?
Určitě ano, propojit, ale na výletní lodi. Rozhodně odmítám vyhovět betonářskému lobby, které potřebuje stavět a betonovat zdi kanálů.
Našemu regionu, ale i dopravě obecně pomůže větší využití železnice pro nákladní dopravu. Když se ptám zastánců stavby kanálu na to, co po něm chtějí dopravovat, pokrčí rameny.
Na Slovácku se odpradávna pěstovala nejen vinná réva pro ta nejlepší vína, ale také potraviny a choval dobytek. Jak vaše strana podpoří zemědělce, aby nebyli odkázáni pouze na komerční výsev řepky?
KDU-ČSL říká: „Naše potraviny na náš stůl.“  Podporujeme konkurenceschopnost našich zemědělců. Proto musíme dorovnávat dotace, kterými okolní státy zvýhodňují své prvovýrobce. Budeme podporovat to, aby zemědělci měli v celé Evropě stejné dotační podmínky.  Podporujeme naše chovatele a pěstitele, chceme, aby naše české potraviny byly kvalitní a pro naše spotřebitele cenově výhodné.
Podporujeme využitá bioplynových stanic, které využívají odpadní teplo.
Chceme chránit naši zemědělskou půdu tím, že zpřísníme podmínky pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Co uděláte pro udržení a podporu klasického modelu rodiny?
Budeme prosazovat tradiční model rodiny, založený na manželství muže a ženy. Jak? Jasným zakotvením tohoto institutu v zákoně o rodině. Rodina je základ společnosti a nejlepší prostředí pro výchovu dětí, proto nepodporujeme například registrované partnerství, ani možnost adopcí dětí osobami žijícími v registrovaném partnerství. To vše tradiční rodinu ohrožuje. Chceme znovu zavést společné zdanění manželů. Podporujeme organizace, které poskytují poradenství pro manžele a rodiny, například rodinná centra, mateřská centra. Víme, že je dnes hodně maminek, které se musí o děti starat samy. Máme i pro ně pochopení a chceme, aby měly co nejlepší podmínky pro péči o děti. Chceme rodině pomáhat s výchovou, a proto jsme prosadili zavedení etické výchovy do základních škol.
Děti by se i ve škole měly dovědět více o zodpovědném chování v rodinné výchově, jejíž součástí by měly být základy sexuální výchovy. Rodiče mají mít možnost obsah a metody této výuky ovlivnit. Proto zásadně nesouhlasíme se zveřejněnou „příručkou“ pro sexuální výchovu, která vůbec principům rodinné výchovy neodpovídá.

Tagy článku

TOPlist