Napsal přes sto literárních pořadů pro rozhlas a také poezii

Napsal přes sto literárních pořadů pro rozhlas a také poezii
Foto: Jaroslav HRABEC  /  Čáp v roce 1995 na skautském Jamboree.
Uherské Hradiště Zajímavosti 12 / 07 / 2020

Už jen heslovitý výčet aktivit a činností Gusty Čápa ukazuje na velmi rozmanitý a pozoruhodný život. Sokol, skaut, učitel na základní, střední i vysoké škole, sportovec-fotbalista, basketbalista, kapitán basketbalové reprezentace, metodik tělesné výchovy a sportovní funkcionář, spisovatel, autor rozhlasových her, člen protifašistického odboje, vězeň koncentračního tábora, člen českého olympijského výboru, čestný občan města Uherské Hradiště.

Otec byl hoteliér, Augustin bydlel v hotelu Grand

Vstoupil do Skautu na počátku dvacátých let společně se svými třemi vrstevníky ze školy i Sokola. Gusta (Athos) s dalšími ze tří hradišťských mušketýrů, Tondou Hrbkem (Aramis), Svaťou Půdou (Porthos) a Františkem Kožíkem (d´Artagnan) se zapojili do činnosti družiny vedené Bohumilem Šupkou. Lákaly je skautské ideály a zejména výlety a dobrodružství v přírodě. Ve skautu pak působili až do roku 1927, kdy odmaturovali na gymnáziu a rozjeli se za dalším studiem.

Do Hradiště se Čápovi přistěhovali v roce 1918, když si Gustův otec, hoteliér, pronajal hotel Grand, ve kterém také bydleli. Absolvoval reálné gymnázium v Uh. Hradišti a poté vystudoval tělesnou výchovu, zeměpis a kartografii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Po studiu čtyři roky působil jako učitel tělocviku na měšťanské škole v Uherském Hradišti, kde jeho kolegou byl také Bedřich Beneš Buchlovan, který mu pomohl vydat první sbírku jeho poezie. Jako učitel tělocviku se záhy stal představitelem sportovního dění v Uherském Hradišti. V roce 1937 odchází učit na gymnázium do Hodonína.

V kritických letech 1938-39 stál třikrát v pevnostních opevněních Moravy a od vpádu fašistické armády pracoval v národním odboji. Generál V. Štěrba jej jmenoval velitelem jednotky Obrany národa. Zradou byl však odhalen. Po zatčení gestapem, vyslýchání a věznění na Špilberku a v Kounicových kolejích byl odsouzen stanným soudem a následně prožil 5 let ve vězení a  v koncentračním táboře Mauthausen. Zatčen a vězněn byl i jeho otec a bratr. Všichni tyto útrapy přežili.

Po válce Gusta přechází vyučovat tělovýchovu na Masarykovu univerzitu v Brně. Krátce pracuje i na ministerstvu školství, kde se zasloužil o to, aby na všech vysokých školách byly zřízeny katedry tělovýchovy a sportu.  V následujícím období, až do odchodu do důchodu, pak působí jako vedoucí katedry tělovýchovy a sportu na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je zvolen předsedou Ústřední sekce košíkové při ÚV ČSTV na období 1957-1961, poté je další volební období jejím místopředsedou.

Stává se také členem Československého olympijského výboru, podílí se na organizaci univerziád a spolupracuje s předsedou Mezinárodního olympijského výboru Juanem Antoniem Samaranchem.  V roce 2005 je mu uděleno ocenění Za celoživotní přínos sportu.
Napsal přes 100 literárních pořadů pro Čs. rozhlas, většinou her pro mládež, z nichž několik získalo ocenění. Psal také poezii. 

Město Uherské Hradiště, kam se stále velmi rád vracel, mu v roce 2006 udělilo čestné občanství.

doc. RNDr. Augustin Čáp, CSc. 13. 6. 1908 Praha-Letná - † 19. 4.  2006 Praha

 

autor: Jaroslav HRABEC

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace