Národní pouť kněží

Národní pouť kněží
Foto: archiv Petarda Production
Velehrad Zajímavosti 13 / 04 / 2013

Ve dnech 15. až 17. dubna 2013 se v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje uskuteční pouť biskupů, kněží a jáhnů na Velehrad. Hlavním bodem programu týkajícího se kněžského povolání je poutní mše svatá. V úterý 16. dubna ji bude od 10 hodin sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kázat kardinál Dominik Duka. Důležitými událostmi se stanou pondělní večerní modlitby v kajícném duchu a úterní odpolední požehnání, jež má charakter vyslání kněží jako služebníků evangelia. Do bohatého duchovního programu se zapojí biskupové Čech a Moravy a chybět nebudou ani zajímavé přednášky na téma, s kterým se kněží ve své praxi často setkávají. O hledání identity kněze například promluví opat Maria Samuel z trapistického kláštera v Nových Dvorech, Mons. Aleš Opatrný se ujme přednášky Pastorace rozvedených a Vladimír Smékal pohovoří o dorůstání ke zralosti v kněžské profesi.
V úterý 16. dubna si všichni přítomní připomenou osobnost kardinála Tomáše Špidlíka, nejvýznamnějšího českého teologa žijícího v zahraničí, který zemřel v roce 2010 v Římě. Byl světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a uznávaným reprezentantem a propagátorem české kultury. A právě z toho důvodu bude v tento den uvedena přednáška Marka Rupnika, ředitele římského Centra Aletti, jehož byl kardinál Špidlík členem, na téma Misie v dnešním světě.
Jedna z nejvýznamnějších společných kněžských poutí se na Velehradě odehrála ve středu 10. dubna 1985 jako připomenutí 1100. výročí smrti sv. Metoděje. Přestože se konala ve všední den, účastnilo se jí přes deset tisíc lidí. Kardinál Tomášek během ní přečetl poselství papeže Jana Pavla II., vyzývající kněze k tomu, aby podle Metodějova vzoru nepodléhali strachu a beznaději, a vyzval zároveň přítomné duchovní, aby odmítali angažovanost v prorežimních aktivitách. Tato pouť byla jakousi duchovní předzvěstí masové pouti v létě téhož roku.
Na hlavní část programu je na Velehradě očekávaná účast až 600 kněží. Na společnou národní pouť se mohou přihlásit elektronickou přihláškou na adrese www.ado.cz/pout-knezi nebo na tel. 587 405 290.

Tagy článku

TOPlist