Nepodceňujte volnočasové aktivity

Nepodceňujte volnočasové aktivity
Foto: ilustrační foto
Slovácko Zajímavosti 16 / 09 / 2015

Pro děti je velmi důležité, aby měly vedlejší zájmy

V posledních letech se často poukazuje na zhoršující se morálku našich dětí, které jsou většinou líné, znuděné, nedokážou se pro nic nadchnout. Žijí virtuální životy na sociálních sítích, špatně komunikují, nedokáží řešit vlastní problémy. Zajímají se hlavně o drogy, sex a vlastní já...

Mládež si studia neváží
Žáci školou povinní jsou nebývale drzí, chodí nepřipravení a je jen malé procento těch, které chtějí něco v životě dokázat. Motivaci dostat se na dobrou střední školu sráží fakt, že díky nedostatku financí ve školství se nabízí možnost přijetí i studentům s daleko horším průměrem, než tomu bývalo dříve.
Na soukromých školách je studijní morálka mnohdy ještě mnohonásobně horší. Není výjimka, že studenti spí na lavicích, nerespektují a zesměšňují učitele, během výuky nedávají pozor, na mobilu jsou neustále online. Za chování dětí, jejich apatii a naprostý nedostatek základních hodnot nesou zodpovědnost především jejich rodiče a společnost, ve které vyrůstají.

Ztrácí se zručnost i kreativita
Podle nejnovějšího průzkumu se prý prudce zvýšil počet českých dětí, které jsou schopné používat v útlém věku počítačové hry i aplikace na chytrých telefonech. U mnoha z nich dokonce vzniká závislost. Ale praktické dovednosti jsou pro ně naprostá katastrofa! Spousta náctiletých neumí vylézt na strom, zavázat si tkaničky, vyprat ponožky, vyhledat v klasickém jízdním řádu odjezd autobusu, postavit stan, uvařit hrnek čaje, zapálit oheň venku či na sporáku…
Při zápisu do prvních tříd v loňském roce si učitelé v jedné škole připravili zajímavý úkol - zavázat tkaničku. Výsledek byl katastrofální. Z třiceti dětí dokázalo udělat základní uzel jen pět.   

O zájmové kroužky není zájem
Díky pohodlnosti a nezájmu dětí začíná být problém s naplněním zájmových kroužků, protože dětem se nechce. Nemají zájem někam chodit a něco se učit nebo sportovat. A když už se někam přihlásí, je velmi těžké je zaujmout a přimět k práci. Mizí přirozená soutěživost a chuť se o něco obohatit.
Spousta rodičů se sice ohání, že si drahé zápisné nemohou dovolit, ale všechny kroužky peněženku nezruinují. Při školách a některých organizacích je zápisné spíš symbolické a dá se utáhnout i z omezeného rodinného rozpočtu. Proto bychom jim je měli dopřát, vést a motivovat k tomu, aby volný čas trávily organizovaně.

Volnočasové aktivity nepodceňujte
Zájmové kroužky hrají ve vývoji dětí podstatnou roli, proto by se neměly podceňovat. Volnočasové organizace se snaží děti motivovat, povzbudit, organizovat volný čas, usměrňovat chování a v neposlední řadě přispívají k jejich vzdělávání, výchově a rozšiřování poznatků. Nabízejí příležitost něco se naučit, rozvíjí sociální dovednosti, jako je komunikace s vrstevníky a autoritami.
Může sice dojít k období, kdy dítě do kroužku nechce, pak by si s ním rodič měl povídat a rozebrat problém. Pokud je to proto, že se dítěti něco nepovedlo nebo se s někým pohádalo, zkusit mu pomoci vyřešit danou situaci zodpovědně. Trpělivým přístupem a pochopením jej naučíte zvládnout konflikt, vytrvalost a trpělivost.
Dítě potřebuje kromě zdravé míry samostatnosti i hranice, pravidla a řád. Tyto hranice se dětem lépe chápou ve skupinových aktivitách, jako je sport, kdy je tvorba pravidel pro dítě přirozená a přijatelná. Následně dítě nebude mít problémy s dodržováním řádů jak ve škole, tak také ve volnočasových aktivitách a i v životě obecně. Nemluvě o zlepšení vztahu mezi dětmi navzájem, dětmi a rodiči, nebo jen akceptování tolerance ve vztazích mezi staršími a mladšími členy při realizaci dané aktivity.

Mnoho volného času je na pováženou
U dětí a mládeže je daleko vyšší riziko, že se nesprávným využíváním volného času může stát, že si dítě vytvoří špatné návyky, způsoby chování a začne se projevovat sociálně nevhodně.
Mezi společensky a sociálně nežádoucí jevy, tzv. patologické jevy, patří široká škála problémů, mezi něž můžeme zařadit například záškoláctví, šikanování, drogovou závislost, vandalismus, alkoholismus, kouření, kriminalitu; následně mohou tyto problémy vygradovat do projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu a v neposlední řadě i páchání trestné činnosti.
Z těchto důvodů je velmi důležité zaměřit se na organizování volného času dětí a mládeže. Volný čas dětí a mládeže naplněný pozitivními aktivitami hraje významnou roli i při utváření osobnosti a optimální socializaci mladého člověka.

Zavázat tkaničku? Problém...
Většina pedagogických pracovníků si stěžuje, že současné děti ztrácí schopnost praktických dovedností a racionálního myšlení. Už ve školce a na prvním stupni si dokážou bravurně poradit s počítačem, nejnovějším mobilem, tabletem, na internetu stráví mnoho hodin, ale samostatně se obléct nebo si zavázat tkaničky u bot je velký problém.
Ty tam jsou doby, kdy samostatně dokázaly zvládnout dojíždění do vzdálených kroužků - dnes si asi jen těžko dovedeme představit, že ještě nedávno se děti naprosto běžně samy dopravovaly autobusem klidně i šestnáct dvacet kilometrů do ZUŠ, nebo jiných aktivit, které byly pouze ve městech - dnes se většinou vozí auty rodičů.
Do školy je také nikdo nedoprovázel - snad jen prvních pár dnů v první třídě. Děti nebyly zanedbávány, byly jen samostatnější.

Televize děti nevychová
Už od malička se děti dívají na bezduché, agresivní pohádky, které jsou naprosto nevhodné. Někdy absolutně nechápeme, kdo výběr pořadů pro děti schvaluje. Můžete být přesvědčeni, že nedopustíte, aby se vaše dítě na takové hlouposti dívalo. Vybíráte pořady, které nejsou agresivní a hloupé, věnujete se mu, čtete pohádky, ale když pak dítko přijde do školky, sesype se na něj svět ostatních dětí, včetně spidermanů, pokémonů, digimonů, gormitů a stříleček. Co ale čekáme? Vždyť i já jsem byla mnohokrát svědkem, jak rodiče dali dítěti do rukou iPad, posadili ho na dlouhé hodiny k počítači, jen aby měli klid.
Odborníci varují před tím, aby rodiče posazovali děti před televizi, aby je zabavili, stejně tak jako je chybou pouštět televizi coby zvukovou kulisu.
Děti se častým sledováním televize stávají pasivními, ztrácejí iniciativu. Bez vlastního zásahu očekávají, co přijde, což vede i k horší úrovni komunikace. Ztrácejí schopnost konverzace. Vytrácí se fantazie, tvořivost, paměť, zvláště vysedává-li dítě u televize několik hodin. Dítě si někdy začíná pouštět televizi i proto, že je samo, nebo se osaměle cítí. Sledováním televize se však jeho izolace prohlubuje ještě více. Televize a násilí, televize a sex. Je potvrzeno, že sledováním televizních násilností se stupňuje i agresivita. Vražda, kterou vidí téměř v každém akčním filmu, se stane běžnou věcí. Je na nás, rodičích, abychom dětem programy vybírali a nechali je dívat se jen krátkou dobu.

Mládí za počítačem
Děti a školní mládež totálně zachvátily počítače, tablety a chytré mobilní telefony. Nekomunikují, hrají hry, brouzdají sociálními sítěmi a aplikacemi. Tady mohou zasáhnout rodiče - jen oni mají možnost své děti usměrňovat podle věku a času, který u počítače či telefonu stráví.

Škola za nás dítě nevychová
Mnoho rodičů se spoléhá s výchovou na školu. To, co nedokáží zvládnout sami doma, chtějí po učitelích. Není ale v silách pedagogů, aby vyslechli problémy všech dětí. Cit a lásku mají děti poznat z domu, v takové formě, aby nebyly agresivní, ale naopak vstřícné a tolerantní ke spolužákům i okolí.

autor: IVA PAŠKOVÁ
TOPlist