Nové publikace o Vinohradech, Mařaticích a Rochusu

Nové publikace o Vinohradech, Mařaticích a Rochusu
Mařatice Zajímavosti 01 / 09 / 2009

Město Uherské Hradiště za podpory Nadace Děti - kultura - sport vydalo v těchto dnech dvě nové publikace, které se zaměřují na městskou část Mařatice a její okolí. První z nich, nazvaná Mařatice - Rochus, významná přírodní lokalita Evropy, podává ucelené základní historické a současné přírodovědné poznatky o dané lokalitě a přiléhající části Mařatice. Město ji vydává již podruhé (první vydání mělo redakční uzávěrku v roce 2007) v aktualizované podobě a s nově přidanou kapitolou popisující návrhy na regeneraci návrší Rochusu a zdejšího bývalého vojenského cvičiště.
Na ni navazuje druhý díl, nazvaný Mařatice - Vinohrady s podtitulem Ze života vinařské dědiny, který si klade za cíl přinést známé i méně známé informace o historii a vývoji sídla až do 21. století. Zájem autorů je věnován vinohradům a Vinohradské ulici, především však člověku - vinaři, jeho práci, životu a zábavě…
Vinohradnické stavby ve Vinohradské ulici jsou pojmem, který po generace vzbuzuje pozornost. Většina podzemních částí vinných sklepů vykazuje vysoké stáří. Nad sklepy, uloženými hluboko ve svahu, byly vystavěny jednoduché a prostě vyhlížející lisovny. Konec 19. století a následující desítky let přinesly jejich odstranění a vybudování řady nepříliš stylově vyhlížejících novostaveb, které narušily původní půvab místa. Ve snaze napravit některé křivdy minulosti je Vinohradské ulici i celému vinohradnímu areálu věnována zvláštní pozornost.
Publikace také představuje plán na vybudování muzea lidového stavitelství v přírodě s vinařskou tradicí na Uherskohradišťsku v rámci přírodního areálu nazvaného Park Rochus.  „Tento záměr na regeneraci území bývalého vojenského cvičiště v souladu s ochrannými podmínkami lokality Natura 2000 na Rochusu připravuje město Uherské Hradiště ve spolupráci s řadou partnerů, zejména holdingem Synot, Zlínským krajem a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti,“ sdělil Květoslav Tichavský, místostarosta města Uherské Hradiště.
Publikace Mařatice - Vinohrady, která byla vydána za podpory Nadace Děti - kultura - sport a ve spolupráci se Slováckým muzeem, bude veřejnosti představena v rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek 12. září 2009. 

Tagy článku

TOPlist