Odešel Horymír Sušil

Odešel Horymír Sušil
Foto: pri
Uherský Brod Zajímavosti 02 / 08 / 2010

27. července 2010 náhle zemřel můj tatínek, hudebník, upravovatel lidových písní a také hudební pedagog Horymír Sušil. Původním povoláním zvěrolékař věnoval veškerý svůj volný čas hudbě. Jako malý se učil hrát na klavír a z vlastní iniciativy pak pokoušel další možné i nemožné hudební nástroje, až se jeho „osudovým nástrojem“ stal cimbál.
Narodil se 14. 6. 1928 ve Valašských Kloboukách. Jeho maminka Libuše Sušilová byla velmi aktivní sběratelkou lidových písniček, pohádek a výšivek. Určitě také její zásluhou a působením od útlého dětství se otec zapojil do folklorního dění v rodných Kloboukách a také všude tam, kam ho studium, vojenská služba nebo zaměstnání povolaly.
Prošel celou řadu souborů, kde hrál na klarinet a cimbál, dokonce tu byly i nějaké taneční a choreografické aktivity. Spolu s dalšími nadšenci sbíral a zapisoval lidové písničky na Valašsku i Moravských Kopanicích. Upravoval je nejen pro zpěváky a muzikanty, ale také pro další kapely jako Broln, Technik, Oľun, Ondráš či Kašavu.
Osudným pro osobní život se mu stalo opětovné setkání se „spolubojovníkem z vojny J. Procházkou v r. 1958. Ten ho pozval na zájezd uherskobrodské Olšavy do Francie. Původně jako klarinetistu, ale nakonec nahradil cimbalistu, který nemohl vyjet za hranice. Díky této náhodě v Olšavě potkal moji maminku Elišku. Kam má paměť sahá, kromě životního partnerství byla jeho sekretářkou a asistentkou, hlídala kalendář a s příslušnou výbavou ho vysílala na vystoupení, neboť bez jejího přičinění by většinu z nich určitě zmeškal.
Po přestěhování do Brodu hrál už natrvalo s Olšavou na klarinet a cimbál, aby se pak ke klarinetu vrátil, když paličky symbolicky předal svému synu Hynkovi. Jeho orchestrální úpravy a úpravy muziky k tancům tvoří stále velkou část olšavského repertoáru.
Po odchodu do důchodu se pustil do výchovy mladých muzikantů (cimbál, kytara, basa, klávesy, zobcová flétna aj.) a jako počítačový samouk a o to větší nadšenec pro ně připravoval partitury a noty. Pro mladé cimbalisty napsal učebnici Moravské cimbálové etudy.
Hudba provázela mého tatínka celý život. V těchto dnech se s ním loučíme s bolestí v srdci o to větší, že odešel uprostřed činorodé práce se spoustou nápadů a plánů, které už bohužel nestačí uskutečnit. Zůstala tu zarmoucená  rodina, přátelé, kamarádi - muzikanti, žáci, na které se těšil, rozepsané noty a na stole v zahradě nedodělané paličky, které se cimbálových strun už nikdy nedotknou…

Poslední rozloučení s Horymírem Sušilem se uskuteční dnes, v pondělí 2. srpna v 15.00 v obřadní síní v Uherském Brodě.

autor: Lenka Švehlíková - Sušilová
TOPlist