Odstavíme od moci tuneláře a začneme investovat. Aby měli lidé práci!

Odstavíme od moci tuneláře a začneme investovat. Aby měli lidé práci!
Zlínský kraj Zajímavosti 11 / 10 / 2013

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny jsou doslova za dveřmi. Lidé již příští víkend svými hlasy rozhodnou o dalším směřování naší země. Do sněmovny kandiduje také Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Zeptali jsme se proto jejího krajského lídra Vratislava Mynáře, s čím jde do boje o přízeň voličů.

SPOZ se netají tím, že své politické priority opírá o názory prezidenta Miloše Zemana. Když se tedy dostanete do Poslanecké sněmovny, znamená to, že při přípravě zákonů potáhnete s prezidentem za jeden provaz?
Nejde o to, zda potáhneme s panem prezidentem za jeden provaz. Důležité je, aby zákony, které budou přijímány parlamentem a podepisovány prezidentem republiky, byly srozumitelné, životaschopné a hlavně řešily nejpalčivější problémy naší země. A nevidím nic špatného na tom, že jsme s panem prezidentem za jedno v tom, že je třeba odstavit od moci nejrůznější korupčníky, tuneláře, lidi morálně i věcně nekompetentní a umožnit lidem v této zemi, aby měli šanci najít práci, pokud pracovat chtějí, aby stát nebyl charitou pro nepřizpůsobivé, ale pomáhal v nouzi a aby se vrátila jistota a perspektiva středním vrstvám, drobným podnikatelům i státním zaměstnancům.
Kritici však vyčítají prezidentu Zemanovi jeho úzké propojení právě na stranu, kterou zakládal. SPOZ by tak v parlamentu automaticky dostala nálepku prezidentem protežované strany. Co této kritice říkáte vy?
Tato kritika nás provází od prezidentské kampaně pana Miloše Zemana. Jde však jen o spekulace našich politických oponentů, kteří vidí, že na rozdíl od nich Zemanovci přichází s konkrétními návrhy řešení problémů naší země. To, že se snažíme využívat zkušeností a znalostí v dané problematice od kohokoliv, by ale nemělo být důvodem, aby nás kdokoliv očerňoval.
Přestože Zlínský kraj nepatří mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, zkušenosti s úřadem práce nebo vážný strach o práci zná takřka každá rodina. Co uděláte v případě vašeho volebního úspěchu pro to, aby se tento stav změnil?
Boj s nezaměstnaností berou Zemanovci jako jednu ze svých nejdůležitějších priorit. Není totiž nic horšího, než když člověk, který pracovat může a chce, není schopen si dlouhodobě najít žádnou práci. A to se prostě musí změnit. Docílit toho můžeme především podporou investic. Investice přináší zakázky firmám, firmy dají práci lidem. Proto je také nezbytné, abychom posílili konkurenceschopnost domácích podnikatelů a zrovnoprávnili jejich postavení vůči zahraniční konkurenci. České firmy mají špičkové dovednosti, pracují v nich schopní a talentovaní lidé a úkolem státu je, aby pomohl těmto firmám nejen státními investicemi, ale také jejich zapojením do mezinárodních obchodů a mezinárodní obchodní diplomacie.
Ve vašem programu máte napsané, že chcete vrátit české ekonomice dynamiku. Co konkrétně pro to podniknete na Slovácku?
Základním nedostatkem ekonomické politiky většiny polistopadových vlád je nízký sklon k investicím. I současný státní rozpočet vykazuje pouze desetiprocentní podíl investičních výdajů, které jsou zatlačovány jak výdaji spotřebními, tak dluhovou službou. Proto je nutné zvýšit podíl investic v rozpočtech státu, krajů i obcí, s tím, že budeme maximálně dbát o jejich efektivnost. To vytvoří nová pracovní místa, sníží nezaměstnanost a tím i výdaje státu např. na podporu v nezaměstnanosti. Konkrétně na Slovácku může jít třeba i o vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Tento projekt, se kterým přišel už legendární Tomáš Baťa, dnes získává reálný obraz. Kromě toho, že by přinesl tisíce pracovních míst po dobu mnoha let, navázala by se na něj řada synergických efektů, které přinesou další pracovní místa a prosperitu firmám.
S ekonomikou je často spojována také stále pokulhávající dopravní infrastruktura v našem kraji. Přestože je dálnice už téměř u Zlína, Slovácku stále chybí rychlostní silnice R55, která by ulehčila život tisícům lidí. Co s tím?
Jakékoliv posílení infrastrukturních prvků v našem kraji znamená posun k lepšímu. Není proto možné, aby ochabovalo tempo dopravních investic v našem regionu, neboť právě i tyto investice přináší snižování nezaměstnanosti v našem kraji a velmi pozitivně působí na příliv dalších investic i kvalitu života místních lidí. Za důležité proto pokládám, aby byla ve Zlínském kraji realizována jak stavba rychlostní silnice R55 a R49, tak dokončení napojení na holešovskou průmyslovou zónu.
Slibujete bezplatné zdravotnictví. Znamená to, že zrušíte regulační poplatky? A kde vezmete dostatek peněz na to, aby se všem pacientům dostalo této bezplatné lékařské péče a přitom si mohli dovolit komfort moderní medicíny?
Zdravotnictví je velmi citlivá oblast, která se dotýká nás všech. Proto připravíme zákon o zdravotnických službách, v něm budou zakotvena práva a povinnosti pacientů a zdravotníků. Připravíme definici standardu, bezplatně krytého ze zdravotního pojištění, jehož součástí by byly u běžných onemocnění léky s ukončenou patentovou ochranou. Zdravotnictví, které bude dostupné absolutně všem pacientům bez ohledu na jejich finanční příjmy, je základní povinností státu. Další zvyšování spoluúčasti pacientů proto pokládáme za nepřijatelné.
Vedete krajskou kandidátku SPOZ z pozice kancléře prezidenta republiky. Pokud uspějete, budete sedět na obou židlích, nebo z Hradu odejdete?
Je jasné, že výkon těchto dvou funkcí nelze sloučit. Ale jak já s oblibou říkám - zajíci se počítají až po honu. Tedy rozhodování o této záležitosti si dovolím odložit až po volbách.
Proč si myslíte, že by měli obyvatelé Zlínského kraje dát hlas právě kandidátům SPOZ?
Naše kandidátka je sestavená z lidí, kteří ve svém oboru a okolí něco dokázali, řada z nich jsou nestraníci, uznávané osobnosti s morálním i profesním kreditem. V neposlední řadě si myslím, že je za námi také velká práce v krajském zastupitelstvu, která nás pro účast v parlamentu opravňuje.

TOPlist