Opravy cest a mostů v kraji spolknou téměř miliardu

Opravy cest a mostů v kraji spolknou téměř miliardu
Zlínský kraj Zajímavosti 28 / 01 / 2010

I v dnešní ekonomicky složité době hodlá Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje investovat v letošním roce do oprav silnic a mostů přibližně 907 milionů korun. Na financování těchto plánovaných oprav se budou po vzoru minulého roku opět výrazně podílet finance z Regionálního operačního programu Evropské unie (ROP EU).   
Konkrétně bude v letošním roce zahájeno 17 investic na mostech a silnicích druhé a třetí třídy, kdy některé z nich budou dokončeny v letech 2011 a 2012. K tomu bude pokračovat výstavba sedmi již dříve zahájených rekonstrukcí, které jsou částkou 602 milionů korun spolufinancovány z ROP EU, jedna stavba bude dotována 75 miliony korun z programu Přeshraniční spolupráce a zbývající objem finančních prostředků poskytne Zlínský kraj.
Aktivním přístupem a velmi dobře připravenými a zpracovanými projekty se Zlínský kraj snaží o využití co největšího objemu evropských dotací, které investuje do modernizace krajské silniční sítě. Na první pohled se sice někomu může zdát, že to tak plně nekoresponduje s aktuálním stavem silnic v kraji, ale do oprav silnic a mostů ve všech okresech Zlínského kraje bylo během uplynulých tří let investováno více než 1 miliarda 500 milionů korun. Tyto investované peníze se kromě zvýšeného komfortu při přepravě projevují také na zvýšení bezpečnosti provozu.
Od počátku roku až do dubna se na plánované stavby vypisují zadávací řízení veřejných zakázek a následně je očekáván výběr jejich zhotovitelů, přičemž předpoklad zahájení většiny letošních staveb na opravách mostů a silnic je v období od dubna do června. Výjimku tvoří pouze rekonstrukce silnice z Nedašovy Lhoty ke státní hranici se Slovenskem, která začne se stavebními pracemi v druhém pololetí letošního roku.

TOPlist