Otcové se bouří: Chceme střídavou péči pro své děti

Otcové se bouří: Chceme střídavou péči pro své děti
Foto: ilustrační
Zlín Zajímavosti 31 / 03 / 2010

Několik desítek tisíc otců přišlo vloni v České republice o své děti. Soud je po rozvodu totiž přiřknul pouze do péče matky, kdy otcům stanovil třeba jen několik hodin týdně pro styk s dětmi, přestože sami rozvod v mnohých případech nezavinili. Otcové se však proti takovému jednání soudců bouří a označujíc za protiprávní. Současný zastaralý systém z doby komunismu je staví do nevýhody, což je v rozporu se zákonem o rodině i Listinou práv a svobod.
Zatímco v zahraničí volí střídavou péči desítky procent rozvedených rodin, u nás jsou to mizená tři procenta. Výzkumy přitom ukazují, že děti, které vyrůstají bez otcovské výchovy, jsou vystaveny vysokým rizikům, které se projevují poruchami chováním, častými útěky z domova a sklonem k agresivnímu chování k sobě i k druhým.

Otcové se chtějí o své děti starat
Jedním z tisíců otců, který se chce o své dítě starat a je ochoten si na něj udělat čas, kdykoliv bude potřeba, je Aleš Hodina. Jeho manželka se při rozvodu snaží maximálně omezit kontakt s jejich synem, takže Aleš Hodina může vídat syna jen jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek a o každém druhém víkendu.
„I obyčejným selským rozumem lze dojít k závěru, že když před rozvodem měly děti oba rodiče, ublíží jim nejméně, pokud ani po rozvodu neztratí žádného z nich. Přístupem státních orgánů k této věci však dochází spíše k podporování rozvodových problémů namísto k jejich odstraňování,“ podivuje se Aleš Hodina, který před nedávnem založil server www.stridavka.cz

Česko oproti zahraničí diskriminuje otce
Nerovnoměrné postavení otců v záležitosti péče o dítě je podle samotných otců diskriminující. Přitom řešení není tak složité. Střídavá péče nabízí kompromis, který umožňuje otcům se o své děti starat a k samotným dětem je šetrnější.
„Americké výzkumy dokazují, že děti ve střídavé péči jsou mnohem lépe adaptované v běžném životě než děti v péči jednoho rodiče. Daleko horší je pro děti situace, kdy žijí s matkou a otčímem, což je v Česku po rozvodu nejčastější situace,“ říká pedagog volného času a dlouholetý pracovník s dětmi na ulici Tomáš Zdechovský, který podporuje právo otců na střídavou péči. „Střídavá péče je navíc vhodná i pro situace, kdy mezi rodiči přetrvává konflikt, proto by měla být hlavním řešením porozvodové krize,“ dodává Zdechovský.
Otcové se shodují, že jejich primární zájem je dítě, kterému chtějí poskytovat kvalitní péči a podmínky, které je podpoří v jejich vývoji. S otci souhlasí i psychologové, kteří zdůrazňují, že přítomnost otce je ve výchově nepostradatelná.

autor: Eva Fruhwirtová
TOPlist