Otec Remigius

Otec Remigius
Foto: ilustrační foto
Boršice u Blatnice Zajímavosti 22 / 03 / 2021

Minulý týden uplynulo 20 let ode dne, co byl na hřbitově v Uherském Brodě pohřben důstojný pán P. Rudolf Remigius Janča. Vzpomínáme s úctou, vděčností, láskou na duchovního správce farnosti Boršice u Blatnice, Nová Lhota a Suchov, kterého si Pán povolal 17. března 2001 do své slávy.

SMUTNÉ VÝROČÍ

Rudolf Remigius Janča se narodil 14. října 1919 v rakouském Guntramsdorfu jak čtvrté dítě. V jeho třech letech se už sedmičlenná rodina vrátila do Bystřice pod Lopeníkem, odkud pocházela.

Mladý Rudolf, říkali mu Rudínek, již jako chlapec toužil po kněžství. I když jeho školní prospěch neodpovídal vytoužené cestě, houževnatostí a pílí došel ke svému cíli. V osmnácti letech vstoupil do noviciátu a o rok později složil první slib. Ve studiích pokračoval na teologické fakultě v Praze a 25. 6. 1944 přijal kněžské svěcení.

Jako mladý kněz působil v Plzni, později v Uherském Hradišti. Jeho hluboká zbožnost a horlivost se promítala jak v duchovní správě, tak v lidových misích po širokém okolí, které ho zachránily při perzekucích před žalářem. Musel se dva roky skrývat v prachatickém klášteře u sester boromejek. Bohužel v září 1952 byl klášter oblíčen přislušníky StB a Remigius i se sestrou představenou Vojtěchou Antonií Hasmandovou (mj. rodačka z Huštěnovic) byli zatčeni. Následující rok strávil na samotce o hladu a v zimě.  Ve vězení prožil celých osm let.

Po částečném uvolnění politických poměrů v roce 1960 byl propuštěn a následných sedm let pracoval v dělnických profesích.

Do duchovní správy nastoupil až v roce 1967, jako kaplan do Uherského Brodu. O rok později přestoupil do Boršic u Blatnice, kde zůstal až do své smrti, tedy 33 let! Tuto farnost velmi duchovně pozvedl. Téměř k nepoznání se změnil kostelík a celé prostranství okolo něj. Vybudoval novou farní budovu. Hlavně se věnoval lidem.

Obdivuhodnou lásku dával dětem a starým lidem. Neopomíjel ani mládež a rodiny. Po celou dobu svého působení v uherskohradišťském děkanátu vedl duchovní rekolekce kněží a byl jejich zpovědníkem, zrovna tak vyhledávaným exercitátorem a zpovědníkem mnoha sester z nejrůznějších kongregaci na Moravě a Slovensku. Na faře připravoval ke slibu, jáhenské i kněžské svěcení.

autor: Čerpáno ze vzpomínek bratra Jana M. Vianneye

Tagy článku

TOPlist