Otevření historické stodoly na Rochusu

Otevření historické stodoly na Rochusu
Foto: Park Rochus, o.p.s.  /  Historická břestecká stodola.
Mařatice Zajímavosti 16 / 09 / 2012

V sobotu 22. září 2012 se uskuteční otevření prvního objektu Muzea v přírodě Rochus - historické stodoly z Břestku. Slavnostní otevření je naplánováno na 15.00, doprovodný program bude probíhat od 14.00 do 17.00. Návštěvníky navedou k místu konání směrovníky od rozcestí Vinohradské ulice a ulice Pod Rochusem. Stodola stojí na okraji přírodního areálu nedaleko ukončení panelové cesty od Mařatic ke kapli sv. Rocha. Program je koncipován jako folklorní odpoledne s ukázkou tradičních rukodělných praktik a způsobů obživy vážících se k podzimnímu období. Pro děti budou připraveny tvořivé dílny. Akci pořádá společnost Park Rochus, o. p. s., ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti.
Roubená stodola z Břestku vznikla v 19. století a její historická hodnota byla potvrzena památkáři z Krajského úřadu Zlínského kraje. Jde o jednu z posledních staveb tohoto typu v regionu Uherskohradišťska. V polovině března roku 2011 získala společnost Park Rochus, o. p. s., tento vzácný zemědělský objekt s půdorysem o rozměrech 10,5 x 6 m jak dar od manželů Prochovníkových z Břestku. Stodola se sedlovou střechou a kamenným základem obsahuje některé vzácné historické stavební prvky, např. kolíkové spoje pomocí rybin a čepů. Jednotlivé díly byly chemicky ošetřeny a následně převezeny a uskladněny v depozitáři společnosti. Transfer do muzea v přírodě a opětovné postavení, včetně výměny již nepoužitelných dílů, byl realizován v průběhu července a srpna 2012.
Objekt bude sloužit jako zázemí pro údržbu celého areálu Parku Rochus i k pořádání různých kulturních a environmentálních akcí pro veřejnost. Záchrana stodoly z Břestku byla možná díky daru Nadace SYNOT Děti-kultura-sport i díky finanční dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje.

TOPlist