Palladium země České se vrací na Velehrad

Palladium země České se vrací na Velehrad
Velehrad Zajímavosti 02 / 07 / 2019

U příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a 1150. výročí nástupu sv. Metoděje na arcibiskupský stolec na Moravě, u příležitosti 200. výročí jmenování nástupce arcibiskupa Metoděje kardinála Rudolfa Jana třetím olomouckým arcibiskupem a 30. výročí svatořečení sv. Anežky České a následného pádu totality a návratu svobody a suverenity naší vlasti bude na Velehradě mimořádně k úctě věřících vystaveno staroboleslavské Palladium země české.
Palladium země české hrálo v těžkých dobách našich dějin významnou roli. Proto je mu tradičně připisována ochranná záštita naší vlasti.
Podle tradice jde o symbolický dar (drobný kovový reliéf s vyobrazením Panny Marie s Ježíškem v náručí), který svatá Ludmila obdržela při křtu se svým manželem knížetem Bořivojem od prvního moravského arcibiskupa svatého Metoděje snad právě na posvátném Velehradě. Později ho předala svému vnukovi, knížeti sv. Václavu.
Palladium je připomínáno v souvislosti s cyrilometodějskou misií jako garant české státnosti, která se opírá o státnost Velké Moravy a křest knížete Bořivoje.
Podobně olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, tradičně označovaný za nástupce na stolci svatého Metoděje, dále vyšehradský probošt a kancléř království žádají o císařskou hodnost pro Přemysla Otakara II. A takový byl sen už svaté Anežky Přemyslovny, který se ovšem naplnil až v případě Karla IV., syna Elišky Přemyslovny.
Palladium hraje svou nezastupitelnou roli také ve 14. a 15. století. Legendy spolu se starými kronikami hovoří o existující mariánské úctě ve Staré Boleslavi v době Karla IV. Poutníkem do Staré Boleslavi k Palladiu je nazýván také svatý Jan Nepomucký, jehož úcta spojuje toto období s barokní zbožností.
Plech, ze kterého je tento reliéf zhotoven, je tzv. korintská měď, která svědčí ve prospěch možného byzantského původu tohoto artefaktu. Osudem Palladia v době tzv. třicetileté války bylo jeho hanobení, posléze vykoupení i velká úcta císařovny, manželky Leopolda I.
To spojuje všechny tři dynastie – Přemyslovce, Lucemburky i Habsburky se svatým Václavem, ale také se státností odvozovanou z Velké Moravy, která se odvíjí od misie svatých Cyrila a Metoděje. O této skutečnosti svědčí spiritualita barokní doby, vyjadřovaná takzvaným českým nebem.
Palladium sehrálo svojí roli i v těžkých dobách minulého století: ač dobře ukryté, je duchovní oporou v době válek. Po osvobození země z nacistického područí putuje při své pouti Prahou především do katedrály sv. Víta. Max Švabinský tehdy korunuje Madonu korunou svatováclavskou jako symbolem návratu svobody a suverenity.
V roce 1950 musí být originál Palladia znovu ukryt, tentokrát před zlovůlí komunistické moci, aby se v době pražského jara mohlo opět zjevně navrátit do Staré Boleslavi.
Slavnost na Velehradě, kde podle tradice působili svatí Cyril a Metoděj, vyjadřuje naději do budoucna, a to v roce, kdy si připomínáme 30. výročí pádu totality a návratu svobody a suverenity do naší vlasti a připravujeme se na významné výročí smrti národní kněžny sv. Ludmily (v roce 2021).
Autoři textu: Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita Moravy.

autor: Monika BABINCOVÁ

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace