Památky měřené časem

Památky měřené časem
Foto: pas  /  Tato místnost v archivu je veřejnosti přístupná pouze jeden víkend v roce.
Uherské Hradiště Zajímavosti 01 / 09 / 2009

V rámci již tradiční celoevropské akce budou ve dnech 12. až 20. září otevřeny a zpřístupněny památky. Jejich prohlídky bývají doprovázeny odbornými nebo kulturními programy, jejichž cílem je prezentovat kulturní bohatství našich zemí. Naše město bylo mezi prvními v rámci České republiky, která se do této akce v roce 1991 zapojila. Již sedmým rokem jsou otevřené památky součástí programu Slováckých slavností.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou postaveny na sepjetí bohatých tradic, historických řemesel a lidové kultury s památkami a historickým prostředím. V nejširším slova smyslu jde o připomenutí našeho kulturního dědictví, které je postaveno nejen na památkách, ale i na živé kultuře. V památkových souborech a areálech se tedy odehrává unikátní oslava historie. A jsou to právě naše významné památky, jejichž architektura a prostředí propůjčují slavnostem onu nádhernou kulisu a dávají jim osobitý ráz.
Letošní téma Dnů evropského dědictví - Památky měřené časem - nám nabízí zamyšlení nad naším přístupem k památkovým hodnotám a hmotě památky v závislosti na čase. Jsou památky, jejichž hodnota je díky jejich jedinečnosti, stáří a neopakovatelnosti tak vysoká, že je třeba je ukládat do vitríny, tedy oddělit od běžného života.
Naprostá většina památek je ovšem schopná svébytného života a naší nejlepší službou je umožnit jim ho. Historický dům, který bude pečlivě restaurován a zakonzervován, bude chátrat a strádat, protože na něj budou působit nejen fyzikální, ale i ekonomické zákonitosti. Proto je naší snahou památkám prodlužovat život při vědomí, že jde o proces důležitý, ale v konečném důsledku marný. V širokém historickém kontextu nám většinou nezůstávají hmatatelné doklady, ale jen stupeň poznání, o který posunuly vývoj generací před námi.
Proto využívejme každou příležitost k soužití s odkazem předků, nechávejme na sebe působit genius loci objektů vzniklých rukou a myšlenkou dědů a pradědů, protože život památek je delší než život lidský, i když také není nekonečný.
Letos bude v Uherském Hradišti v sobotu 12. a v neděli 13. září pro návštěvníky bezplatně zpřístupněno 26 památek. Nově se do akce zapojí Klášterní restaurace a vinárna. Opět zůstanou zavřeny brány věznice, protože objekt stále není majetkem města. Pro příští rok se můžeme těšit na opravenou obřadní síň nové radnice, v níž právě probíhá čilý stavební a restaurátorský ruch.

Tagy článku

TOPlist