Panská cihelna vydala dávná tajemství

Panská cihelna vydala dávná tajemství
Foto: ilustrační foto
Kunovice Zajímavosti 25 / 04 / 2017

Přesleny na spřádání příze, zlomky ručních kamenných mlýnků a spoustu keramických úlomků ze starší doby bronzové objevili při záchranném výzkumu v lokalitě Panská cihelna v Kunovicích archeologové uherskohradišťského Slováckého muzea. Do „zbraně“ je povolala rekonstrukce softbalového areálu na Mlatevni.
„Prozkoumali jsme tři zásobnicové jámy vakovitého profilu, které sloužily primárně k uchování zásob obilí. Po ztrátě primární funkce však sloužily jako jámy odpadní, kam se pozvolna ukládal sídlištní odpad. Objekty byly pod dvaceti- až třiceticentimetrovou mocnou kulturní vrstvou, na kterou nasedal travní drn,“ prozradil Jaroslav Bartík z archeologického oddělení Slováckého muzea Uherské Hradiště.
Archeologové ze zásobnicových jam získali hlavně bohatou kolekci úlomků keramického materiálu věteřovské kultury (1 650-1 500 př. n. l.). Keramika je vypálená do odstínu tmavě hnědé, šedé nebo černé barvy a její povrch je upraven typickým leštěním. „Kromě běžné výzdoby se na keramice objevil také sluneční motiv, respektive znázorněné slunce ve formě soustředěných kruhových důlků. Všechny objekty rovněž ukrývaly nálezy bloků a menších zlomků mazanice a zvířecí kosti,“ prozradil Bartík. Panská cihelna vydala také keramické přesleny na spřádání příze, zlomky ručních kamenných mlýnků a rovněž jeden exemplář štípané kamenné industrie, kterým je poškozená plošně retušovaná čepel se srpovým leskem, tzv. segment. „Ještě jsme získali několik drobných bronzových slitků, které dokládají zpracování bronzové suroviny přímo v areálu sídliště,“ dodal Bartík.
Panská cihelna je jednou z nejbohatších polokulturních lokalit v mikroregionu soutoku řeky Moravy s Olšavou. V souvislosti s těžbou hlíny byla intenzivně zkoumána různými badateli už v první polovině minulého století. „Dříve zde stálo několik menších cihelen, které postupně vytvořily prostor, ve kterém je dnes softbalové hřiště. Lokalita leží na první vyvýšené terase Olšavy, jež se původně pozvolna ukláněla mírným svahem do dnešní místní části V Hliníku. Příhodná poloha, kvalitní sprašové podloží a blízkost vodního zdroje ji předurčily pro pravěké osídlení,“ připomněl Chrástek. Archeologové mají důkazy o osídlení ze starší doby bronzové, kdy se zde rozkládal rozsáhlý sídlištní areál únětické a posléze i věteřovské kultury. V roce 2013 byl v zahradě jednoho z přiléhajících domů odkrytý rituální dvojhrob.

autor: PETR ČECH
TOPlist