Paříž je kolébkou umění

Paříž je kolébkou umění
Foto: rek  /  Vašát seznamuje velvyslancem s Uprkovým dílem.
Uherské Hradiště Zajímavosti 02 / 06 / 2019

Duchovním otcem myšlenky vyslat Uprkovo dílo do Francie je spoluzakladatel Galerie Joži Uprky na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti Petr Vašát, který spolu se slováckým podnikatelem a mecenášem Zdeňkem Zemkem dokázal vystavit v prostorách jezuitské koleje největší sbírku děl slováckého malíře.
Proč jste si vybral jako spojence pro naplnění vaší myšlenky právě velvyslance ČR ve Francii Petra Druláka?
O panu velvyslanci vím, že je člověkem všestranných zájmů, proto jsem jej informoval o projektu stálé expozice Joži Uprky v Uherském Hradišti a požádal ho o podporu našeho záměru uskutečnit výstavu Joži Uprky - Evropana slováckého venkova - v Paříži.
Co vás přivedlo na myšlenku výstavy právě v Paříži?
Šlo by o výstavu v místě, které vždy bylo a je kolébkou a centrem kultury a výtvarného umění ve světě. Právě Uprka byl jedním z prvních českých malířů, který si osvojil prvky francouzských impresionistů, přitom ale zůstal autentický a velmi osobitý. Jsem si vědom toho, že se někomu může zdát, že je to příliš troufalé a odvážné, ale sám jsem se přesvědčil o tom, že v mnohých případech odvážnému štěstí přeje.
Máte už nějaké konkrétní představy o výstavě? Určitě není jednoduché hledat v Paříži vhodné výstavní prostory...
Vážná diskuse o výstavě Uprky v Paříži je nyní na samém začátku, ale nějaké reálné představy a doporučení máme. Všechny tři varianty výstavních prostor, o kterých jednáme, by byly velmi důstojné. Paříž je pro každého umělce, žijícího či nežijícího, velmi náročným prostředím, ale i tak to nemůže být důvod nepokusit se ukázat v zahraničí odborné i laické veřejnosti, v samém centru kulturního dění Evropy. Vystavíme zejména ta vrcholná díla, která mimo jiné zhlédl a ocenil Auguste Rodin, nejznámější francouzský sochař, při návštěvě Uprkova sídla v Hroznové Lhotě na Slovácku v r. 1902. Lidé na celém světě mají rádi příběhy a právě setkání Joži Uprky s Rodinem a vše, co následovalo po něm, takový příběh nabízí.

Joža Uprka - vizitka
narozen 26. října 1861 v Kněždubu

zemřel 12. ledna 1940 v Hroznové Lhotě

Slovácký malíř a grafik, představitel plenérového realismu, impresionismu a secesního dekorativismu. Jeho dílo je národopisným dokumentem folklóru jižní Moravy.

Podílel se mj. na výzdobě obřadní síně Městského úřadu v Uherském Hradišti (historické výjevy ze založení města) či na opravě stropních maleb ve františkánském kostele.

Největší sbírka děl:

Galerie Joži Uprky (zřizovatelem Nadace Moravské Slovácko) - jezuitská kolej, Masarykovo náměstí Uherské Hradiště - veřejnosti pondělí až sobota 10.00-17.00 hodin.


Nejznámější díla:

Zkouška koně na Tarmaku, Boží tělo v Hroznové Lhotě, Do Rakús na žně, Sekáč, Dívky v květech, Štěrkař, Odpočinek, Jízda králů, Pouť u Svatého Antonínka.


Nejvýznamnější výstavy:

2018 - Uprka v USA v Cedar Rapids, stát Illinois, založeném Čechy a Moravany

2013 - Vatikán - V tomto roce byla velmi blízko realizace výstavy v sídle papeže
2011 - Výstava ke 150. výročí umělcova narození, Valdštejnská jízdárna v Praze
2002 - Spojené arabské emiráty - Abu Dhabi

TOPlist