„Park Rochus v UNESCO? To je výzva!“

„Park Rochus v UNESCO? To je výzva!“
Uherské Hradiště Zajímavosti 14 / 07 / 2011

Už za dva nebo tři roky začne omezený provoz Parku Rochus, „zeleného ostrova“ Uherského Hradiště. Budoucí přírodní, rekreační a také sportovní areál bude spravovat obecně prospěšná společnost Park Rochus, kterou založilo město Uherské Hradiště a holding Synot. Od července ji vede Jan Blahůšek. Etnograf, který pomohl verbuňku do UNESCA, si neklade malé cíle ani v případě Parku Rochus.
?Čím vás projekt, který může vznikat celý váš produktivní život, zaujal? Proč jste mu dal přednost před prací ve strážnickém Národním ústavu lidové kultury?
Každé rozhodnutí o zaměstnání, obzvlášť pokud působíte v oboru, je složité. Ve Strážnici jsem pracoval na několika mezinárodně zajímavých projektech. Takové místo se těžce opouští. Na druhou stranu - projekt Parku Rochus je podle mého názoru v republice ojedinělý. V současné době u nás nemá obdobu. Myslím, že to, co v Hradišti vzniká, je velký odkaz příštím generacím. Park Rochus totiž není jen muzeum v přírodě, týká se i velké chráněné oblasti, která má navíc návaznost na vinohradnictví v Mařaticích. V projektu jde svým způsobem také o posílení povědomí o městu Uherské Hradiště, o vinařskou tradici v republice, o architekturu v 19. a 20. století. Zahrnuje také ukázky, jak lidé bydleli a žili. Z tohoto hlediska jde o naprosto jedinečný projekt, který přežije nejen nás, ale i naše potomky. A věřme tomu, že pokud nenastane nějaká přírodní katastrofa, tak půjde o záležitost na několik stovek, možná i tisíc let.
Takže jste se vydal za výzvou.
Za obrovskou výzvou.
Dosud jste byl známý jako propagátor verbuňku, pomohl jste k jeho zapsání organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Nemáte pocit, že odcházíte od rozdělané práce? Hovořilo se také o tom, že podobně jako verbuňk se ve světě proslaví i vlčnovská jízda králů.
Nejde jen o vlčnovskou jízdu, ale o všechny významné jízdy králů na Slovácku. Tento projekt je nyní už téměř uzavřen, nominaci na jízdu králů jsme předložili už loni v Paříži. UNESCO mělo několik drobných připomínek, ke kterým jsme se na přelomu května a června vyjádřili aktualizací a doplněním textu. Nyní se jízda posuzuje a letos v listopadu by mělo být na Bali rozhodnuto o případném zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
A váš pocit odchodu od nedokončené práce?
Odcházel jsem ze Strážnice s tím, že bych s Národním ústavem lidové kultury velmi rád spolupracoval na dalších projektech. Bez sítě externích spolupracovníků by ve Strážnici nemohl existovat jak folklorní festival, tak by ani nevznikly mnohé odborné práce, které za sebou ústav nechává. Pokud tedy bude zájem ústavu i ministerstva kultury, rád se budu na dalších akcích podílet. Určitě dnes za sebou nedělám žádnou tlustou čárou.
Neláká vás představa Parku Rochus v UNESCO?
Čistě teoreticky, a musím podotknout, že jsem to ještě s nikým nekonzultoval - UNESCO má v rámci reprezentativního seznamu i jistou podkapitolu, která se jmenuje Nejlepší praktiky záchrany nemateriálního kulturního dědictví. Možná že v budoucnu, pokud bude náš projekt fungovat podle představ, by se snad dalo uvažovat o možnosti ucházet se o tuto poctu. Musíme si ale uvědomit, že nejde jen o to udržovat určité přírodní území a provádět architektonický výzkum v terénu. Nebo přenášet do parku původní historické stavby či pořizovat jejich kopie. Činnost projektu obecně prospěšné společnosti Park Rochus by měla napomáhat uchování nemateriálního kulturního dědictví tím, že budeme ukazovat, jakým způsobem se žilo. Rádi bychom mládež vychovávali a ukázali, jakým způsobem fungoval třeba zemědělský rok. Dnešní mladá generace už nezná zásady sadařství, vinařství a vlastně neví, co je to například včelařství. V rámci muzea by toto vše mohlo vzniknout. Kromě takzvaně mrtvé expozice, kde si návštěvník prohlédne, jak vypadala jizba, komora a jak se například lišil došek od šindele, by měl být poučen také o tom, jak se v domě žilo, jak zde fungovaly rodinné vztahy a jaké byly vazby k jiným obyvatelům vesnice. Je důležité, aby se muzeum od svého začátku formovalo jako živé. Nejde tedy o statické objekty a aleje plné ovocných stromů. Rádi bychom park oživili. Aby šla ruku v ruce materiální i nemateriální část. Projekt je však takto nastaven a dá se s tím skvěle pracovat.
Zdá se, že nikde jinde než na Slovácku by projekt podobných rozměrů nemohl vzniknout. V čem podle vás spočívá fakt, že se tradice daří nejvíce udržovat právě na Slovácku?
Lidová kultura je živý a dynamický systém, který se stále vyvíjí. Faktem je, že folklorní tradice, tedy slovesnost, hudba, tanec, zpěv a lidové divadlo, jsou na Moravě a Slovácku živější než v oblastech Čech. Nedá se to ale říct třeba o stavitelství, které se vyvíjelo celorepublikově. A také o společenských vztazích nebo o způsobech zaměstnání a obživy. Jde však o složitou otázku. Jistou váhu určitě hraje i náboženství, které má na Slovácku silné kořeny. Morava je určitě, pokud jde o víru a náboženský život, silnější než Čechy. Slovácko je tedy svým způsobem svébytné. Velkou roli tady sehrály i sběrné výzkumy a existence krajských a okresních muzeí. Bez těchto institucí by současná podoba lidové kultury nebyla taková, jaká je. Z tohoto hlediska je třeba pohlížet i na Park Rochus jako na projekt, který to vše může do budoucna podpořit. Je dobře, že se na projektu od samotného počátku podílí Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Možná proto má Park Rochus už dnes své stálé návštěvníky…
Není to vyloučeno. Ve městě je totiž velká a stálá poptávka po aktivitách ve volném čase. Tady je třeba připomenout, že téměř devadesát procent celého území nového parku zůstane nedotčeno. Jde totiž o přírodní území Natura 2000, které by měly lemovat stezky pro pěší i cyklisty. Oddechová, klidová a odpočinková část zůstane zachována tak, jak je.
Jak se osvědčila jarní novinka, experimentální spásání luk stádem ovcí? Ty přece patří spíš na Valašsko než na Slovácko.
Žádnou souhrnnou zprávu o přínosech jsem dosud v ruce neměl. Jde ale jistě o zajímavou akci, především z finančního hlediska. Údržba tak velkého areálu je přece jen velmi nákladná. Je ale důležité si uvědomit, že ovce nespasou všechno, že na svazích zůstanou „nedopasky“. Situace se ale dá koordinovat. Vzhledem k výskytu vzácného motýla bourovce trnkového je tady doba zásahů do přírodního areálu doporučena na srpen až první polovinu září. Část území se tedy bude séct i přesto, že na svahu žije stádo ovcí.
Co se děje v parku v těchto dnech a jaký je plán prací do konce roku?
Připravena je první komentovaná expoziční prohlídka. Jde o zhruba hodinu a půl dlouhou prohlídku areálu. Lidé se dozvědí o historii, údržbě areálu, kapli a vinařství. Prohlídku chceme nabídnout i školám tak, aby se do parku mohly vypravit už v září.
Jak se návštěvníci, kteří přijedou do Hradiště poprvé, dostanou do areálu?
Nástupní místo bude ve Vinohradské ulici, kde vás přivítá průvodce. Obecně prospěšná společnost Park Rochus má zatím jen tři zaměstnance, takže nyní nebude možné provádět jednotlivce, ale jen větší skupiny. Kvůli tomu uvažujeme o zavedení objednávek. V létě ještě půjde o testovací provoz. Mezitím nás čeká jednání s Infocentrem Uherského Hradiště a Regionem Slovácko, které mohou naše aktivity zahrnout do svých nabídek. V současnosti ještě probíhá zprovoznění našich internetových stránek. Park Rochus navíc chceme prezentovat také na Facebooku. Existuje představa o vytvoření jakési virtuální muzejní společnosti. Předpokládáme, že od srpna už začne vše fungovat.
Přírodní, kulturní a rekreační areál na Rochusu. Není těch přívlastků projektu příliš?
Určitě ne. V současnosti je důležité nabízet široké spektrum různých aktivit. Lidé by si měli vybrat přesně podle svého. Také ze zkušenosti z podobných areálů je jisté, že čím více činností se podaří skloubit, tím se může zvýšit zájem.
Myslíte, že park nebude návštěvníky za několik let nudit?
Naopak. Domnívám se, že kulturně-historické a environmentální aktivity jsou v současné globalizované společnosti, která stírá rozdíly mezi lidmi, regiony a dokonce i státy, velmi potřebné. Navíc je důležité vybudovat a vlastnit místo, které akcentuje kulturu a přírodní část takovou, jaká v daném místě vždy byla. V našem případě se jedná také o jistou známku vlastní identity. Toho, co v sobě neseme, co jsme zdědili od našich předchůdců a co bychom měli předat do budoucna. Z tohoto hlediska si myslím, že má park velký potenciál. Vše je navíc nastaveno tak, aby návštěvníkům přinášelo neustále novou hodnotu. Ostatně, když se podíváte na přírodní parky a muzea v přírodě vybudované jinde v Evropě, fungují třeba sto let a zájem o ně neustává. Živé muzeum má obrovský potenciál.
Nemáte obavu, že Park Rochus bude schopen oslovit jen domácí turisty?
Chceme se postupně zaměřit i na zahraniční návštěvníky. Proč nenabízet něco, co je mimořádnou záležitostí nejen pro město Uherské Hradiště, ale i pro celou Českou republiku? Z tohoto pohledu bude důležité provázat a propojit aktivity s partnerskými institucemi. Tedy se skanzeny v Rožnově pod Radhoštěm, Strážnici a také s archeoskanzenem v Modré. Bylo by dobré dostat všechny instituce do systému, který by si dokázal návštěvníky předávat.

?
?Jan Blahůšek
- Narozen v roce 1977.
- Vystudoval hudební vědu a etnologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
- Od roku 1999 působil v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. Specializoval se především na problematiku ochrany kulturního dědictví. Jako odborný pracovník této instituce a vedoucí Centra lidových tradic odpovídal mj. za realizaci úkolů Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a podílel se na účasti České republiky v projektech UNESCO (např. zápis slováckého verbuňku do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva, příprava nominační dokumentace jízdy králů, účast na jednání Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví).
- Od 1. července 2011 ředitel Parku Rochus, o.p.s. v Uherském Hradišti.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace