Petr Galečka předává dětem lásku k národopisu

Petr Galečka předává dětem lásku k národopisu
Foto: archiv ZŠ a MŠ
Lipov Zajímavosti 30 / 09 / 2023

Základní školu a mateřskou školu Jaromíra Hlubíka Lipov navštěvuje na 150 dětí. Školu vede „rídící“ Petr Galečka, jenž pokračuje v započaté práci svého předchůdce Jiřího Šáchy, muzikanta, zpěváka a zejména člověka, který v dětech probouzel zájem o národopis a kulturní dědictví svého rodiště i celého Horňácka.

Petr Galečka vychoval několik generací muzikantů

Současný ředitel Petr Galečka je rodákem z Louky. Do školy nastoupil jako osmnáctiletý a postupně, krůček po krůčku, sbíral zkušenosti pedagoga, zástupce ředitele a ředitele. Letos se svými žáky a pedagogickým sborem zahájí už svůj 32. školní rok.

Jeho velkou láskou je lidová hudba. Třicet let primášuje v cimbálové muzice Petra Galečky. Mnoho let vede na škole dětskou cimbálovou muziku a se ženou Renátou soubor Lipovjánek I. Na zdejší škole pak dále působí ještě dvě skupinky Lipovjánku - „prípravka“ (děti z MŠ) a Lipovjánek II. (žáci 2. stupně).

Hudební geny zdědil mimo jiné i po dědovi, který hrával na křídlovku v dechové muzice v Louce. Petr si však vybral housle, na které chodil jako malý kluk k řediteli školy v Louce Antonínu Mičkovi. Poté přešel k učiteli Oldřichu Janouchovi ve Velké nad Veličkou, než ve škole naskočil do dětské cimbálové muziky pod vedením Jiřího Šáchy. Na střední škole se stal členem muziky souboru Lipovjan, kde se pod vedením Jaromíra Miškeříka vyprofiloval až na primáše. V roce 1993 si s kamarády založili vlastní muziku, s kterou letos na Horňáckých slavnostech ve slavnostním pořadu oslavili třicáté výročí.  

„Muzika je pro mě ventilem a odreagováním od všedních starostí. Je i určitým naplněním a pokračováním v udržování lidových tradic, které mám velmi rád,“ vyznává se Petr Galečka.  

Snažíme se vést děti k lidovým písničkám

„Z rodin se zpěvnost vytrácí, proto se snažíme v dětech probouzet lásku k lidovým tradicím jak prostřednictvím netradiční výuky hudební výchovy, tak ve folklorním souboru a muzice, kde muzikanty vychovávám už třicet let,“ vysvětluje Petr Galečka, který vyprovodil už pěknou řádku zejména hudebníků do světa dospělých.  

Díky projektu Musikkreativ+ se vyučuje „hudebka“ jinak

ZŠ a MŠ v Lipově byla společně s 11 partnery ze 4 zemí přizvána do projektu Musikkreativ+ (Hudba kreativně+). Zkušenosti, které během projektu pedagogové získali, nadále využívají v hodinách hudební výchovy.

„Cílem tříletého projektu bylo vnést do výuky hudební výchovy více tvořivosti a poukázat na náměty kreativních postupů v hudebních činnostech,“ popisuje Petr Galečka cestu, kterou se pedagogové a žáci vydali společně se vzdělávacími institucemi z Německa (Freiburg), Francie (Štrasburk) a Maďarska (Szeged). Za Českou republiku byla vybrána Masarykova univerzita Brno a ZŠ a MŠ Lipov. „Koncept nového hudebního vzdělávání děti baví a inspirovali jsme i další školy. Je to cesta k zajímavější výuce, využití netradičních hudebních nástrojů také pro děti, které nenavštěvují hudební školy,“ uvádí ředitel školy. Smyslem projektu je snaha ukázat nejprve učitelům, a jejich prostřednictvím pak dětem, cestu k významné části našeho kulturního dědictví, tj. k tradiční lidové kultuře, která otevírá bránu k ostatní naší kultuře a umění.

Zájem o menší školy vzrůstá

ZŠ a MŠ Lipov zažívá větší zájem ze strany rodičů. „Loni nám k zápisu do mateřské školy přišlo třicet dětí, což tady snad nikdy nebylo. Proto jsme za pomoci MAS Horňácko a Ostrožsko byli nuceni v prostorách základní školy vybudovat a zařídit třetí třídu mateřské školy. „MASka“ nám rovněž byla nápomocná při zbudování a vybavení nové učebny dílen a keramiky, což se u žáků setkalo s velkým ohlasem,“ informuje Petr Galečka.  

V menších školách jsou děti více „na očích“

Celorepublikově roste zájem rodičů o návrat dětí do menších „dědinských“ škol, kde jsou více chráněné před civilizačními hrozbami, jako jsou drogy, „vapíčka“, kratom apod. Sousedé i jejich děti se znají, v užším kruhu se dokáží lépe semknout a spolupracovat. Atmosféra ve škole je domácká. Na druhou stranu - když se něco semele, ví to celá dědina.

„Na otázku, jaký je rozdíl mezi dětmi před třiceti lety a dnes, je složité krátce odpovědět. Každá generace s sebou nese nějaký společenský odraz. Děti digitální současnosti mají mnohem více možností, ale jsou nuceny překonávat mnohem více nástrah. Ne každý to však dokáže zvládnout, což se odráží třeba na psychice,“ dodává ředitel Petr Galečka, který se snaží prostřednictvím folkloru děti inspirovat.

Škola podporuje jakoukoli snahu ať už ve sportu, kulturních anebo vědomostních oborech. Každoročně před koncem školního roku uděluje Cenu Anny a Jaromíra Hlubíkových pro talentované a úspěšné žáky 1. a 2. stupně, kteří jsou oceněni za svou aktivitu a úspěchy ve školních i mimoškolních činnostech (vědomostní soutěže a olympiády, sportovní soutěže atd.). Ostatní žáci tím navíc získávají správný příklad, kterých je dnes velký nedostatek.

 

Muzikanti na Horňácko patří, jsou tu položeny dobré základy pro několik generací:

Pan ředitel je nesmírně skromný člověk, alespoň na mne tak působí, ovšem když ho vidím, jak učí a vede děti v cimbálové muzice, je vidět, s jakou lehkostí velkého profesionála si všichni hudbu užívají.

 Je dobře, že jsou ve školách pedagogové, kteří jsou ochotni předávat své dovednosti i mimo školu v zájmových a uměleckých oblastech. Věřím, že takový pan ředitel zůstává pro děti vzorem na celý život.

ZŠ  a MŠ Lipov je zapojena do projektu MAP  III. ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023056

Největší zájem mezi řediteli a pedagogy škol je o výjezdy týmů pracovních skupin, organizování seminářů, workshopů se zaměřením na dětskou psychologii, podnikavost ve školách, osobnostní rozvoj.

Jana Bujáková, vedoucí manažerka SCLLD

autor: Iva PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist