Petr Nečas, ODS

Petr Nečas, ODS
Foto: archiv  /  Lídr ODS ve Zlínském kraji Petr Nečas.
Zlínský kraj Zajímavosti 24 / 05 / 2010

Vybudování R55 je nutností pro region, nebo vidíte jiné priority v oblasti řešení dopravní situace na Slovácku?
Co nejrychlejší výstavba R55 je nutností nejen pro náš region, ale pro celou Moravu. Je to páteřní severojižní moravská magistrála, ležící v trase prastaré Jantarové stezky. Bez ní budou naše obce a města přetěžovány těžkou tranzitní dopravou, která s sebou nese ztráty na zdraví a životech našich občanů. Je proto naší povinností ji realizovat co nejrychleji, a to např. i formou projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Bohužel, hejtmani Zlínského a Jihomoravského kraje (oba ČSSD) souhlasili s dohodou ministerstev dopravy a životního prostředí, že R55 bude při průchodu ptačí zónou v Bzenecké Doubravě zakryta železobetonovým tunelem za 13 miliard Kč. Pokud se stane tunel podmínkou územního rozhodnutí, pak páni hejtmani zablokovali výstavbu R55, protože vyhodit tolik peněz oknem si nedovolí ani stát, natož soukromý investor.
Jaké jsou vaše představy o spoluúčasti ve zdravotnictví?
Naším cílem je moderní veřejné zdravotní pojištění se stávající úrovní spoluúčasti pacienta, kterému posílíme jeho práva. Odstraníme chaos v poplatcích, který je důsledkem anarchie krajů pod vedením ČSSD. Zachováme námi zavedenou sociální ochranu občanů v podobě limitu spoluúčasti. Jen za loňský rok ochránil 250 tisíc lidí. Nebudeme privatizovat fakultní nemocnice ani zdravotní pojišťovny. Posílíme kontrolní roli státu. Zvýhodníme ty, co se o sebe starají. Umožníme dobrovolné připojištění a spoření. Podpoříme domácí a dlouhodobou péči. Prosadíme nepřekročitelné čekací doby na operace.
K živobytí člověk potřebuje práci, za kterou má dostávat mzdu. Čím hodláte snížit nezaměstnanost v regionu?
Celosvětové zkušenosti ukazují, že čím pružnější je trh práce, tím nižší je nezaměstnanost. Pracovní místa vytváří hlavně soukromý sektor. ODS chce proto firmy motivovat k jejich nabízení a udržení a odbourat tak jejich obavy nabírat nové zaměstnance. Nabízíme reálná a účinná řešení, která vytvoří za jeden rok prostor pro vznik až 170 tisíc nových pracovních míst v soukromém sektoru. Cesty k tomu jsou tyto: motivace pro zakládání nových pracovních míst, podpora pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat, více částečných úvazků, výhodnější práce na dohodu, uvolnění smluv na dobu určitou, pružnější pracovní doba a alternativní modely zaměstnávání.
Také Slovácko stárne, je penzijní připojištění jediným řešením?
Penzijní připojištění určitě není jediným řešením, ale pouze jedním z pilířů důchodové reformy. Ta se samozřejmě netýká lidí v předdůchodovém nebo důchodovém věku, ale především lidí mladých, dnešních třicátníků a mladších. V rámci důchodové reformy, nezbytné s ohledem na demografický vývoj, podpoříme penzijní připojištění a spoření, konkurenci penzijních plánů a dobrovolný převod části důchodového pojištění do důchodových fondů. Jeden z nich bude státní, a tedy i státem garantovaný. Veškeré nové privatizační příjmy budou směřovat na reformu penzí.
Propojit, či nepropojit Baťův kanál s Labem, Odrou a Dunajem? Bylo by to přínosem pro náš region?
Průplav Dunaj - Odra - Labe je megalomanský projekt, na který v našem rozpočtu nebudou nikdy peníze. Kromě toho se nabízí otázka, zda tento projekt má vůbec nějaký smysl v době, kdy těžký průmysl na severu Moravy prochází postupnou restrukturalizací a s tím spojenou redukcí. Lehčí produkce se může mnohem rychleji převážet například po železnici, kde máme stále ještě 50 % volné kapacity železniční dopravní cesty. A to jsme se ještě nedostali k dopadům na přírodu naší Moravy, které mohou být nejen pozitivní, ale také i negativní.
Na Slovácku se odpradávna pěstovala nejen vinná réva pro ta nejlepší vína, ale také potraviny a choval dobytek. Jak vaše strana podpoří zemědělce, aby nebyli odkázáni pouze na komerční výsev řepky?
V rámci jednotného evropského trhu zemědělských produktů je třeba vytvořit pro naše zemědělce rovné konkurenční prostředí. Jednotná zemědělská politika EU by se měla postupně transformovat směrem k nižšímu podílu dotací do zemědělství a rybolovu na celkovém rozpočtu EU, kde doposud tvoří bezmála jeho polovinu. To je však proces dlouhodobý, proti kterému nejvíce bojují zemědělci ve Francii, kteří ze současného stavu nejvíce profitují. Pokud vytvoříme rovné podmínky pro zemědělskou výrobu v jednotlivých členských státech EU, nemusíme se o naše zemědělství bát. Bylo vždycky konkurenceschopné a nepochybně tomu tak bude i v budoucnu.
Co uděláte pro udržení a podporu klasického modelu rodiny?
ODS přenáší podporu rodin s dětmi do daňové oblasti. Dáváme přednost nízkým daním a rozšíření svobody volby rodičů při sladění péče o děti a práce. Chceme nechat rodinám více peněz za cenu adresnějšího sociálního systému. Nabízíme jim nové prorodinné služby, které u nás na rozdíl od mnoha zemí západní Evropy téměř chybí. Zavedeme nové formy předškolní péče. Daňově zvýhodníme péči o děti. Umožníme dvourychlostní mateřskou a pružnou mateřskou a rodičovskou. Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, nájemního i družstevního bydlení. Umožníme dobrovolný převod 1 % z důchodového pojištění rodičům na zvýšení jejich příjmu v seniorském věku. Zároveň jsme si vědomi, že si senioři zaslouží důstojné postavení ve společnosti. Tento dlouhodobě opomíjený fakt chceme napravit rozšířením chybějících a nedostatečných služeb pro seniory. 

Tagy článku

TOPlist