Pobočky jsou neodmyslitelnou součástí Knihovny BBB

Pobočky jsou neodmyslitelnou součástí Knihovny BBB
Foto: archiv knihovny BBB  /  Interiír pobočky ve Štěpnicích.
Slovácko Zajímavosti 27 / 01 / 2016

Knihovna BBB není samozřejmě jenom hlavní budova, ale i její čtyři profesionální pobočky ve Štěpnicích, Mařaticích, Jarošově a na Studentském náměstí, a nesmíme zapomenout na dvě neprofesionální pobočky v městských částech Míkovice a Vésky.
Určitě se ptáte, jaký je rozdíl mezi profesionální a neprofesionální pobočkou?
První čtyři pobočky zaměstnávají knihovníky (lépe řečeno knihovnice) na plný pracovní úvazek, což se samozřejmě odráží na daleko delší otevírací době pro veřejnost. Ve dnech, kdy jsou profesionální knihovny zavřeny, v nich zase probíhají informativní lekce a besedy pro děti a mládež, výběr nových knih, jejich zpracování apod. Profesionální knihovníci navíc disponují patřičnou odbornou kvalifikací, kterou si neustále doplňují v nejrůznějších vzdělávacích kurzech, školeních apod.
V dalších dvou neprofesionálních pobočkách v městských částech Míkovice a Vésky plní funkci knihovníka dobrovolný pracovník na malý pracovní úvazek, což v praxi znamená, že v těchto menších knihovnách je otevřeno pouze jeden den v týdnu, a to po dobu dvou hodin. Vzhledem k fluktuaci návštěvníků a čtenářů se jedná o dostatečnou dobu, ale samozřejmě existuje možnost půjčovní dobu rozšířit, pokud by statistika vykazovala stoupající zájem veřejnosti.
Čtenářská legitimace Knihovny BBB je platná na všech pobočkách na území města, v nichž je také bezplatný přístup k veřejnému internetu, což je podmínka Ministerstva kultury ČR při provozování veřejných knihoven.

MAŘATICE
Když jsem v roce 1988 nastoupila do knihovny v Mařaticích, byla to úplně jiná knihovna… Sídlila v malém domku, vlastně jenom kousek od místa, kde ji najdete dnes. Topilo se zde v kamnech, nebyla tady toaleta a z praskliny ve zdi mi do psacího stroje padal písek. Knih se nakupovalo daleko méně, otevírací doba byla kratší a o prostoru pro kulturní akce jsem si mohla nechat zdát…
Ale čas oponou trhnul, uplynulo čtvrt století a pobočka Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Mařaticích je moderní kulturní institucí. Na tom, že to tak je, má lví podíl nové sídlo pobočky. Do nově rekonstruovaných prostor se pobočka nastěhovala v roce 2010. Od té doby je knihovna přirozeným kulturním centrem Mařatic. Otevírací doba se od té doby rozšířila na čtyři dny v týdnu. Počet návštěvníků se zvýšil, výběr literatury pamatuje na všechny kategorie čtenářů. Knihovna odebírá též řadu časopisů, které se - s výjimkou nového čísla - též půjčují domů. Naši činnost můžete pravidelně sledovat na Facebooku na adrese Knihovna Mařatice, pobočka Knihovny BBB Uherské Hradiště.
Kulturní činnost knihovny je velmi pestrá. Asi nejznámější akcí knihovny je výstava historických fotografií Mařatice v proudu času. Nyní probíhá už osmá řada výstavy, podařilo se shromáždit přes 1 600 fotografií, které mapují život obce i jejích obyvatel. Velmi cenné je zaujetí obyvatel, kteří se na tvorbě výstavy sami podílejí. Bez jejich pomoci by cenný materiál rozhodně nebyl tak obsáhlý. V současné době zvažujeme knižní vydání.
Mařaťany oslovil i volný kulturní cyklus Knihomolna. Několikrát do roka se schází příznivci knihovny a kulturního dění, aby se při kávě dozvěděli něco nového, ať již o knihách, zajímavých osobnostech či místech. Skupinka „knihomolníků“ se potěšeně rozrůstá.
Vloni proběhla velmi úspěšná řada přednášek o starodávné filozofii Feng-shui s Ivou Matyášovou, letos chystáme cyklus muzikoterapie Skrytá síla hlasu se Soňou a Milanem Vidličkovými.
Mimo tyto dlouhodobé akce v knihovně probíhají četné přednášky a kurzy na nejrůznější témata.
Snažíme se zaujmout i ty nejmenší a jejich rodiče - každých 14 dnů v pátek dopoledne se zde koná akce pro děti ve věku od 1 do 3 let Veselým hraním k rozvoji s lektorkou Janou Ondruškovou.
Každý rok na jaře knihovnu též obsadí noční spáči. Noc s Andersenem je velmi oblíbenou akcí - v Mařaticích si čteme, hrajeme a tvoříme na dané téma. Knihovnou za ta léta už prošli třeba indiáni, hasiči, čarodějnice, postavy z českých pověstí či staroegyptští bohové…
Velmi dobrá je i spolupráce se školkami a školami.
Děti z okolních mateřských škol navštěvují knihovnu několikrát ročně, aby si vyslechly besedu, která navazuje na téma, kterým zrovna žijí ve školce. Besedy bývají hravé, interaktivní, aby děti zaujaly.
Se sousední Základní školou T. G. Masaryka nás pojí společný cíl: dovést děti k pravidelnému čtenářství. Proto jsme vloni zavedli projekt společného půjčování. Celé třídy si chodí pravidelně každý měsíc půjčovat knihy - děti si vyměňují knihy i zážitky z četby a paní učitelky si pochvalují větší čtenářskou gramotnost. Děti též chodí na nejrůznější tematické besedy.
Od loňského podzimu také pravidelně spolupracujeme s druhým stupněm ZŠ Větrná, připravujeme autorské besedy na domluvená témata.
Tolik bohaté menu pobočky KBBB v Mařaticích, věřím, že z nabídky si dokáže vybrat kdokoli.
Vaše knihovnice Jana Zlámalová

ŠTĚPNICE
Štěpnická pobočka byla otevřena 14. června 1982 v rámci výstavby největšího městského sídliště. I když se prostorově jedná o největší pobočku, nabízí komorní prostředí s pestrou nabídkou 14 000 knih pro děti i dospělé, cca 15 titulů periodik a dva počítače pro veřejný internet. V nedávné době zde došlo k úpravě interiérů a také k vytvoření atraktivního dětského koutku pro nejmenší návštěvníky.
Velmi dobře funguje spolupráce mezi knihovnou a základní školou Za Alejí. Učitelky ve spolupráci s knihovnicí Taťánou Kozumplíkovou naplňují strategii dětského čtenářství, společně vypůjčené knihy používají při výuce českého jazyka a děti vypracovávají referáty o přečtených knihách. Se světem knih a knihovnou se pravidelně seznamují také děti z místních mateřských škol.
Ovšem nejzásadnější aktivitou štěpnické pobočky je práce se seniory. Málokdo asi ví, že již v roce 2006 byla navázána spolupráce s Domovem seniorů, díky níž si senioři mohou půjčovat atraktivní a novou literaturu. Výměnné soubory jim pravidelně připravuje knihovnice a dopravuje je přímo do Domova seniorů. Což je ohromná devíza, protože při věkovém průměru 80 let bychom jenom stěží mohli očekávat, že by senioři navštěvovali knihovnu. Poté, co se celý soubor tzv. očte, vymění se za nový. Vyvíjí se i další aktivity, např. dvakrát do roka jsou v prostorách pobočky představeny ruční práce seniorů.
Již třetím rokem zde probíhá Virtuální univerzita třetího věku, která v únoru završí šestý semestr. Účastní se jí sedm studentů z okolního sídliště.

JAROŠOV
Nejmenší profesionální pobočka funguje na této bázi od roku 1999, před tím zde byla pobočka neprofesionální. Nachází se uprostřed sídliště Louky a zcela naplňuje jeden z principů knihovnických standardů, který říká, že dostupnost obyvatele do knihovny by neměla být delší než 15 minut.
Návštěvníci si mohou vybrat z téměř 9 000 knih, pobočka odebírá 10 titulů periodik a nechybí ani dva počítače pro veřejnost. Zdejší knihovnice Miroslava Kadlčíková prozrazuje něco o činnosti pobočky:
„Díky tomu, že sousedíme s mateřskou školou, navštěvují nás pravidelně její děti. Pro ně i pro ostatní děti ze základní školy v Jarošově také pořádám besedy s knihovnickou tematikou. Pro naše malé čtenáře připravuji každý měsíc rukodělnou dílničku, přičemž výrobky zde vytvořené si děti samozřejmě odnášejí domů.
Ale nejvíce oblíbenou akcí se stala Noc s Andersenem, která je zde již několik let pevně zavedená. Děti spí v knihovně tzv. za odměnu, protože o tuto akci mají děti největší zájem, a musím tak vybírat jen ty nejlepší čtenáře.“

Pobočka VŠ Studentské náměstí
Mnohé čtenáře patrně překvapí, že od roku 2007 funguje v rámci Knihovny BBB i vysokoškolská pobočka na Studentském náměstí. Je to v rámci České republiky určitá rarita, neboť knihovny jsou rozděleny buď na veřejné nebo vysokoškolské, ale pobočka VŠ je vlastně spojení obojího.
Knihovní fond zde z 90 procent tvoří učebnice a skripta nutná pro studium na vysoké škole, ale navštívit ji můžete jako kteroukoli jinou pobočku, stačí mít čtenářskou legitimaci. Většina knihovního fondu se však nepůjčuje domů a slouží pouze ke studiu v knihovně. Je to z toho důvodu, že finanční prostředky nám neumožňují nakupovat určité tituly (poměrně drahé) ve více exemplářích a pokud by si před zkouškami některý ze studentů půjčil daný titul domů, na ostatní by se už nedostalo. Není to sice úplně komfortní, ale spravedlivé, navíc si můžete některé pasáže nechat okopírovat.

 Otevírací doba poboček

                                                        Pondělí           Úterý                                Středa                        Čtvrtek                               Pátek

Pobočka Jarošov

09:00-12:00
13:00-17:30

09:00-12:00
13:00-16:00

-

09:00-12:00
13:00-17:30

 

Pobočka Štěpnice

09:00-12:00
13:00-18:00

09:00-12:00
13:00-16:00

-

09:00-12:00
13:00-18:00

 

Pobočka Mařatice

09:00-12:00
13:00-18:00

09:00-12:00
13:00-16:00

-

09:00-12:00
13:00-18:00

12:00-18:00

Pobočka VŠ

08:00-16:30

08:00-16:30

08:00-16:30

08:00-16:30

08:30-14:00

 

 
 

autor: Radovan Jančář, Jana Zlámalová, Miroslava Kadlčíková, Taťána Kozumplíková

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace