Podle průzkumu vyhraje ČSSD. Změní to voliči?

Podle průzkumu vyhraje ČSSD. Změní to voliči?
Foto: sal  /  Mítink ODS na hradišťském náměstí spojený s autogramiádou Petra Nečase.
Zlínský kraj Zajímavosti 24 / 05 / 2010

Oranžové podle sociálních demokratů, modré po vzoru ODS, nebo…? Jakou barvu bude mít po nadcházejícím volebním víkendu Slovácko? Podle posledních odhadů Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) to vypadá na stejný výsledek jako před čtyřmi lety. Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrála se ziskem 30,5 procenta ČSSD, druzí občanští demokraté ztrácí přes 11 procent. Do Sněmovny by se dostali ze třetího místa také oba nováčci na politické scéně. Top 09 může získat až 14 procent, Věcem veřejným důvěřuje celkem 11,5 procenta voličů. Mezi obě strany by se ještě vklínili komunisté se 13 procenty. Průzkumy potvrzují, že letos bude účast veřejnosti nadmíru vysoká, k urnám se chystá 61 procent voličů.
V porovnání s dubnovými výsledky prognóz si o půl procenta polepšila ČSSD, naproti tomu občanští demokraté ztratili 3,5 procenta. Pokud by volby skončily podle průzkumu CVVM, pravice by novou vládu nesestavila. Občanští demokraté by totiž nezískali většinu ani v případě spojení s TOP 09 a Věcmi veřejnými.
Ve Zlínském kraji letos usiluje o přízeň voličů celkem 17 stran, o poslanecký mandát jde 317 kandidátům. Vítězství obhajuje ČSSD.
V letošních odhadech a prognózách se zatím příliš nepočítá s lidovci, kteří v roce 2006 skončili v kraji třetí se 13,02 procenty hlasů. Podle analytiků však pětiprocentní hranici nakonec těsně, ale přece jen zdolají. Lidovci se v kraji tradičně spoléhají na přízeň voličů ze Slovácka.
V přehledu zúčastněných stran tentokrát chybí Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa. Strana neodpověděla na výzvu zlínského hejtmanství a nedoručila kopii potvrzení o úhradě příspěvku na volební náklady. Proto ji úředníci na seznam zúčastněných stran nakonec nepřipsali.
Problémy se řešily také se stranou Volte Pravý Blok. „Krajský úřad ale kandidátku nakonec přijal. Strana však předtím musela vyškrtnout pět kandidátů, kteří nesplnili zákonem stanovené náležitosti, vysvětlila Jana Mádrová z tiskového oddělení Zlínského kraje.
Každá strana mohla na kandidátku napsat dvaadvacet jmen. „S vůbec nejmenším počtem kandidátů, se šesti, se zúčastní Strana svobodných občanů. Například Konzervativní strana má dvanáct a Česká pirátská strana čtrnáct kandidátů,“ upřesnila Mádrová.

Redakce DOBRÉHO DNE požádala lídry šesti politických stran, které mají podle průzkumů CVVM největší šanci na úspěch, o odpovědi na šest otázek. Pokud snad ještě nevíte, komu dát hlas, odpovědi vám mohou pomoci při rozhodování.


Volby do PS Parlamentu ČR
Kdy: 28. a 29. května
V kolik: v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin


Jak hlasovat
- Hlasování nebude umožněno tomu, kdo se po příchodu do volební místnosti neprokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, případně cestovním a voličským průkazem.
- Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo politické strany, které určil los. Pokud některá politická strana nebo politické hnutí nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, je v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno.
- Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
- V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany či politického hnutí, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany nebo politického hnutí zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
- Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
- Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
- Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
- Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
- S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
- Na hlasovacím lístku těch politických stran a politických hnutí, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Zdroj: MVČR

autor: JAROSLAV CHUDARA

Tagy článku

TOPlist