Práce ve vinohradech a sklepích

Práce ve vinohradech a sklepích
Foto: archiv  /  HISTORICKÝ LIS - Jeden z mohutných dřevěných vřetenových lisů se dochoval také ve vinném sklepě čp. 381 v mařatické Vinohradské ulici. Tento sklep zrekonstruovala v roce 2003 v úzké spolupráci s památkáři společnost Synot Real Estate
Slovácko Zajímavosti 30 / 07 / 2008

Nahlédněte společně s námi pod pokličku náročné práce mařatického vinaře v minulosti i dnes

Pěstování vinné révy na našem území se datuje již od římských výbojů na sever od Alp. Žel, zprávy o moravských vinohradech a vinařství pochází až ze století třináctého. V této souvislosti jsou zmiňovány vztahy se znalci vinaření z Rakouska. Některé převzaté názvy, užívané až do dneška i v Mařaticích, například presúz, presovat hrozny, svědčí o síle této názvoslovné tradice.

Rozmach vinařství zastavily vpády cizích vojsk
Výměra vinic na Uherskohradišťsku, kam patřily také Mařatice, činila v roce 1669 asi 1110 hektarů. Leč válečné události a vpády cizích vojsk, odehrávající se na jihu Moravy, způsobily nedozírné škody nejen na obyvatelstvu, obcích, ale také na vinicích, které zpustly a přestaly rodit. Přes všechny tyto strázně, které se dotkly moravské krajiny, pěstování vinné révy na viničních svazích se opět rozvinulo. Vinaři na mnoha místech, a také v Mařaticích, se dokázali vyrovnat se zákeřnými nemocemi vinné révy a rozhojnit, na základě nových poznatků i specializované školní výchovy, věnované pěstování a ošetřování vinic, úrodu a zejména kvalitu vína. Přístup k výrobě vína je v současné době na vysoké úrovni a prestiž vinařů se měří kvalitou vinného moku.

Jedinečná poloha, nevelká rozloha
Mařatické vinohrady mají svoje nesporná specifika. Svým položením na okraji vínorodé oblasti jsou vystaveny náročným podmínkám. Vinice jsou rozloženy na svahu s ostrým sklonem, obráceny k jihu a chráněny od severu. Vápenito-slinitá, sluncem vyhřátá teplá půda a teplé větry mají příznivý vliv na kvalitu plodů vinné révy. Vinohrady nad Mařaticemi nepatří svým rozsahem na Uherskohradišťsku mezi největší. Jen Agrokomplex z Kunovic obhospodařuje kolem 1000 hektarů, ostatní soukromé a rodinné vinohrady se rozkládají na ploše do 500 hektarů.

Práce vinaře nemá začátek ani konec
Práce vinaře ve vinohradě a při zpracování vína nemá začátek ani konec, spočívá v celoroční péči o co nejkvalitnější výsledek vynaloženého úsilí. Vinná réva je náročná plodina, choulostivá na prudké změny počasí, především na jarní mráz, i na nemoci. Vinice, to je především práce mužská. Ženy a další rodinní příslušníci jsou připuštěni jako pracovní síly většinou až ke sklizni hroznů. Přesto, že jde o práci vyžadující spoustu času a fyzické námahy, zdá se, že jde o činnost radostnou. Svědčí o tom setkání s některými mařatickými vinaři, s pány Plačkem, Ježem, Mohauptem, M. Valentou, Musilem, ochotnými poskytnout informace, podělit se o svoje zkušenosti a znalosti. Vinná réva se původně pěstovala na akátových kolcích, dnes však na drátěnkách, umožňujících snadnější přístup k pnoucí se révě. I když právě v Mařaticích jsou vyvíjeny snahy o revitalizaci tohoto starobylého způsobu opory vinné révy, který připomíná biblické časy. Již v únoru se podle tradice musely rostliny pohnojit. Roznášení hnoje v dřevěných putnách na zádech si dnes jen stěží dovedeme představit. Také ruční obrývání a okopávání vinné révy s nezbytným několikerým opakováním patří minulosti Dnešní zatravnění plochy vinohradu a užívání sekačky k odstranění bujné trávy a plevele přineslo zrychlení a úlevu od těžké práce. I tak zůstává náročné několikeré postřikování révy proti škůdcům a perenospoře, vyřezávání výhonů a vůbec odborný řez, na jehož provedení velmi záleží. V jarních měsících pak přichází zalamování a posléze podvazování.

Vinobraní je pro vinaře nejnáročnějším obdobím
V mařatických vinohradech se především pěstují bílé odrůdy hroznů, Ryzlink rýnský, Rulanské bílé a šedé, Tramín, také Muller-Thurgau, Syván i Neuburg, považovaný za choulostivé víno. Z červených vín je oblíbená Frankovka, Portugal, Rulandské modré, André a Zweigeltrebe. Rané odrůdy se začínají sklízet v příznivém roce již koncem srpna, avšak hlavní nápor sbírání, či řezání a trhání hroznů je rozložen v měsících září a říjnu. Na dobu zrání má vliv, jak se domnívají vinaři, také oteplování planety. Sklizeň je nejnáročnějším údobím vinařova života a je nezbytné, aby se na této exponované činnosti podílela celá rodina, případně další příbuzní nebo přátelé. Nic se nesmí zmeškat. Tradiční způsob snášení hroznů v dřevěných puténkách na zádech dolů k presu je v současné době vystřídán snášením uřezaných hroznů v plastových nádobách - kýblech - do vozíku směřujícího do lisovny. Ve velkých vinicích je sklizeň umožněna pomocí menšího traktoru, projíždějícího vinicí a svážejícího úrodu do lisovny. Hrozny se „za starých časů“ shromažďovaly v dřevěných kádích, pomlely, na mlýnku se odzrňovaly a posléze lisovaly - presovaly v oddělené přední části vinného sklepa, v presovně.

Ke skvostům patří prastaré dřevěné lisy
K mimořádným historickým dokladům náleží zpráva a fotografie kládového či pákového lisu, který se nacházel ve farním sklepě v mařatických vinohradech, dnes v majetku Agrokomplexu Kunovice. Tyto lisy, které známe z vyobrazení ve Velislavově bibli, se dochovaly do současnosti pouze na vínorodém Znojemsku. Na Slovácku se již od 18. století uplatňují dřevěné vřetenové lisy. Šroubové lisy rozšířené v Mařaticích hojně ještě na začátku 20. století se tu a tam ještě v místních sklepích nacházejí, spíše však jako dekorace. Tam mají své místo a uvnitř sklepa či presovny je jim lépe než na volném povětří, kde by je dobrý vinař nikdy neumístil. Dřevěné kádě na hrozny ustoupily velkým nádobám z umělé hmoty, dřevěné lisy lisům kovovým a pro velkou sklizeň lisům hydraulickým. Víno po stočení do dřevěných beček, případně do nerezových tanků, zraje a spočívá ve sklepě. Pro uložení beček slouží dřevěné trámy, dubové „líhy“ nebo „kaltnýře“. Opíraly se, stejně jako prkenné fošny, o dubové špalky nebo cihlové sloupky, u velkovinařů o betonové podložky. Ve sklepě či předsklepí se nacházejí skleněné demižony a různé jiné nádobí, jen tu a tam něco málo z původního inventáře, například velký dřevěný trychtýř. V lisovně, či ve sklepě má vinař k dispozici skleněné koštéře na čerpání vína z bečky při jeho ochutnávání - koštování. Každý vinař se rád pochlubí tím, co dobrého vyprodukoval, a není skoupý ani k přátelům, ani k hostům.

Mařatičtí vinaři jsou sdruženi v místním spolku vinařů a pořádají spolu s vinaři z okolních vínorodých obcí na 1. máje výstavu vín. Přejeme jim, aby patřili k nejúspěšnějším.

autor: VĚRA KOVÁŘŮ

Tagy článku

TOPlist