Přátelé vína a vinohradů v Mařaticích

Přátelé vína a vinohradů v Mařaticích
Mařatice Zajímavosti 21 / 08 / 2008

Vinné sklepy v Mařaticích často navštěvovaly také významné osobnosti

Kdo by neměl víno rád?! Nezáleží na tom, zda jde o víno bílé, červené, nebo módní rosé. Víno patří ke slavnostním chvílím patrně od raných počátků civilizace a kultury. Nejsou to jen mimořádné příležitosti zvoucí k popíjení vinného moku, ale také setkávání přátel. Rozhovor při skleničce se nejčastěji dotýká kvality vinného moku, ale také rodiny, politických a společenských událostí , všedního života i chvil svátečních
Dobré víno, takové, jaké produkují vinaři z Mařatic, je od konce 19. století přitažlivé nejen pro domácí, ale je vyhledáváno také významnými osobnostmi uměleckého a veřejného života českého i cizího původu. Domníváme se, že se v návštěvnících Mařatic a vyhlášené ulice Vinohradské snoubil zájem o mimořádně architektonicky rázovité a slohově vyhraněné vinné sklepy a nadsklepní búdy a domy se zájmem o jejich vlastníky i vinné produkty.

Nejvíce osobností mířilo k Vysloužilům
Nejpočetněji jsou ve výčtu osobností zastoupeni čeští spisovatelé a básníci, a to především ve sklepě dr. František Vysloužila. Kultivovaná rodina Vysloužilova, známá svojí pohostinností, přijala již v roce 1897 vzácnou návštěvu Aloise Jiráska. Brzo po něm se u vína sešel s vlastníky Alois Mrštík a rok po něm Josef Holeček, František Herites. V roce 1906 přijel J. S. Machar a následně Josef Merhaut. Vysloužilovi hostili rovněž těsně před koncem 19. století Vítězslava Nováka. Malíř moravského venkova a venkovanů oděných v krojích Alois Kalvoda, jehož akvarely jsou vyhledávány při studiu krojového vybavení, se stal hostem Františka Vysloužila již v roce 1901.

Sklepy ozdobil také Úprka
Také jiný malíř krojů a života moravského venkova Jožka Úprka našel v Mařaticích přátelské přijetí a odměnil svoje hostitele, majitele cihelny a hradišťského lékárníka Josefa Stancla, nástěnnými malbami. Na stěně sklepa č. p. 367 ztvárnil obraz s názvem „Mladá láska“ jako pokus před prací v nové budově uherskohradišťské radnice. Pro malíře měl půvab lokality mařatských vinohradů, rázovitost a romantický vzhled búd, zvláštní přitažlivost. Svědčí o tom návštěvy slovinského grafika Rajka Šubice, Adolfa Kašpara, proslulého svými ilustracemi Babičky Boženy Němcové. Jistou dobu našel útočiště ve sklepním domku starosty Uherského Hradiště Františka Beneše malíř Alois Schneiderka. Našel zalíbení a bydlení v jeho nadsklepní části. Benešův sklep č. p. 395 se rovněž těšil pozornosti literátů Adolfa Heyduka a Otakara Bystřiny. Mezi hosty starosty Uherského Hradiště patřil také Svetozár Hurban Vajanský a zahraniční host, generál Pellé, který okouzleně hovořil o svých zážitcích v tisku.

Vinohrady se staly inspirací pro knihy
Mezi významné osobnosti uherskohradišťského kulturního života patřil sběratel František Kretz. Jeho sběratelský odkaz i mimořádné znalosti získané studiem lidového umění, zvláště keramiky, snad ještě nejsou dostatečně zhodnoceny. Kretzovi měli rovněž pěkný a výtvarně hodnotný vinný sklep, s největší pravděpodobností sklep č. p 260. Jako známý národopisný pracovník byl František Kretz vyhledávaný pro svoje znalosti regionu. Jeho hosty se staly osobnosti mimořádného významu - známý český malíř Antonín Slavíček a také Adolf Kašpar. Také univerzitní profesor Jaroslav Goll, který přednášel na Karlově univerzitě v Praze, byl vítaným hostem u Kretzů, stejně jako spisovatelka Božena Benešová, autorka románu Člověk, pro niž byly zážitky z Mařatic vítanou inspirací. Bylo by možné se zmínit ještě o dalších představitelích kulturního života, například o cestovateli E. S. Vrázovi i hudebním skladateli Konradinu Kreutzerovi, a pochopitelně o představitelích současného veřejného i uměleckého světa, kteří zde hledají nejen dobré víno, ale také proslulé vinné sklepy na ulici Vinohradské. V době návštěv těchto velikánů české kultury a umění se postupně uskutečňovaly ve Vinohradské ulici četné změny. V počátku 20. století proběhly četné přestavby původně jednoduchých nadsklepních objektů, vybudovaných z hlíny a se slaměnými střechami nad sklepy, s barokním či klasicistním založením. Přestavby k obytným účelům byly často vyprojektovány známými staviteli Aloisem Jarošem, Ladislavem Šupkou, Otakarem Jedličkou i zednickými mistry.

Sklepy v Mařaticích psaly dějiny
I jiné soubory vinných sklepů, zvláště ty, které pro svoji historickou cenu a osobitost jsou prohlášeny za památkové rezervace nebo památkové zóny, nesou osobité znaky, ať již ve svojí vnější tváři, nebo ve svých interiérech. Nejznámější je památková rezervace sklepů zvaných Plže v Petrově s architektonicky pojednanými průčelími, nebo vinné sklepy na Znojemsku, v Šatově, Šaldorfu či Hnanicích s neobyčejně osobitým řešením rozsáhlých sklepních interiérů, kopaných ve sprašových vrstvách pískovcové hory. Není nám však známo, že by tyto sklepní areály byly poctěny návštěvami tolika mimořádných osobností, známých celému národu.Tento rys, příznačný právě pro sklepy v Mařaticích, činí tuto ulici, její domy, zejména ty objekty, které si uchovaly osobitou tvář, nepoznamenanou necitlivými zásahy, provázejícími četné přestavěné nebo nově vybudované objekty, jedinečnou.

autor: VĚRA KOVÁŘŮ

Tagy článku

TOPlist