Prázdninové výlety

Prázdninové výlety
Foto: ilustrační foto
Slovácko Zajímavosti 21 / 07 / 2016

Mikroregion Buchlov - Salaš a Velehrad

V letních měsících nabízí mikroregion Buchlov několik cyklotras, značené trasy pro pěší turistiku, projížďky  na  koních, lety horkovzdušným balonem, skalní lezení a další.
Rybáři ocení rybníky na Modré, Velehradě, nádrž Smraďavku i vedlejší rybník s lovem převážně kaprů a rybničních ryb nebo rybník na Salaši, kde si mohou ulovit například pstruha (povolenky zakoupí přímo na místě nebo na obecních úřadech).
Překrásné turistické trasy vás zavedou na hřebeny hor s dalekými výhledy do krajiny i do tajemných zákoutí plných romantiky, kde na znaveného poutníka čekají pohostinné restaurace a hospůdky.

Rodinné výlety s dětmi

Lesní procházka po hřebeni

Na turistickou procházku se babičky a dědové mohou  se svými vnuky vydat autobusem. Jeďte na Salaš, vystoupíte u obecního úřadu, odkud vyrazíte do kopce na rozhlednu „Hasák“ a z ní se vydáte dolů k hospodě Na Dolině a odtud pak na hřeben lesní cestou směrem na Hrušovou, kde jsou památné buky. Z Hrušové je to na Velehrad pěkná lesní procházka po hřebeni, na jaké už jsme pomalu zapomněli chodit. Cesta není značená turistickou značkou, tedy raději mapu s sebou. Na Velehradě se můžete občerstvit, než vám pojede autobus zpátky.
Trasa měří cca 5 km.

Na kolech či koloběžkách

Příjemný výlet můžete strávit na trase Velehrad - Salaš, kde jedete lesní nenáročnou cyklostezkou až na Salaš, kde se můžete občerstvit jak na odpočivadle, tak v několika hospůdkách. Cestou míjíte Autocamp Velehrad, v němž si můžete udělat zastávku. Na zpáteční cestě se děti mohou vydovádět na moderním velehradském hřišti, navštívit cukrárnu, restauraci, dospělým a juniorům se může líbit interaktivní výstava sochaře Otmara Olivy v Turistickém centru (TC), navštívit můžete baziliku, podzemní lapidárium s výstavou vykopávek z románsko-gotického období kláštera, či výstavu ve velehradském domě Cyrila a Metoděje.   
Zajímavým ozvláštněním prázdninového výletu je možnost absolvovat tuto trasu na vypůjčených koloběžkách, které si za 50 Kč na hodinu nebo za 250 Kč na celý den můžete vypůjčit v TC.

Po stopách Velké Moravy

Výlet můžete zahájit v centru obce Velehrad a po modře značené pěší trase půjdete podél Salašského potoka kolem rybníku Rákoš, autokempu a hájovny do Salaše a dále pokračujte okrajem obce ke Zlacké studánce.
Změníte vedoucí barvu značky na žlutou a stoupáním se dostanete nad ves Jankovice k rozcestí V Březíčkách, kde odbočíte doprava opět na modrou značku, která nás povede kolem přírodního útvaru Králův stůl a rekreačních ryníků Pravěk a Orlová až k rozhledně Modrá. Pokračujete obcí Modrá ke staroslovanskému kostelíku a archeoskanzenu, odkud je to jen 1 km zpět do centra Velehradu.
K zajímavostem na trase patří Králův stůl - blok pískovce, doložený coby hraniční kámen v zakládací listině velehradského kláštera z roku 1228. Pověstí je spojovaný s vůdci Velké Moravy, bývá považován za megalitický dolmen užívaný při slunovratu.
Celá turistická trasa měří celkem 16 km a je středně turisticky náročná.

Cyklistická trasa pro náročné

Buchlov - Cimburk - Brdo - Salaš
Trasa je odzkoušená a doporučená cyklisty...

Chřiby jsou díky velkému množství asfaltovaných cest i lesních stezek pro horská kola nepopsaným cyklistickým rájem. Na své si zde přijdou všichni cyklisté, v tom jsou Chřiby kouzelné.
Vhodným východiskem pro vyjížďku na kole je parkoviště pod hradem Buchlov nebo u bistra Tramp, kde můžete zaparkovat auto a přesednout na kolo. Vydáte se nejdříve po cestě směrem na Uherské Hradiště a pak odbočíte doprava na lesní cestu s členitým profilem. Po zelené turistické značce dojedete na rozcestí Pod Holým kopcem a vydáte se po červené značce dál směrem k rozcestí Na Pile a Pod Ocáskem. Dojedete až ke Kazatelně, pískovcovému skalisku s vytesanými schůdky pro výstup a upravenou plochou na vrcholu připomínající kazatelnu a železným dvouramenným křížem.
Po červené značce pokračujte dále, a to ke studánce U mísy, odkud odbočíte na zelenou TZ ke zřícenině hradu Cimburk. Cyklotrasa č. 5150 vás odtud zavede k vodní nádrži Koryčany a po silnici se vydáte doprava směrem na Stupavu. Za hospodou U Strýčků se vydáte prudkým stoupáním a napojíte se na zelenou turistickou značku, která vás zavede na Staré Hutě. Pokračujete po cyklotrase 473 až do chvíle, kdy se napojíte na červenou TZ a po ní pojedete až na rozcestí Vlčák a na vrchol Brdo.
Samotný výjezd na Brdo je poměrně náročný. Kopec je nejvyšším vrcholem Chřibů a své jméno má podle starého nářečního slova brd, jež označuje zalesněnou vyvýšeninu se skalnatým vrcholem. Na vrcholu v nadmořské výšce 587 metrů je na místě dřevěné rozhledny ze 70. let od roku 2004 zpřístupněna nová kamenná rozhledna. Čtyřiadvacet metrů vysoká rozhledna je unikátní tím, že jde o první kamennou rozhlednu postavenou od 30. let 20. století. Rozhledna z pískovcového kamene láká proskleným nejvyšším patrem, která má neobvyklý kapkovitý tvar. Z jejího vrcholu za dobré viditelnosti můžete spatřit Vysočinu, Jeseníky, Beskydy, Vsetínské vrchy, Bílé a Malé Karpaty, ale výjimečně i Malou Fatru, vzácně i Roháče a Alpy.
Následujících asi deset kilometrů z Brda přes Bunč na Salaš vede převážně z kopce. Z Bunče, kde je ve stejnojmenném penzionu možnost občerstvení, lze pak sjet do Salaše dvěma cestami, z nichž jedna vede okolo pomníku obětem takzvané salašské tragédie.
Obcí Salaš projedete a vydáte se směrem na Velehrad a pak po cyklotrase č. 5050 na Chabaně, kde patří k zajímavostem severoamerický strom sekvojovec obrovský. Strom zde byl vysazen pravděpodobně hrabětem Zikmundem II. Berchtoldem před dvěma sty lety, po zasažení bleskem je po délce rozpůlený, přesto dosahuje výšky 32 metrů. Po červené značce se z Chabaní vydáte na rozcestí Pod Břesteckou skalou, kde je možnost občerstvení, a pak k Buchlovu, odkud jste před pár hodinami na výlet vyrazili.
Celkem ujedete takřka 60 kilometrů s převýšením přibližně 1 500 metrů.

Tipy na jednodenní výlety

Muzeum lesnictví a myslivosti Chřibů

V rámci návštěvy hradu Buchlova, kaple Barborky i mimo ně můžete zažít zajímavou prohlídku Muzea lesnictví a myslivosti Chřibů v hájovně pod Buchlovem. Najdete je na příjezdové cestě k Buchlovu v poslední třetině stoupání. Centrum environmentálního vzdělávání a lesní pedagogiky včetně malého muzea lesnictví a myslivosti sloužilo dříve jako lesovna - sídlo lesnického revíru, která byla postavena v roce 1871. Hlavní historické exponáty se nacházejí v tzv. fořtově kanceláři, která je vybavena obdobně jako ve třicátých letech minulého století.
V muzeu si můžete prohlédnout exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo funkční repliky loveckých zbraní. Nechybí ani expozice historie lesnictví a myslivosti v Chřibech, expozice přírodnin a venkovní expozice lesnických pracovních pomůcek a prostředků.
V okolí hájenky je v současnosti navíc budováno menší arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů, tedy zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Muzeum slouží převážně pro školy k výuce lesní pedagogiky, ale několikrát do roka pořádá Den otevřených dveří, který je zrovna následující sobotu 23. července a pak 20. srpna. Na oba termíny se musíte předem objednat u lesníka Pavla Zůbka z Lesní správy Lesů ČR Buchlovice, na telefonu 724 525 061 nebo mailu: zubek.ls138@lesycr.cz.

Záchranná stanice volně žijících živočichů

V zámeckém parku Buchlovice vlevo od brány najdete zámecké zahradnictví - pokud jím projdete, najdete pěknou stanici, která pečuje o zraněné volně žijící živočichy a opuštěná mláďata. Snahou je uzdravená zvířata vypustit zpět do volné přírody. K vidění jsou ve stanici umístění např. orel mořský, sokol stěhovavý, včelojed lesní, ostříž lesní, jestřáb lesní, raroh velký, krkavec velký, z několika druhů sov to jsou kalous ušatý, sova pálená, puštík obecný a vzácné sovice sněžní, dále na vodní ploše labuť velká, čáp bílý a mnoho dalších. Pěkné prostory jsou obzvláště pro děti příjemným zážitkem.   

Muzeum podhradí Buchlovice

Muzejní expozice prezentuje Buchlovice, další obce mikroregionu Buchlov a partnerské obce. Přízemí muzea nabízí komplexní služby turistického informačního centra a expozici věnovanou čtrnácti obcím mikroregionu Buchlov a partnerským obcím. Výstava v podkroví přibližuje dějiny, národopis a život někdejších obyvatel Buchlovic. Setkáte se tu například s archeologickými nálezy či s majiteli buchlovského velkostatku. Následuje přehled spolků, osobností, pamětihodností, lidové tradice, včetně originálních krojů a dávného zařízení domácností. Součástí prostoru je symbolická světnička významného grafika Arnošta Hrabala.

Prázdninový trojboj na Modré
Hezký letní den můžete strávit v Modré u Velehradu v archeoskanzenu, Živé vodě a Centru historie a tradic.
Živá voda - nejpozoruhodnější atrakcí je největší evropský sladkovodní prosklený tunel. Kolem sebe tak přes prosklenou stěnu uvidíte život v potoce, ve velké tůni s chladnomilnými rybami nebo pod hladinu mokřadu.
Po levé straně uvidíte život ve velké tůni, po pravici a pod sebou život v rybníce se sumci, vyzami, kapry, líny, candáty atd. V tomto patře je rovněž prosklenou stěnou možné nahlédnout na život v mokřadu, kde budou k vidění např. želvy bahenní, žáby, čolci apod. Na stěnách jsou pro zrakově handicapované návštěvníky umístněny makety ryb v životní velikosti s popisem v Braillově písmu.
V letních měsících se zde můžete také osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm napájeném podzemním pramenem s vysokou kvalitou vody. Unikátem je, že obě vodní plochy ke koupání jsou filtrovány pomocí přirozeného mokřadního společenství rostlin. Samotné rostliny pak mají vliv na to, že při výtoku má voda kvalitu pitné vody.

Archeoskanzen Modrá
- velkomoravské sídliště středního Pomoraví zaujme návštěvníky všech věkových kategorií. Na své si tady přijdou jak nejmenší děti, které zaujmou volně pobíhající prasátka, kozy, slepice, ovečky nebo oslík Figo. Pro starší děti je zde kromě prohlídky dobových obydlí a výstav například možnost lukostřelby, a spousta zajímavých věcí se tu jistě najde i pro zvídavé rodiče. Využijte nabídky a projděte se skanzenem s pracovními sešity obsahujícími úkoly a zajímavosti, které rozšíří vědomosti dospělých i dětí.

Centrum historie a tradic - návštěvníci se mohou nejen seznámit s procesem pálení ovoce a historií vinařství, ale zároveň mohou ochutnat produkty typické pro místní kraj - ovocné destiláty a víno.

Koupání v mikroregionu

Smraďavka - přehradní nádrž
Koryčany - pěkné letní koupaliště
Osvětimany - přehradní nádrž
Velehrad - rybník Rákoš
Modrá - Živá vod

autor: IVA PAŠKOVÁ
TOPlist