Předvánoční příběh s dobrým koncem

Předvánoční příběh s dobrým koncem
Foto: zdk  /  Starosta Kunovic Pavel Vardan předává Lucce a Barči drobné dárky za jejich dobrý skutek.
Kunovice Zajímavosti 21 / 12 / 2018

Advent a blížící se Vánoce jsou časem, kdy jsou na sebe lidé vlídnější a snad i hodnější než jindy. Jistě však nejen v těchto souvislostech ukázaly dvě dívky z 9. třídy Základní školy U Pálenice, jak by se k sobě lidé měli chovat.
Ve čtvrtek 29. listopadu našly v blízkosti budovy školy peněženku s poměrně velkým finančním obnosem v řádu desítek tisíc korun. Co všechno by si za ty peníze mohly koupit! Nový mobil, nějaký nadupaný tablet, něco pěkného na sebe… Lucie s Barborou to vzaly zkrátka a s nalezenou peněženkou zamířily rovnou do úřadovny Městské policie v Kunovicích. Následující den ohlásil majitel ztrátu ve škole a požádal vedení školy o pomoc při hledání. Zcela jistě byl překvapený a zřejmě i šťastný, když měl během pár minut ztracenou peněženku i s kompletním obsahem zpět ve svých rukách. Vzhledem k tomu, že se jednalo o peníze vybrané za rozvoz zboží, mohly být jeho Vánoce docela smutné…
Příběh zveřejněný na sociálních sítích vzbudil značný ohlas a neunikl ani pozornosti vedení města Kunovice. Ve středu 12. prosince přijal poctivé nálezkyně starosta města Kunovice Pavel Vardan společně s místostarostou Martinou Kozelkovou, aby oběma dívkám osobně poděkovali. „Můžeme být v Kunovicích hrdí na to, že Lucie s Barborou svým počínáním ukázaly, že poctivost se ještě nevytratila a že ji mladí lidé v sobě mají dobře zakódovanou. Jsem opravdu rád, že jsme mohli Lucii a Barboře za to, co udělaly, poděkovat,“ řekl při setkání kunovický starosta. Nezůstalo však jen u slov: děvčata z radnice odcházela s pamětními listy a poukázkami na nákupy v jednom z řetězců prodávajících mimo jiné také kosmetiku. Která slečna z deváté třídy by obzvlášť před Vánocemi něco podobného neuvítala?

TOPlist